Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Asus A007

Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Asus A007 to obszerny przewodnik po urządzeniu, który pomoże Ci w pełni wykorzystać potencjał Twojego telefonu. Możesz dowiedzieć się, jak dostosować ustawienia do swoich potrzeb, zarządzać połączeniami, skonfigurować ustawienia aplikacji i wiele więcej. Podręcznik użytkownika zawiera informacje dotyczące wszystkich funkcji i ustawień Twojego urządzenia, a instrukcja obsługi zawiera dokładne instrukcje, które pomogą Ci krok po kroku skonfigurować i używać Twojego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Asus A007

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy ASUS

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy ASUS.
Mamy 573 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 572 produktów ASUS w kategorii Laptopy.

  • 7
  • adefgiknpqrstuxyz

Asus_RT_AC86U - Instrukcja obsługi pl.

Podręcznik użytkownika

RT-AC86U
Dwupasmowy gigabitowy router
bezprzewodowy AC 2900

PL13067
Wydanie pierwsze
Lipiec 2017

Copyright (C) 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i
oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać
w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek
formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej
dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia
ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1)
produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy,
modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub,
gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,
WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB
WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO
OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,
KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA
JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB
KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI
BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM
DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP. ) NAWET, JEŚLI
FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD,
W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,
SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W
DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ
INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.
ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE
MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM
PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie
muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich
odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub
wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
2

Spis treści
1

Poznanie routera bezprzewodowego

7

1. 1 Witamy!............................................................................................. 7
1. 2
Zawartość opakowania............................................................... 3
Router bezprzewodow................................................................ 8
1. 4
Usytuowanie routera................................................................ 10
1. 5
Wymagania dotyczące instalacji.......................................... 11
1. 6
Instalacja routera........................................................................ 12
1. 6. 1 Połączenie przewodowe...................................................... 2 Połączenie bezprzewodowe.............................................. 13

2

2. 1
2. 2
2. 3

3

3. 1

Ustawienia sprzętu

14

Konfiguracja ustawień ogólnych

20

Logowanie do GUI web........................................................... 14
QIS z autodetekcją Quick Internet Setup (Szybkie
ustawienia połączenia z Internetem).................................. 16
Łączenie z siecią bezprzewodową....................................... 19
Korzystanie z pozycji Network Map (Mapa sieci).......... 20
3. 1. 1 Wykonanie ustawień zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej................................................................................. 21
3. 2 Zarządzanie klientami sieci................................................ 23
3. 3 Monitorowanie urządzenia USB....................................... 24

3. 2
Tworzenie Guest Network (Sieć gości)............................... 27
3. 3 AiProtection................................................................................. 29
3. 3. 1 Network Protection............................................................... 30
3. 2 Konfiguracja funkcji Parental Controls (Kontrola
rodzicielska)........................................................................................... 34

3. 4

Adaptacyjna funkcja QoS........................................................ 38
3. 4. 1 Monitor przepustowości..................................................... 2 QoS.............................................................................................. 39
3. 3 Historia stron sieci Web........................................................ 40

3

3. 5
3. 6

Analizator ruchu......................................................................... 41
Używanie aplikacji USB............................................................ 42
3. 1 Korzystanie z funkcji AiDisk.................................................. 2 Korzystanie z funkcji Servers Center
(Centrum serwerów).......................................................................... 44
3. 3 Sieć 3G/4G................................................................................ 49

3. 7

Korzystanie z aplikacji AiCloud 2. 0...................................... 50
3. 7. 1 Funkcja Cloud Disk (Dysk w chmurze)............................ 51
3. 2 Funkcja Smart Access (Dostęp inteligentny)................ 53
3. 3 Funkcja Smart Sync (Synchronizacja inteligentna).... 54

4

4. 1

Konfiguracja ustawień zaawansowanych 55

Wireless (Sieć bezprzewodowa)........................................... 55
4. 1 General (Ogólne).................................................................... 2 WPS............................................................................................. 57
4. 3 Bridge (Mostek)....................................................................... 59
4. 4 Filtr adresów MAC urządzeń bezprzewodowych....... 61
4. 5 RADIUS Setting (Ustawienia serwera RADIUS)............ 62
4. 6 Professional (Profesjonalne)............................................... 63

4. 2

LAN (Sieć LAN)............................................................................. 66
4. 2. 1 LAN IP (Adres IP sieci LAN).................................................. 2 DHCP Server (Serwer DHCP).............................................. 67
4. 3 Route (Trasa)............................................................................ 69
4. 4 IPTV............................................................................................. 70

4. 3

WAN (Sieć WAN).......................................................................... 71
4. 1 Internet Connection (Połączenie internetowe)........... 2 Dwie sieci WAN....................................................................... 74
4. 3 Port Trigger (Wyzwalanie portów)................................... 75
4. 4 Virtual Server/Port Forwarding (Serwer wirtualny/
Przekierowanie portów).................................................................... 77

4

4. 5 DMZ (Strefa DMZ).................................................................. 80
4. 6 DDNS (Usługa DDNS)............................................................ 81
4. 7 NAT Passthrough (Przekazywanie NAT)......................... 82

4. 4
IPv6 (Protokół IPv6)................................................................... 83
4. 5
Serwer sieci VPN......................................................................... 84
4. 6 Zapora............................................................................................ 85
4. 1 Ogólne....................................................................................... 2 Filtr adresów URL................................................................... 3 Filtr słów kluczowych............................................................ 86
4. 4 Network Services Filter (Filtr usług sieciowych).......... 87
4. 5 Zapora IPv6.............................................................................. 88

