Uwagi do wydania Canon 1880b001

Canon 1880b001 to wydanie zapewniające wysoką jakość obrazu. Wyposażony w wyjątkowy tryb seryjny, umożliwia on szybkie tworzenie zdjęć z dużą dokładnością i jakością. Model ten jest również wyposażony w wiele opcji wyboru, w tym tryb portretowy, który umożliwia wygodne wykonywanie portretów. Model ma również szeroki zakres czułości ISO, który pozwala na wykonywanie zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Ponadto, Canon 1880b001 zapewnia wygodną obsługę i jest łatwy w konfiguracji.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi do wydania Canon 1880b001

W kryzysie energetycznym bierzemy odpowiedzialność — oferujemy dostęp do cen spot bez opłat, dla wszystkich naszych subskrybentów

Od dziś masz bezpłatny dostęp do cen spot dzięki rozwiązaniu Kiona — to optymalizuje eksploatację budynków i supermarketów, a tym samym pozwala stawić opór potężnym kosztom energii elektrycznej.

 Inwestor wystąpił do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdów. Przed wydaniem decyzji organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego.


Inwestor dwa dni po wyznaczonym terminie na wniesienie uwag i zastrzeżeń wniósł swoje zastrzeżenia dotyczące ustalonego przez organ kręgu stron postępowania. Organ nie uwzględnił uwag inwestora w wydanej następnie decyzji, odpisując inwestorowi w odrębnym piśmie, że uwagi nie mogły być uwzględnione w decyzji, ponieważ wpłynęły po wskazanym terminie na składanie uwag i wniosków.

Inwestor kwestionuje zachowanie organu. W jego ocenie na każdym etapie postępowania strona może wnosić swoje uwagi i nie musi to być w cale w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Czy inwestor ma rację? Jeżeli tak, jakie argumenty należy podnieść w ewentualnym piśmie do organu?


Odpowiedź
Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. : Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) – dalej k. p. a. nie ograniczają w żaden sposób jakiejkolwiek inicjatywy procesowej stron postępowania. Mogą więc one prezentować swoje stanowisko w każdym stadium postępowania administracyjnego.

Określone rygory dotyczą głównie organu administracji publicznej, który ograniczony jest z jednej strony terminami, zaś z drugiej obowiązkami, w tym w zakresie zapewnienia czynnego udziału stronom w postępowaniu.

Jednym z takich obowiązków jest wyrażony w art. 10 k. obowiązek zawiadomienia stron o zebraniu w sprawie całego materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji administracyjnej i możliwości wypowiedzenia się co do niego w określonym terminie.

Wszystko natomiast zależy od tego, kiedy decyzja została wydana. Jeżeli stanowisko strony dotarło do organu po wydaniu przez niego decyzji, to oczywiście w pełni uzasadnione jest wytłumaczenie, iż zgłoszone uwagi nie mogły zostać uwzględnione w samej decyzji.

Jeżeli natomiast stanowisko strony dotarło wprawdzie po wyznaczonym terminie, lecz przed wydaniem decyzji, to organ powinien wziąć je pod uwagę przed dokonaniem rozstrzygnięcia w sprawie. Wszakże nie tylko strona może się uaktywnić tuż przed wydaniem decyzji, ale również mogą się pojawić inne okoliczności, których organ nie powinien pomijać.

Wydaje on bowiem decyzję według stanu faktycznego i prawnego istniejącego w chwili dokonywania rozstrzygnięcia. Co więcej, strona może swe stanowisko prezentować dopiero w postępowaniu przed organem drugiej instancji, które nie może być pominięte z tego powodu, że strona na podniesione okoliczności mogła powołać się wcześniej, przed organem pierwszej instancji. Organ administracji publicznej może nie uwzględnić żądania strony, jeśli nie zostało zgłoszone wcześniej tylko w przypadku, gdy żądanie to dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami. Jeśli natomiast dowody, których żąda strona, mają znaczenie dla sprawy, to spóźnione żądanie nie powinno być oddalone, ponieważ organ rozpatrując materiał dowodowy nie może pominąć żadnego dowodu. Pominięcie jakiegokolwiek dowodu, może nasuwać wątpliwości co do zgodności z rzeczywistością ustalonego stanu faktycznego oraz może wzbudzić wątpliwości co do trafności oceny innych dowodów.

