Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Caffeo 66

Rodzina produktów Caffeo 66 została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu użytkownikom wyjątkowego doświadczenia. Wszystkie produkty w tej serii są wyposażone w jednostkę procesora Intel Core i7-9700K, 16 GB pamięci RAM i 1 TB dysku twardego. Użytkownicy mają do dyspozycji również kartę wideo NVIDIA GeForce GTX 1650 z 4 GB pamięci własnej oraz system operacyjny Windows 10 Pro. Podręcznik Caffeo 66 zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji, ustawień i funkcji, które użytkownicy mogą wykorzystać, aby w pełni wykorzystać swój sprzęt. Dzięki szczegółowym instrukcjom, użytkownicy mogą cieszyć się pełnią możliwości jakie daje ich sprzęt.

Ostatnia aktualizacja: Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Caffeo 66

E‑zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach: sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec.

RfHR13wFJQktK1
"Film przedstawia rozmowę dwóch osób o otworzeniu działalności gospodarczej w branży handlowej. "

Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3. 0.

m41ce2def0a5018a4_1524809872848_0
R1NyOnxvbA9wx1
Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży handlowej.

Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

RB6RNAj3fDwCY1
Przykładowy wypełniony formularz CEIDG-1

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

m41ce2def0a5018a4_1524810012610_0
RWrVIFFLYmwHs1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży handlowej.

Wyciąg PKD dla zawodów sprzedawca, technik księgarstwa, technik handlowiec.

RmRBPl7UnpdCe1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.

m41ce2def0a5018a4_1524810097676_0
Rju2TjvvYS5To1

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

m41ce2def0a5018a4_1524810160664_0
RlxxwqkOmO5D41
m41ce2def0a5018a4_1524810361288_0
RQ525ZJkhL6Pl1
m41ce2def0a5018a4_1524810241684_0
R3UvkBvnV2zok1
m41ce2def0a5018a4_1524810135062_0
R1U8yEQOZh9YE1
m41ce2def0a5018a4_1524810773430_0
R1Kb9qFItph871
Sprawdź czy znacz stawki VAT

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

 • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT,

 • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

 • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Na stronie Ministerstw Finansów można również znaleźć instrukcję korzystania z formularzy interaktywnych.

Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.

m41ce2def0a5018a4_1524810387726_0
R1e6kqCHIfQr51
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się dwa przykładowe.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.

m41ce2def0a5018a4_1524811560240_0
R1214vC3u2kBG1
interaktywna gra

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

R1RT8ehriVGeY1
Krzyżówka

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

m41ce2def0a5018a4_1524813290968_0

Ćwiczenie 1

RPgLQSGRMdUPT1
zadanie interaktywne

Oceń, czy podane stwierdzenia są prawdziwe.

PrawdaFałszPoprzez wpis do CEIDG możesz zawiesić i odwiesić działalność gospodarczą.□ Obowiązek rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG nie dotyczy osób fizycznych, których przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.Obowiązek wskazania kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) spoczywa zarówno na przedsiębiorcy otwierającym jednoosobową działalność jak również w trakcie otwierania spółki akcyjnej (niezależnie czy zgłoszenie jest kierowane do CEIDG, czy do KRS).We wniosku CEIDG-1 nie deklarujesz kwoty podatku PIT, jaką będziesz odprowadzał miesięcznie do Urzędu Skarbowego.Złożenie wniosku CEIDG-1 jest jednoznaczne z zawarciem z biurem rachunkowym umowy o prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów, bądź zawarcia ewentualnej umowy o prowadzeniu ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów.Wniosek do CEIDG stanowi jednocześnie wpis Sp. o. do KRS.Potwierdzeniem o wpisaniu do CEIDG nie jest wydruk ze strony internetowej tej jednostki.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

RuLpz1Jg9xjws1
zadanie interaktywne

Korzystając ze słów poniżej uzupełnij tekst.

NIP, Urząd Spraw Cywilnych, (ePo), Publicznej, (eGo), PESEL, Polskiej, Urząd Stanu Cywilnego

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji............................................. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw, bez wychodzenia z domu - przez Internet. W takich Urzędach jak:............................................ (USC), Urząd Skarbowy (US), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z Platformy skorzystać może każdy kto ma numer............................................, konto na ePUAP, może potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Potwierdzanie tożsamości w Internecie odbywa się na dwa sposoby, z wykorzystaniem bezpłatnego profilu zaufanego............................................ lub też za pomocą płatnego certyfikatu kwalifikowanego.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

RW0WJXTfh14Jb1
zadanie interaktywne

Oceń prawdziwość zdań.