4. 7

Administration (Administracja)............................................. 89
4. 1 Operation Mode (Tryb działania)..................................... 2 System........................................................................................ 90
4. 3 Aktualizacja firmware........................................................... 91
4. 4 Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień...... 92

4. 8

System Log (Dziennik systemu)............................................ 93

5 Narzędziowych
5. 1
5. 2
5. 3

94

Device Discovery........................................................................ 94
Firmware Restoration............................................................... 95
Konfiguracja serwera wydruku............................................. 96
5. 1 Udostępnianie drukarki ASUS EZ..................................... 2 Udostępnianie drukarki za pomocą protokołu LPR. 100

5. 4

Program Download Master.................................................. 105
5. 1 Konfigurowanie ustawień pobierania BitTorrent.... 106
5. 2 Ustawienia pobierania NZB............................................. 107

5

6

6. 1
6. 2

Rozwiązywanie problemów

108

Rozwiązywanie podstawowych problemów................. 108
Często zadawane pytania (FAQ)........................................ 110

Załączniki 119

Ogłoszenie................................................................................................. 119
Informacje kontaktowe producenta................................................ 135
Informacje o globalnych punktach wsparcia technicznego
dla sieci...................................................................................................... 136

6

1

Poznanie routera
bezprzewodowego

1. 1 Witamy!
Dziękujemy za zakup routera bezprzewodowego RT-AC86U firmy
ASUS!
RT-AC86U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2. 4GHz oraz
5GHz zapewniając jednoczesne bezprzewodowe przesyłanie
strumieni HD; serwer SMB; serwer UPnP AV i serwer FTP do
wymiany plików 24 godz/7 dni w tygodniu; możliwość obsługi
300, 000 sesji. Technologia ASUS Green Network Technology
zapewnia do 70% oszczędności energii.

1. 2 Zawartość opakowania
Router bezprzewodowy RT-AC86U
Kabel RJ45

Adapter zasilania
Instrukcja szybkiego
uruchomienia

UWAGI:
o Jeżeli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub brakuje go,
skontaktować się z firmą ASUS celem uzyskania pomocy technicznej;
patrz lista telefonów pomocy technicznej firmy ASUS na tylnej
stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi.
o Zachować oryginalne opakowanie na wypadek skorzystania w
przyszłości z usług gwarancyjnych takich jak naprawa lub wymiana.

1. 3 Router bezprzewodow

LAN 1~4 LED
Wyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia z siecią LAN.
Włączona: Fizyczne połączenie z siecią lokalną (LAN).

WAN LED (Internet)
Wyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia z siecią WAN.
Włączona: Fizyczne połączenie z siecią rozległą (WAN).
2. 4GHz LED
Wyłączona: Brak sygnału 2. 4 GHz.
Włączona: System bezprzewodowy jest gotowy.
Miganie: Przesyłanie lub odbieranie danych przez połączenie
bezprzewodowe.
5GHz LED
Wyłączona: Brak sygnału 5 GHz.
Dioda zasilania
Wyłączona: Brak zasilania
Włączona: Urządzenie jest gotowe.
Powolne miganie: Tryb ratunkowy
Przycisk zasilania
Naciśnij ten przycisk w celu włączenia lub wyłączenia zasilania systemu.
Gniazdo zasilania (DC-IN)

Służy do podłączenia wtyczki zasilacza prądu przemiennego wchodzącego w
skład zestawu i podłączenia routera do zasilacza.
Gniazda USB 2. 0

Gniazda te służą do podłączania urządzeń USB 2. 0 takich jak dyski twarde USB
lub pamięci flash USB.

8

Gniazda USB 3. 0
Gniazda te służą do podłączania urządzeń USB 3.
Gniazdo sieci WAN (Internet)

Służy do podłączania kabla sieciowego w celu ustanowienia połączenia z
siecią rozległą.
Gniazda LAN 1 ~ 4

Służą do podłączania kabli sieciowych celem ustanowienia lokalnego
połączenia sieciowego.

o Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie innych
zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
o Dane techniczne:
Zasilacz sieciowy
prądu stałego

Wyjście prądu stałego: +19 V przy prądzie maks.
1. 75A

Temperatura pracy

0~40oC

Przechowywanie

0~70oC

Wilgotność
działania

50~90%

20~90%

9

1. 4 Usytuowanie routera
Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowego
pomiędzy routerem bezprzewodowym a podłączonymi
urządzeniami sieciowymi należy upewnić się, że:
o Router bezprzewodowy należy umieścić centralnie, aby
zapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej do
urządzeń sieciowych w pomieszczeniu bądź w budynku.
o Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód oraz
bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
o W celu zapobiegnięcia zakłóceniom lub utratom sygnału
trzymać urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługujących
wyłącznie pasma 802. 11g lub 20 MHz, komputerowych
urządzeń peryferyjnych 2, 4 GHz, urządzeń Bluetooth,
telefonów bezprzewodowych, transformatorów, silników do
wysokich obciążeń, świetlówek, kuchenek mikrofalowych,
lodówek oraz innego wyposażenia przemysłowego.
o Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej
wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje
dotyczące aktualizacji oprogramowania można uzyskać na
stronie internetowej ASUS pod adresem http://www. asus. com.
o W celu zapewnienia najlepszego sygnału sieci bezprzewodowej
należy ustawić cztery odłączane anteny zgodnie z poniższym
rysunkiem.