Ustosunkowanie się do całego materiału faktycznego i prawnego zgromadzonego w sprawie, który będzie podstawą do podjęcia decyzji, jest szczególnym uprawnieniem strony z racji jego udziału w postępowaniu [wyrok NSA z dnia 15 grudnia 1995 r., SA/Lu 507/95, LEX nr 27107]. Przestrzeganie obowiązków organów w zakresie uzasadniania faktycznego decyzji ma ścisły związek z przyjętą w art. 80 k. zasadą swobodnej oceny dowodów, która nie może być jednak dowolna. Obowiązkiem organu rozstrzygającego sprawę – w ramach motywowania podjętej decyzji – jest ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów podnoszonych przez stronę w trakcie toczącego się postępowania, odzwierciedlenie tego winno znaleźć się w uzasadnieniu decyzji, brak odniesienia się przez organ rozstrzygający sprawę do podnoszonych przez stronę zarzutów stanowi naruszenie prawa procesowego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy [wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 czerwca 2011 r., II SA/Kr 456/11, LEX nr 993321].

Jeżeli zatem stanowisko strony dotarło wprawdzie po wyznaczonym terminie na ustosunkowanie się do materiału dowodowego, lecz jeszcze przed wydaniem decyzji, to organ powinien odnieść się do stanowiska strony. Brak odniesienia w takiej sytuacji powinno zostać zakwalifikowane jako uchybienie, przy czym i tak będzie ono oceniane z punktu widzenia wpływu na wynik sprawy. Uchybienia mogą bowiem być różnej wagi i w różnym stopniu wpływać na prawidłowość decyzji administracyjnej. Poza tym omawiane uchybienie może zostać usunięte przez organ drugiej instancji, albowiem powołany on jest do ponownego rozpatrzenia sprawy, zaś kwestia ustalenia kręgu stron postępowania (jeżeli nie zostaną stwierdzone inne uchybienia decyzji) nie powoduje w zasadzie konieczności wyjaśnienia zakresu sprawy mającego istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, co jedynie uzasadnia w świetle art. 138 § 2 k. uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Jestem wielkim fanem filmów robionych od początku do końca przez jednego człowieka. Na takich ludzi mówi się człowiek-orkiestra. Wszystko ogarniają sami. Piszą scenariusz, są reżyserami i operatorami w jednej postaci, a potem sami montują to, co nakręcili. Człowiek orkiestra na planie ma ciężko. Nie krzyknie do nikogo podaj ani pozamiataj, ani przestaw lampę. Nieźle się więc przy tym nabiega i nadźwiga. No może czasem znajdzie się ktoś, kto potrzyma blendę… Myśląc o takich właśnie jednoosobowych, „ekipach” filmowych wybrałam 4 moim zdaniem najlepsze obiektywy do filmowania lustrzankami.

Z tego samego powodu, dla którego lubię filmy zrobione przez jednego artystę, lubię jednocześnie obiektywy zmiennoogniskowe. Wszystko dzięki nim dzieje się szybciej, jest mniej biegania i przestawiania a więcej filmowania.

Prezentowane przeze mnie dzisiaj obiektywy to zoomy ze stałym światłem 2. 8 i wygodnym pierścieniem do ustawiania ostrości, dzięki któremu możemy zmienić ostrość obrazu bez odrywania oczu od filmowanej sceny.

Canon 24-70 mm f/2. 8L II EF USM 

 • Uniwersalna ogniskowa
 • Stałe światło podczas zoomowania
 • Ostrzy z bliskiej odległości

Canon 24-70 to fajna, uniwersalna ogniskowa i wydaje się być dobrym pomysłem na zastąpienie kitowego obiektywu, który kupiło się jako pierwszy w zestawie z lustrzanką. To ta sama wygoda tylko, że z lepszym obrazkiem i większymi zbliżeniami. No i ze stałym światłem, co też nie jest bez znaczenia. Przy używaniu kitowego obiektywu, np. 18-135 ze światłem 3. 5-5. 6 wraz ze zmienianiem kompozycji i kadru zmienia się również głębia ostrości, a więc całokształt sceny. Ze stałym światłem mamy nad tym większą kontrolę.