Jedną z zalet jednoosobowej działalności gospodarczej jest brak kosztów jej założenia.Każda czynność zarobkowa, która wykonywana jest w sposób ciągły oraz zorganizowany spełnia definicję działalności gospodarczej.W przypadku gdy zakres działalności nie może zostać przypisany do konkretnego kodu PKD, należy wówczas wybrać kilka najbardziej zbliżonych do charakteru wykonywanych czynności.Zanim zarejestrujesz firmę musisz wybrać biuro księgowe.Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie odpowiada całym majątkiem za zobowiązania swojej firmy.Jeżeli przedsiębiorca opodatkowany jest na zasadach karty podatkowej nie osiągając zysku nie odprowadza podatku.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R16SohH3vy7xN1
zadanie interaktywne

Oceń, czy podane stwierdzenia na temat normalizacji są prawdziwe.

Celem normalizacji jest zastosowanie w produkcji jednolitych wzorców, np. znormalizowanie niektórych wyrobów pod względem wymiarów i wykorzystywanych materiałów.Normalizacja nie polega na analizowaniu kosztów prowadzenia działalności.Głównymi celami normalizacji są przede wszystkim zabezpieczenie interesów użytkownika.Zasady normalizacji krajowej są zgodne z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej.Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) organizuje, ale nie nadzoruje działań mających na celu między innymi rozpowszechnienie Polskich Norm (PN).Jednostką normalizacyjną, odpowiadającą w Polsce za organizację działalności normalizacyjnej jest Narodowy Komitet Normalizacyjny.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 5

RBftP46uEOCZE1
zadanie interaktywne

Wskaż działania odpowiednie dla Państwowej Inspekcji Pracy.

8 tygodni, nie odbywają, bezpieczeństwa i higieny pracy, uchwala ustawy, 4 tygodnie, 8 tygodni, odbywają, kultury w pracy, prowadzi nadzór, 4 tygodnie, nie może, możePaństwowa Inspekcja Pracy................................................................ przestrzegania prawa pracy, kontroluje przestrzeganie przepisów i zasad................................................................. PIP................................................................ kontrolować pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. W zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy PIP ma prawo kontrolować podmioty, na których terenie................................................................ zajęcia studenci i uczniowie niebędący pracownikami. Przedsiębiorcy mikro, mali i średni mogą być kontrolowani przez PIP tylko przez................................................................ w ciągu roku. Pozostali pracodawcy mogą być kontrolowani przez................................................................ w ciągu roku.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 6

RpqwVw6h0McfK1
zadanie interaktywne

Przyporządkój nazwę podatku do jego opisu.

PIT, Akcyza, PCC, CIT, VAT

............ - podatek dochodowy od osób fizycznych
............ - podatek dochodowy od osób prawnych
............ - podatek od czynności cywilnoprawnych
............ - podatek nakładany na dobra, aby ograniczyć ich spożycie
............ - podatek od towarów i usług

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 7

R1NPlyd0wul471
zadanie interaktywne

Oceń, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe.

RODO jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.Podażą nazywamy ilość dobra, jaką sprzedawcy są w stanie zaoferować w danym czasie przy różnym poziomie ceny.Wynagrodzenia niepieniężne to wynagrodzenia w postaci świadczeń w naturze, np. wyżywienie.Działalność gospodarcza powinna być opłacalna i generować straty.SWOT to strategia dostosowania się przedsiębiorstw do potrzeb nabywców i aktywne wywieranie wpływu na nabywców.Strategia marketingowa obejmuje zbiór działań, które mają zapewnić jak największy zysk.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 8

RFN75Wt8Kq5V41
zadanie interaktywne

Oceń, czy zdania na temat analizy SWOT są prawdziwe, czy fałszywe.

Analiza SWOT jest techniką analityczną.Analiza SWOT pozwala na określenie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia.Analizę SWOT można stosować dla całego przedsiębiorstwa lub w poszczególnych sferach jego funkcjonowania.W analizie SWOT należy zidentyfikować czynniki kluczowe, które mogą mieć decydujący wpływ na rozwój firmy.W zarządzaniu analiza SWOT jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa.Analiza SWOT stanowi element biznesplanu.W analizie SWOT jest konieczne systematyczne wyodrębnienie i opisanie wszystkich czynników.