45°

10

90°

1. 5 Wymagania dotyczące instalacji
Do wykonania ustawień sieci potrzeba jednego lub dwóch
komputerów, które spełniają następujące wymagania systemowe:
o Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100BaseTX/1000BaseTX)
o Obsługa sieci bezprzewodowej IEEE 802. 11a/b/g/n/ac
o Zainstalowana usługa TCP/IP
o Przeglądarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome
UWAGI:
o Jeśli komputer nie posiada wbudowanej obsługi sieci
bezprzewodowej, w celu połączenia z siecią WLAN, można
zainstalować w komputerze adapter WLAN IEEE 802. 11a/b/g/n/ac.
o Dzięki technologii transmisji dwupasmowej router bezprzewodowy
obsługuje jednocześnie sygnały bezprzewodowe 2, 4 GHz i 5 GHz.
Umożliwia to wykonywanie działań powiązanych z Internetem,
takich jak surfowanie po Internecie lub czytanie/pisanie wiadomości
e-mail z wykorzystaniem pasma 2, 4GHz, przy równoległym
przesyłaniu strumieni wysokiej jakości plików audio/wideo, takich
jak filmy lub muzyka, z wykorzystaniem pasma 5GHz.
o Niektóre urządzenia IEEE 802. 11n, które można połączyć z siecią,
mogą nie obsługiwać częstotliwości 5 GHz. Należy sprawdzić
specyfikacje w podręczniku danego urządzenia.
o Kable Ethernet RJ-45 wykorzystywane do połączenia z urządzeniami
sieciowymi nie powinny być dłuższe niż 100 metrów.

11

1. 6 Instalacja routera
WAŻNE!
o Router bezprzewodowy należy zainstalować za pomocą połączenia
przewodowego, aby uniknąć możliwych problemów z instalacją.
o Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS wykonać
następujące czynności:
o W przypadku zastępowania istniejącego routera odłączyć
router od sieci.
o Odłączyć kable/przewody od istniejącego modemu. Jeżeli
modem ma baterię zasilania awaryjnego należy ją również
wyciągnąć.
o Ponownie uruchomić komputer (zalecane). 1 Połączenie przewodowe
UWAGA: Do podłączenia przewodowego można użyć kabla prostego
lub skrosowanego.

RT-AC86U

1
WAN

LAN

Modem

2
Internet

Laptop

W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowego
poprzez połączenie przewodowe:
1. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazda
wejścia prądu stałego i włożyć zasilacz do gniazda sieciowego.
12

2. Używając dołączonego kabla sieciowego, podłączyć komputer
do gniazda sieci lokalnej routera bezprzewodowego.
WAŻNE! Upewnij się, czy dioda sieci lokalnej miga.

3. Używając drugiego kabla sieciowego, podłączyć modem do
gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.
4. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego modemu do
gniazda wejścia prądu stałego i włożyć zasilacz do gniazda
sieciowego. 2 Połączenie bezprzewodowe

Smart phone

Tablet

3
2. Używając dołączonego kabla sieciowego, podłączyć modem
do gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.
13

3. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego modemu do
sieciowego. Zainstalować w komputerze bezprzewodową kartę sieciową
IEEE 802.
o Szczegółowe informacje dotyczące połączenia z siecią
bezprzewodową znajdują się w podręczniku użytkownika adaptera
WLAN.
o Informacje na temat konfigurac ji ustawień zabezpieczeń sieci
można znaleźć w części Wykonanie ustawień zabezpieczenia
sieci bezprzewodowej w rozdziale 3 niniejszego podręcznika
użytkownika.

Ustawienia sprzętu

2. 1 Logowanie do GUI web

Router bezprzewodowy ASUS jest dostarczany z intuicyjnym
GUI (graphics user interface (graficzny interfejs użytkownika)),
który umożliwia łatwą konfigurację jego różnych funkcji poprzez
przeglądarkę sieci web, taką jak Internet Explorer, Firefox, Safari
lub Google Chrome.
UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od wersji
oprogramowania sprzętowego.

Aby zalogować się do GUI web:
1. W przeglądarce sieci web, takiej jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome, ręcznie wprowadź domyślny adres IP
routera bezprzewodowego: http://router. Ustaw hasło dla routera w celu zabezpieczenia go przed
nieautoryzowanym dostępem. Można rozpocząć konfigurację różnych ustawień routera
bezprzewodowego firmy ASUS za pomocą sieciowego
interfejsu graficznego.
Górne przyciski poleceń
QIS (Szybka konfiguracja
połączenia z Internetem)
- Inteligentne
podłączanie

Pasek
informacyjny

Panel
nawigacji
Prawa
kolumna

Środkowa
UWAGA: Po zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego po
raz pierwszy nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Quick
Internet Setup (QIS) (Szybka konfiguracja połączenia z Internetem).

15

2. 2 QIS z autodetekcją Quick Internet
Setup (Szybkie ustawienia połączenia z
Internetem)
Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z
Internetem)) pomaga w szybkim wykonaniu połączenia z Internetem.
UWAGI: Podczas ustawiania połączenia z Internetem pierwszy raz,
naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na routerze bezprzewodowym w
celu przywrócenia jego ustawień fabrycznych.