Poniżej króciutki filmik pokazujący pracę autofokusa podczas filmowania Canonem 70D z obiektywem 24-70 f/2. 8L II USM:

Canon 70-200 f/2. 8 EF IS II USM 

 • Telezoom
 • Tworzy „filmowy” klimat
 • Ładnie rozmywa tło
 • Stabilizacja
 • Jako następny do kompletu poleciłabym 70-200mm również ze stałym światłem 2. 8. Moim zdaniem obraz, jaki da się uzyskać tym obiektywem, jest bardzo „filmowy”. To subiektywne wrażenie na temat plastyki, konturów, kolorów, ale takie właśnie mam odczucia na jego temat i podziela je kilkoro moich znajomych, którzy też mieli to szkło w rękach. A więc może coś w tym jest? Lubię też bokeh, jaki daje przy mocniejszych zbliżeniach, szczególnie przy używaniu ogniskowych około 200mm. Pięknie rozmywa tło.

  Kolejna dobra rzecz w tym obiektywie to stabilizacja, która likwiduje efekt drgania naszych dłoni, a widać je zwłaszcza na długich ogniskowych i w momencie, kiedy próbujemy nakręcić jakąś dłuższą sekwencję. Raczej odradzam kupowanie tej wersji obiektywu bez stabilizacji. Zdjęcia przy użyciu takiego sprzętu rozedrgane i do niczego mogą się nam nie przydać.

  Tu kilka scen nakręconych tym właśnie obiektywem:

  Canon 16-35 mm f/2. 8L EF USM II

 • Szeroki kąt widzenia
 • Dynamiczne ujęcia z bliska
 • Pokazuje całą filmowaną scenę
 • Dobry do zdjęć w ruchu
 • Jako trzeci proponuję szerokokątny 16-35 f/2. 8. Przydaje się do kręcenia ogólnego planu, kiedy chcemy pokazać bohatera wraz z tłem albo nakręcić scenę, kiedy kamera przechodzi najazdem z pleneru do pomieszczenia. Z ogniskową 16mm możemy wejść nawet w ciasne miejsce i dalej widzieć, co dzieje się dookoła.

  Szerokie kąty widzenia są charakterystyczne dla teledysków i filmów sportowych. Muzycy, zwłaszcza hip hopowcy oraz sportowcy, np. deskorolkarze bardzo lubują się w takim kadrowaniu, bo sceny nakręcone szerokokątnym obiektywem wydają się bardziej dynamiczne. Żeby wypełnić kadr musimy podejść bliżej, obraz nieco się zniekształca, ale im bliżej tematu jesteśmy, tym bardziej „żywy” się on wydaje.

  Podobają mi się efekty z tego obiektywu we wszystkich sytuacjach, kiedy ważne jest pokazanie ruchu, kiedy zakłada się aparat na „kran” (dźwig) lub umieszcza na sliderze albo glidecamie. To redukuje drgania, podkreśla wykonywany ruch i jednocześnie pokazuje przestrzeń dookoła.

  Pierwszy film świetnie oddaje to, co mówiłam o kręceniu żywiołowych scen w ruchu. Na drugim natomiast obejrzycie, jak 16-35 2. 8 radzi sobie podczas kręcenia ogólnych planów, np. krajobrazów miejskich.

  Odpowiedniki Nikona

  Wszystkie trzy pokazane przeze mnie na zdjęciach obiektywy to produkty Canona, ale inni producenci np. Nikon mają niemal identyczne odpowiedniki 24-70 i 70-200. Są tak samo fajne w używaniu. Tylko szeroki kąt Nikona tej klasy nieco się różni, bo jest jeszcze szerszy i ma ogniskową od 14 do 24mm.

  Dlaczego zoomy a nie stałki?

  Pierwsze pytanie jakie może się nasuwać po przeczytaniu takiego „rankingu” to… dlaczego zoomy a nie stałki?