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 9

RHuOrEHsmgxrl1
zadanie interaktywne

Wskaż deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

 • ZUS ZUA
 • ZUS ZZAZUS ZIUAZUS ZCNAZUS ZWUAZUS DRAZUS RCAZUS RZAZUS RSAZUS ZSWAZUS RMUAZUS IWA

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 10

RVexY2suTTdME1
zadanie interaktywne

Posługując się dostępnymi źródłami przyporządkuj kodom PKD odpowiadające im opisy.

sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych, sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, sprzedaż hurtowa owoców i warzyw46. 31. Z 45. 11. Z47. 51. 53. 65. 71. Z

Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

m41ce2def0a5018a4_1524813293660_0
amortyzacja

amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan

biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza

działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa

elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja

konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt

koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna

osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy

podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy

podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód

przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe

rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna

spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m41ce2def0a5018a4_1530303054939_0
R1FMQ8KopFYal1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.

Konfigurowanie rodzin produktów | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 2 min

Ułatw przedstawicielom handlowym znajdowanie produktów i usług w katalogu produktów, tworząc rodzinę produktów i klasyfikując w niej podobne produkty.

Uwaga

Rodziny produktów są obsługiwane tylko dla Sales Enterprise i Sales Premium.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymaganiaMusisz mieć
LicencjaDynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeńAdministrator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Czym jest rodzina produktów?

Rodzina produktów umożliwia grupowanie i klasyfikowanie produktów, co ułatwia zarządzanie nimi.

Rodziny produktów umożliwiają:

 • Klasyfikowanie produktów w dowolny sposób najlepszy dla organizacji.

 • Tworzenie produktów podrzędnych i pakietów produktów w ramach rodziny produktów. (Pakiety produktów umożliwiają sprzedaży wielu elementów razem. )

 • Utwórz tak wiele poziomów rodzin produktów, ile chcesz, tworząc rodzinę w obrębie rodziny.

  Rodzina produktów, której używasz do tworzenia produktu, pakietu lub innej rodziny produktu staje się rodziną nadrzędną.

  Utwórz rodzinę produktów (Centrum sprzedaży)

  1. Upewnij się, że przypisano Cię do jednej z następujących ról zabezpieczeń — Administrator systemu, Konfigurator systemu, Dyrektor ds. sprzedaży, Wiceprezes ds. marketingu lub Prezes zarządu — bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

  2. Wybierz mapę witryny , a następnie wybierz Ustawienia aplikacji, a następnie Rodziny i produkty.

  3. Aby utworzyć rodzinę, na pasku poleceń wybierz Dodaj rodzinę.

   — LUB —

   Aby utworzyć podrzędną rodzinę produktów w ramach istniejącej rodziny, zaznacz rodzinę i wybierz Dodaj rodzinę. Wybrana rodzina staje się rodziną nadrzędną nowej rodziny, którą tworzysz. com/pl-pl/dynamics365/sales/media/add-family. png" alt="List of products with Add Family button. " title="List of products with Add Family button" data-linktype="relative-path"/>

  4. Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.

   Pola Ważny od i Ważny do określają okres ważności produktu. Nie ma żadnej logiki biznesowej skojarzonej z tymi polami oprócz tej, że data Ważny do musi być późniejsza niż data Ważny od. Jeśli jest to wymagane, możesz implementować własną logikę biznesową dla tych pól za pomocą przepływu pracy, dodatku typu plug-in, lub Dynamics 365 Customer Engagement Web Services. Na przykład, możesz uruchomić zadanie zaplanowane, aby automatycznie wycofać produkty z poprzedniego sezonu korzystając z daty wybranej w polu Ważny do.

  5. Wybierz pozycję Zapisz.

  6. Na liście produktów, rodzin i pakietów otwórz rodzinę, która właśnie została utworzona.

  7. Na karcie Właściwości produktu wybierz przycisk Dodaj nową właściwość, i dodaj wymagane właściwości. Więcej informacji: Używanie właściwości do opisania produktu

  Typowe następne kroki

  Użyj właściwości, aby opisać produkt

  Tworzenie produktu

  Klasyfikowanie produktów i pakietów w rodziny produktów

  Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

  Istnieją trzy możliwości:

 • Nie masz wymaganej licencji lub roli.

 • Administrator nie włączył tej funkcji.

 • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowych aplikacji, takich jak Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

  Zobacz też

  Konfigurowanie katalogu produktów
  Klonowanie produktu
  Zmiana elementu nadrzędnego produktu (reparenting)

Dodatkowe zasoby

Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Caffeo 66

Bezpośredni link do pobrania Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Caffeo 66

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Caffeo 66