Aby użyć QIS z autodetekcją:
1. Zaloguj się do sieciowego interfejsu graficznego.
Automatycznie wyświetlona zostanie strona QIS (Szybka
konfiguracja połączenia z Internetem).

UWAGI: Nazwa logowania i hasło routera bezprzewodowego są inne
niż nazwa (identyfikator SSID) sieci 2, 4 GHz/5 GHz i klucz zabezpieczeń.
Za pomocą nazwy logowania i hasła routera bezprzewodowego
można logować się do sieciowego interfejsu graficznego routera
bezprzewodowego w celu konfiguracji jego ustawień. Za pomocą
nazwy (identyfikatora SSID) sieci 2, 4 GHz/5 GHz i klucza zabezpieczeń
urządzenia Wi-Fi logują się i łączą z siecią 2, 4 GHz/5 GHz.

16

2. Router bezprzewodowy automatycznie wykryje, czy typ
połączenia ISP to Dynamic IP (Dynamiczny adres IP), PPPoE,
PPTP, L2TP oraz Static IP (Statyczny adres IP). Wprowadź
niezbędne informacje dla typu połączenia ISP.
WAŻNE! Uzyskaj niezbędne informacje dotyczące połączenia z
Internetem od ISP.

Typ połączenia Automatic IP (Automatyczny adres IP) (DHCP)

Typ połączenia PPPoE, PPTP i L2TP

17

UWAGI:
o Automatyczne wykrywanie typu połączenia ISP jest wykonywane
przy pierwszej konfiguracji routera bezprzewodowego lub po
zresetowaniu routera bezprzewodowego do ustawień domyślnych.
o Jeżeli funkcja QIS nie może wykryć typu połączenia z Internetem,
kliknij polecenie Skip to manual setting (Przejdź do ustawień
ręcznych) (patrz zrzut ekranu w etapie 1) i ręcznie skonfiguruj
ustawienia połączenia. Przydziel nazwę sieci (SSID) i klucz zabezpieczenia dla
połączenia bezprzewodowego 2, 4GHz i 5 GHz. Po zakończeniu
kliknij Apply (Zastosuj).

4. Wyświetlone zostaną ustawienia połączenia z Internetem
oraz dane dotyczące połączenia bezprzewodowego. Aby
kontynuować kliknij Next (Dalej).
5. Przeczytaj instrukcję połączenia Twojego komputera z siecią
bezprzewodową. Po zakończeniu kliknij Finish (Zakończ).

18

2. 3 Łączenie z siecią bezprzewodową
Po skonfigurowaniu routera bezprzewodowego za pomocą funkcji
QIS można połączyć komputer lub inne urządzenia inteligentne z
siecią bezprzewodową.
W celu połączenia z siecią:
1. Kliknij ikonę sieci w obszarze powiadomień komputera, aby
wyświetlić dostępne sieci bezprzewodowe. Wybierz sieć bezprzewodową do połączenia, a następnie kliknij
przycisk Connect (Połącz).
3. Może być konieczne wprowadzenie klucza zabezpieczeń
sieciowych w celu uzyskania dostępu do zabezpieczonej sieci
bezprzewodowej; następnie kliknij przycisk OK. Poczekaj na pomyślne ustanowienie połączenia między
komputerem a siecią bezprzewodową. Stan połączenia jest
wyświetlany za pomocą ikony sieci.
o Szczegółowe informacje na temat konfiguracji ustawień sieci
bezprzewodowej można znaleźć w następnych rozdziałach.
o Szczegółowe informacje na temat łączenia danego urządzenia z
siecią bezprzewodową można znaleźć w dołączonym do niego
podręczniku użytkownika.

19

3

Konfiguracja ustawień ogólnych

3. 1 Korzystanie z pozycji Network Map
(Mapa sieci)
Pozycja Network Map (Mapa sieci) umożliwia konfigurowanie
ustawień zabezpieczeń sieci, zarządzanie klientami sieciowymi
oraz monitorowanie urządzenia USB.

3. 1 Wykonanie ustawień zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej
Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzownym
dostępem należy skonfigurować ustawienia zabezpieczenia.
W celu wykonania ustawień zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej:
1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji General (Ogólne) & gt;
Network Map (Mapa sieci). Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę
System status (Stan systemu), aby wyświetlić ustawienia
zabezpieczenia sieci bezprzewodowej takie jak SSID, poziom
zabezpieczenia i ustawienia szyfrowania.
UWAGA: Można ustawić różne zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
dla pasm 2, 4GHz i 5GHz.

Ustawienia zabezpieczenia
2, 4GHz

5GHz

21

3. W polu Wireless name (SSID) (Nazwa sieci bezprzewodowej
(SSID)), wprowadź unikalną nazwę dla własnej sieci
bezprzewodowej. Na liście rozwijanej Authentication Method (Metoda
uwierzytelniania) wybierz metodę uwierzytelniania dla sieci
W przypadku wybrania metody uwierzytelniania WPA-Personal
lub WPA-2 Personal wprowadź klucz WPA-PSK lub hasło
zabezpieczeń.
WAŻNE! Standard IEEE 802. 11n/ac zakazuje używania wysokiej
przepustowości z WEP lub WPA-TKP, jako pojedynczego szyfru. Jeśli
używane są te metody szyfrowania, szybkość danych spadnie do
szybkości połączenia 54Mbps IEEE 802. 11g.

5. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj).

22

3. 2 Zarządzanie klientami sieci

W celu zarządzania klientami sieci:
wybierz zakładkę Network Map (Mapa sieci). Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę Client
Status (Stan klienta), aby wyświetlić informacje o klientach
sieciowych. Aby zablokować dostęp klienta do sieci, wybierz klienta i kliknij
pozycję block (zablokuj).

23

3. 3 Monitorowanie urządzenia USB
Router bezprzewodowy firmy ASUS jest wyposażony w dwa porty
USB, do których można podłączyć urządzenia USB lub drukarkę
USB w celu udostępnienia plików i drukarki klientom w sieci.

UWAGA:
o Do używania tej funkcji wymagane jest podłączenie do portu USB
3. 0/2. 0 na panelu tylnym posiadanego routera bezprzewodowego
urządzenia pamięci masowej USB takiego jak dysk twardy USB lub
napęd flash USB. Patrz lista obsługiwanych urządzeń Plug-n-Share
Disk pod adresem http://event. com/networks/disksupport
o Do portów USB mogą być w danym czasie podłączone dwa
urządzenia USB lub jedna drukarka i jedno urządzenie USB.

24

WAŻNE! Aby inni klienci sieciowi mogli uzyskiwać dostęp do
urządzenia USB za pomocą witryny FTP/narzędzia klienta FTP innej
firmy, funkcji Servers Center (Centrum serwerów), usługi Samba lub
aplikacji AiCloud, należy najpierw utworzyć konto udostępniania
i skonfigurować uprawnienia/prawa dostępu. Dalsze szczegółowe
informacje znajdują się w części 3. 5. Używanie aplikacji USB i
3. 6 Korzystanie z aplikacji AiCloud w niniejszym podręczniku
Aby monitorować urządzenie USB:
2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci) wybierz ikonę USB
Disk Status (Stan dysku USB), aby wyświetlić informacje o
urządzeniu USB. W polu AiDisk Wizard (Kreator AiDisk) kliknij GO (PRZEJDŹ),
aby ustawić serwer FTP dla udostępniania pliku w Internecie.
o Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części 3. 2
Korzystanie z funkcji Servers Center (Centrum serwerów) w
niniejszym podręczniku użytkownika.
o Router bezprzewodowy współpracuje z większością dysków
twardych/dysków flash USB (wielkości do 2TB) i obsługuje dostęp
odczyt-zapis w systemach FAT16, FAT32, vFAT, NTFS, ext2, ext3, ext4 i
HFS+.

25

Bezpieczne usuwanie dysku USB
WAŻNE: Nieprawidłowe usunięcie dysku USB może spowodować
uszkodzenie danych.

Aby bezpiecznie usunąć dysk USB:
2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij pozycję
& gt; Eject
USB disk (Wysuń dysk USB). Po pomyślnym wysunięciu
dysku USB jego stan zostanie zmieniony na Unmounted
(Odłączony).

26

3. 2 Tworzenie Guest Network (Sieć gości)
Pozycja Guest Network (Sieć gości) udostępnia tymczasowym
użytkownikom możliwość połączenia z Internetem za pomocą
oddzielnych identyfikatorów SSID lub sieci, bez zapewniania
dostępu do sieci prywatnej.
UWAGA: Router RT-AC86U obsługuje maksymalnie sześć
identyfikatorów SSID (trzy identyfikatory SSID 2, 4 GHz i trzy 5 GHz).

W celu utworzenia sieci gości:
Guest Network (Sieć gości). Na ekranie Guest Network (Sieć gości) wybierz pasmo
częstotliwości 2, 4Ghz lub 5Ghz dla sieci gości, którą chcesz
utworzyć. Kliknij przycisk Enable (Włącz).

27

4. Aby zmienić ustawienia gości, kliknij ustawienia gości, które
chcesz zmodyfikować. Kliknij przycisk Remove (Usuń), aby
usunąć ustawienia gości. Przypisz do sieci tymczasowej nazwę sieci bezprzewodowej w
polu Network Name (SSID) [Nazwa sieci (SSID)].

6. Wybierz ustawienie dla pozycji Authentication Method
(Metoda uwierzytelniania).
7. W przypadku wybrania metody uwierzytelniania WPA wybierz
szyfrowanie WPA.
8. Określ ustawienie pozycji Access time (Czas dostępu) lub
wybierz opcję Limitless (Nieograniczony).
9. Wybierz opcję Disable (Wyłącz) lub Enable (Włącz) dla pozycji
Access Intranet (Dostęp do Intranetu).
10. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

28

3. 3 AiProtection
Funkcja AiProtection zapewnia monitorowanie w czasie
rzeczywistym, które umożliwia wykrywanie złośliwego
oprogramowania, programów szpiegujących oraz niechcianego
dostępu. Filtruje ona także niechciane witryny i aplikacje, a także
umożliwia ustalenie harmonogramu dostępu do Internetu przez
połączone urządzenie.

29

3. 1 Network Protection
Funkcja Network Protection (Ochrona sieci) zapobiega
wykorzystywaniu luk w sieci oraz zabezpiecza przed niechcianym
dostępem do sieci.