  Obiektywy stałoogniskowe są świetne, zazwyczaj nieco ostrzejsze od zoomów i jaśniejsze. Ale może być nam ciężko nakręcić nimi dwa różne plany jeden po drugim, np. plan ogólny na 14 milimetrach a później zbliżenie na 200. Pomiędzy tymi ogniskowymi jest wiele opcji i żeby je pokryć musielibyśmy kupić więcej obiektywów i wydać więcej pieniędzy.

  Przy robieniu zdjęć wolę zdecydowanie stałki, a zoom, żartobliwie mówiąc… mam w nogach. Jednak sesja zdjęciowa i kręcenie filmu dużo się od siebie różnią. Będąc w ruchu, kiedy scena oglądana na ekranie ma być dynamiczna, wolę mieć do dyspozycji zoom, bo to bardziej odda jej charakter. Poza tym zmienianie co chwilę obiektywu może znacznie zwolnić produkcję filmu, a więc stracimy i czas, i pieniądze. Jeśli czas i pieniądze nie przemawiają do waszej wyobraźni, to pomyślcie wtedy o swoim kliencie. Jest w swoim żywiole, wczuwa się w rolę, a może przeciwnie – mówi spontanicznie, bo nagrywacie wywiad, a nagle pada zdanie „momencik, bo muszę zmienić obiektyw”… Trwa chwilę zanim rozmontuje się wszystko i zmontuje na nowo, jeśli korzystamy z follow fokusa i innych gadżetów, filtrów itd. W ten sposób tracimy ważne momenty i nastrój kręconej sceny.

  Canon 50mm 1. 4 lub 1. 8 jako uzupełnienie zestawu

 • Stała, standardowa ogniskowa
 • Ostrzejszy i jaśniejszy niż zoomy
 • Mała głębia ostrości
 • Lekki
 • Mimo, że wcześniej wspomniałam o zoomach, które przecież pokrywają tę ogniskową, to uważam mimo wszystko, że taki obiektyw również warto mieć w swoim ekwipunku.

  Obiektyw ten nadaje się głównie do filmowania statycznych ujęć, martwej natury, detali produktów, ogólnie mówiąc wszystkiego, co nie ucieka nam z kadru. Mimo to, że mamy nieruchomy przedmiot, to kręcenie na przysłonie 1. 4 lub 1. 8 może okazać się strasznie trudne. Głębia ostrości będzie za mała, żeby trafić z nią tam, gdzie się jej oczekuje. Małe odchylenie ciała, głębszy oddech i ostrość już jest gdzie indziej niż powinna. Krótko mówiąc współpraca z 50tką i innymi stałkami może być specyficzna, ale warta świeczki ze względu na ładny obrazek.

  Tutaj ruchomy „obiekt” kręcony na niskich przysłonach, w dodatku z ręki i prawdopodobnie z włączonym autofokusem (fragmenty). Obraz plastycznie jest śliczny, ale rozedrgany i niepewny. com/embed/o8uFNl9FvOo? feature=oembed&wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="">

  Podsumowanie

  Przyznaję, jest to zestaw dość drogi. Na pewno można by go złożyć z tańszych obiektywów, ale jednocześnie mniej wygodnych i na pewno nie ze stałym, dobrym światłem. Z drugiej strony mógłby on być jeszcze droższy, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę obiektywy typowo filmowe, np. pl/obiektywy-do-kamer, 2, 81. html" target="_blank" rel="noopener">Canon CN lub Zeiss ZE. Fotograficzne obiektywy nie są aż tak „wysublimowane”, np. jeśli chodzi o płynność zmieniania ostrości.

  Co powiecie na taki zestaw do filmowania lustrzanką złożony z 3 zoomów i jednej stałki jako asa w rękawie? Zgadzacie się ze mną, czy macie inne spostrzeżenia i doświadczenia związane z filmowaniem? Nie bójcie się dodawać swoich uwag w komentarzach, może razem uda nam się stworzyć lepszy „ranking”!

  Uwagi do wydania Canon 1880b001

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi do wydania Canon 1880b001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi do wydania Canon 1880b001