Konfiguracja funkcji Network Protection (Ochrona sieci)
Aby skonfigurować funkcję Network Protection (Ochrona
sieci):
1. W panelu nawigacji przejdź kolejno do pozycji General
(Ogólne) & gt; AiProtection. Na stronie głównej AiProtection kliknij kartę Network
Protection (Ochrona sieci). Na karcie Network Protection (Ochrona sieci) kliknij przycisk
Scan (Skanuj).
Wyniki ukończonego skanowania zostaną wyświetlone na
stronie Router Security Assessment (Ocena zabezpieczeń
routera).
30

WAŻNE! Stan pozycji z oznaczeniem Yes (Tak) na stronie Router
Security Assessment (Ocena zabezpieczeń routera) uważa się za
bezpieczny. W przypadku pozycji z oznaczeniem No (Nie), Weak
(Słabe) lub Very Weak (Bardzo słabe) zalecana jest odpowiednia
konfiguracja. (Opcjonalnie) Na stronie Router Security Assessment
(Ocena zabezpieczeń routera) skonfiguruj ręcznie pozycje z
oznaczeniem No (Nie), Weak (Słabe) lub Very Weak (Bardzo
słabe). Aby to zrobić:
a. Kliknij pozycję.
UWAGA: Po kliknięciu pozycji w narzędziu wyświetlona zostanie strona
ustawień pozycji.

b. Na stronie ustawień zabezpieczeń danej pozycji wykonaj
konfigurację i wprowadź wymagane zmiany, a po zakończeniu
kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
c. Wróć na stronę Router Security Assessment (Ocena
zabezpieczeń routera) i kliknij przycisk Close (Zamknij), aby
zamknąć stronę. W celu automatycznej konfiguracji ustawień zabezpieczeń
kliknij przycisk Secure Your Router (Zabezpiecz swój router).
6. Po wyświetleniu komunikatu kliknij przycisk OK.
31

Blokowanie niebezpiecznych witryn
Funkcja ta ogranicza dostęp do niebezpiecznych witryn
określonych w bazie danych w chmurze w celu zapewnienia
zawsze aktualnej ochrony.
UWAGA: Funkcja ta jest uaktywniana automatycznie w przypadku
uruchomienia skanowania Router Weakness Scan (Skanowanie
słabych punktów routera).

Aby włączyć funkcję Malicious Sites Blocking (Blokowanie
niebezpiecznych witryn):
3. W panelu Malicious Sites Blocking (Blokowanie
niebezpiecznych witryn) kliknij pozycję ON (WŁ. ).
Ochrona przed wykorzystywaniem luk
Funkcja ta rozwiązuje typowe problemy związane z
wykorzystywaniem luk w konfiguracji routera.
Aby włączyć funkcję Vulnerability protection (Ochrona przed
wykorzystywaniem luk):
3. W panelu Vulnerability protection (Ochrona przed
wykorzystywaniem luk) kliknij pozycję ON (WŁ. )

32

Wykrywanie i blokowanie zainfekowanych urządzeń
Funkcja ta zapobiega przesyłaniu informacji osobistych lub
zainfekowanego stanu przez zainfekowane urządzenia do
urządzeń zewnętrznych. W panelu Infected Device Prevention and Blocking
(Wykrywanie i blokowanie zainfekowanych urządzeń)
kliknij pozycję ON (WŁ.
Aby skonfigurować funkcję Alert Preference (Preferencje
dotyczące alertów):
1. W panelu Infected Device Prevention and Blocking
kliknij przycisk Alert Preference (Preferencje dotyczące
alertów). Wybierz lub wprowadź dostawcę poczty e-mail, konto e-mail
oraz hasło, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

33

3. 2 Konfiguracja funkcji Parental Controls (Kontrola
rodzicielska)
Kontrola rodzicielska zapewnia kontrolę nad czasem dostępu do
Internetu oraz umożliwia ustawienie ograniczenia czasu używania
sieci klienta.
Aby przejść na stronę główną funkcji Parental Controls (Kontrola
rodzicielska):
2. Na stronie głównej AiProtection kliknij kartę Parental
Controls (Kontrola rodzicielska).

34

Filtry sieci Web i aplikacji
Web & Apps Filters (Filtry sieci Web i aplikacji) to funkcja pozycji
Parental Controls (Kontrola rodzicielska), która umożliwia
blokowanie dostępu do niechcianych witryn lub aplikacji.
Aby skonfigurować funkcję Web & Apps Filters (Filtry sieci
Web i aplikacji):
2. Na stronie głównej AiProtection kliknij ikonę Parental
Controls (Kontrola rodzicielska), aby przejść na kartę
Parental Controls (Kontrola rodzicielska). W panelu Enable Web & Apps Filters (Włącz filtry sieci Web i
aplikacji) kliknij pozycję ON (WŁ. Po pojawieniu się komunikatu End Users License Agreement
(EULA) [Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania
(EULA)] kliknij pozycję I agree (Zgadzam się), aby
kontynuować. W kolumnie Client List (Lista klientów) wprowadź lub wybierz
z listy rozwijanej nazwę klienta. W kolumnie Content Category (Kategoria zawartości)
wybierz filtry z czterech głównych kategorii: Adult (Dla
dorosłych), Instant Message and Communication
(Wiadomości błyskawiczne i komunikacja), P2P and File
Transfer (Sieć P2P i transfer plików) oraz Streaming and
Entertainment (Przesyłanie strumieniowe i rozrywka). Kliknij ikonę w celu dodania profilu klienta. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.

35

Ustalanie harmonogramu
Funkcja Time Scheduling (Ustalanie harmonogramu) umożliwia
ustawienie ograniczenia czasu używania sieci klienta.
UWAGA: Należy upewnić się, że czas systemowy jest zsynchronizowany
z serwerem NTP.

Aby skonfigurować funkcję Time Scheduling (Ustalanie
harmonogramu):
1. W panelu nawigacji przejdź kolejno do pozycji
General (Ogólne) & gt; AiProtection & gt; Parental Controls
(Kontrola rodzicielska) & gt; Time Scheduling (Ustalanie
harmonogramu). W panelu Enable Time Scheduling (Włącz ustalanie
harmonogramu) kliknij pozycję ON (WŁ.

36

3. W kolumnie Clients Name (Nazwa klienta) wprowadź lub
wybierz z listy rozwijanej nazwę klienta.
UWAGA: Można także wprowadzić adres MAC klienta w kolumnie Client
MAC Address (Adres MAC klienta). Nazwa klienta nie może zawierać
znaków specjalnych ani spacji, ponieważ mogłyby one spowodować
nieprawidłowe działanie routera.

37

3. 4 Adaptacyjna funkcja QoS
3. 1 Monitor przepustowości
Funkcja ta umożliwia monitorowanie przepustowości sieci
WAN/LAN oraz zapewnia informacje o szybkości przesyłania i
pobierania.

Analiza aplikacji
Aby włączyć funkcję Apps analysis (Analiza aplikacji):
Na karcie Bandwidth Monitor (Monitor przepustowości)
przejdź do panelu Apps Analysis (Analiza aplikacji) i kliknij
pozycję ON (WŁ.

38

3. 2 QoS
Funkcja ta zapewnia przepustowość dla priorytetowych zadań i
aplikacji.

Aby włączyć funkcję QoS:
(Ogólne) & gt; Adaptive QoS (Adaptacyjna funkcja QoS) & gt; karta
QoS. W panelu Enable Smart QoS (Włącz inteligentną funkcję
QoS) kliknij pozycję ON (WŁ. Wypełnij pola przepustowości przesyłania i pobierania.
UWAGA: Uzyskaj informacje dotyczące pasma od ISP. Można
także przejść do witryny http://speedtest. net w celu sprawdzenia i
uzyskania informacji o przepustowości. Wybierz typ funkcji QoS (adaptacyjny lub tradycyjny) dla danej
konfiguracji.
UWAGA: Definicje typów funkcji QoS można znaleźć na karcie
5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
39

3. 3 Historia stron sieci Web
Funkcja ta umożliwia wyświetlenie historii i szczegółowych
informacji o odwiedzanych przez klienta stronach internetowych
lub adresach URL.

Aby wyświetlić pozycję Web History (Historia stron sieci Web):
Web History (Historia stron sieci Web). (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Refresh (Odśwież), aby wyczyścić
listę.

40

3. 5 Analizator ruchu
Funkcja monitorowania ruchu zapewnia informacje dotyczące
przepustowości i szybkości połączenia z Internetem, siecią
przewodową lub bezprzewodową. Umożliwia ona monitorowanie
ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym lub na poziomie każdego
dnia. Zapewnia ponadto opcję wyświetlania informacji o ruchu
sieciowym z ostatnich 24 godzin.

41

3. 6 Używanie aplikacji USB
Funkcja USB Extension (Rozszerzenie USB) udostępnia podmenu
AiDisk, Servers Center (Centrum serwerów), Network Printer
Server (Serwer wydruków sieciowych) i Download Master
(Zarządzanie pobieraniem).
WAŻNE! Aby móc korzystać z funkcji serwera, należy podłączyć
urządzenie pamięci USB, takie jak dysk twardy USB lub pamięć flash
USB, do portu USB 2. 0 na panelu tylnym routera bezprzewodowego.
Urządzenie pamięci USB powinno zostać odpowiednio sformatowane
i podzielone na partycje. Należy zapoznać się z tabelą obsługiwanych
systemów plików, która jest dostępna na stronie internetowej firmy
ASUS pod adresem http://event. com/2009/networks/disksupport/. 1 Korzystanie z funkcji AiDisk
AiDisk umożliwia udostępnianie plików na dysku USB przez
Internet. Funkcja AiDisk pomaga także w konfigurowaniu usługi
ASUS DDNS i serwera FTP.
Aby używać AiDisk:
USB application (Aplikacja USB), a następnie kliknij ikonę
AiDisk. Na ekranie Welcome to AiDisk wizard (Witamy w kreatorze
AiDisk), kliknij Go (Przejdź).

42

3. Wybierz prawa dostępu, które chcesz przydzielić
użytkownikom mającym dostęp do współdzielonych danych. Utwórz nazwę domeny przez usługi DDNS ASUS, wybierz I
will use the service and accept the Terms of service (Będę
korzystał z tej usługi i akceptuję warunki korzystania z
usługi) i wprowadź nazwę domeny. Po zakończeniu kliknij
Next (Dalej).

Można także wybrać pozycję Skip ASUS DDNS settings
(Pomiń ustawienia usługi ASUS DDNS) i kliknąć przycisk
Next (Dalej) w celu pominięcia wprowadzania ustawień usługi
DDNS. Kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć ustawienia. Aby uzyskać dostęp do utworzonej strony FTP uruchom
przeglądarkę sieci web lub program klienta FTP innej firmy i
wprowadź poprzednio utworzone łącze ftp
(ftp:// & lt; domain name & gt;. asuscomm. com).

43

3. 2 Korzystanie z funkcji Servers Center (Centrum
serwerów)
Funkcja Servers Center (Centrum serwerów) umożliwia
udostępnianie plików multimedialnych z dysku USB poprzez
katalog Media Server (Serwer multimediów), usługę
udostępniania Samba lub FTP. Za pomocą funkcji Servers Center
(Centrum serwerów) można także skonfigurować inne ustawienia
dysku USB.
Korzystanie z pozycji Media Server (Serwer multimediów)
Router bezprzewodowy umożliwia urządzeniom z obsługą
standardu DLNA uzyskiwanie dostępu do plików multimedialnych
zapisanych na dysku USB podłączonym do routera
bezprzewodowego.
UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji serwera
multimediów DLNA urządzenie należy połączyć z siecią routera RTAC86U.

44

W celu wyświetlenia, przejdź kolejno do pozycji General
(Ogólne) & gt; USB application (Aplikacja USB) & gt; Media Services
and Servers (Usługi i serwery multimedialne) & gt; karta Media
Servers (Serwery multimediów). Należy zapoznać się z
poniższymi opisami pól:
o Włączyć serwer iTunes? : Wybierz pozycję ON/OFF (WŁ. /
WYŁ. ) w celu włączenia/wyłączenia serwera iTunes.
o Włącz serwer multimediów DLNA: Wybierz pozycję ON/
OFF (WŁ. /WYŁ. ) w celu włączenia/wyłączenia serwera
multimediów DLNA.
o Stan serwera multimediów: Wyświetlanie stanu serwera
multimediów.
o Media Server Path Setting (Ustawienia ścieżki serwera
multimediów): Wybierz opcję All Disks Shared (Wszystkie
dyski zostały udostępnione) lub Manual Media Server
Path (Ręczne ustawienia ścieżki serwera multimediów).
Używanie usługi udostępniania miejsca sieciowego (Samba)
Udostępnianie miejsca sieciowego (Samba), umożliwia ustawienie
konta i uprawnień dla usługi Samba.

Aby używać udostępniania Samba:
1. W panelu nawigacji, przejdź kolejno do pozycji General
and Servers (Usługi i serwery multimedialne) & gt; karta
Network Place (Samba) Share / Cloud Disk [Udostępnianie
miejsca sieciowego (Samba)/Dysk w chmurze].
UWAGA: Funkcja Network Place (Samba) Share [Udostępnianie miejsca
sieciowego (Samba)] jest domyślnie włączona.
45

2. Wykonaj poniższe czynności, aby dodać, usunąć lub
zmodyfikować konto.
W celu utworzenia nowego konta:
a) Kliknij ikonę, aby dodać nowe konto.
b) W polach Account (Konto) i Password (Hasło) wpisz
nazwę i hasło klienta sieciowego. Wprowadź ponownie
hasło w celu potwierdzenia. Kliknij przycisk Add (Dodaj) w
celu dodania konta do listy.

W celu usunięcia istniejącego konta:
a) Wybierz konto, które chcesz usunąć.
b) Kliknij ikonę.
c) Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Delete (Usuń) w
celu potwierdzenia usunięcia konta.
W celu dodania folderu:
a) Kliknij ikonę.
b) Wprowadź nazwę folderu i kliknij przycisk Add (Dodaj).
Utworzony folder zostanie dodany do listy folderów.

46

3. Z listy plików/folderów wybierz typ praw dostępu, który ma
zostać przydzielony określonym plików/folderów:
o R/W: Wybierz tę opcję, aby przypisać dostęp do zapisu/
odczytu.
o R: Wybierz tę opcję, aby przypisać dostęp tylko do odczytu.
o Nie: Wybierz tę opcję, aby nie udostępniać określonego
foldera. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zastosować zmiany.
Używanie usługi FTP Share (Udostępnianie FTP)
Dzięki usłudze udostępniania FTP serwer FTP udostępnia pliki z
dysku USB innym urządzeniom przez sieć lokalną lub Internet.
o Upewnić się, że dysk USB został bezpiecznie wysunięty. Niewłaściwe
wysunięcie dysku USB może spowodować uszkodzenie danych.
o Informacje na temat bezpiecznego usuwania dysku USB można
znaleźć w części Bezpieczne usuwanie dysku USB w rozdziale 3. 3
Monitorowanie urządzenia USB.

47

W celu korzystania z usługi udostępniania FTP:
UWAGI: Upewnij się, że serwer FTP został skonfigurowany za
pomocą funkcji AiDisk. Szczegółowe informacje znajdują się w
rozdziale 3. 1 Korzystanie z funkcji AiDisk. W panelu nawigacji kliknij pozycję General (Ogólne) & gt; USB
application (Aplikacja USB) & gt; Media Services and Servers
(Usługi i serwery multimedialne) & gt; wybierz zakładkę FTP
Share (Udostępnianie FTP). Z listy plików/folderów wybierz typ praw dostępu, który ma
zostać przydzielony określonym folderów:
o R/W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo odczytu/

zapisu określonych folderów.
o W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo zapisu wyłącznie
określonych folderów.
o R: Wybierz tę opcję, aby przydzielić wyłącznie prawo
odczytu określonych folderów.
o No: Wybierz tę opcję, jeśli określony folderów ma nie być
udostępniany. Jeśli wolisz, możesz ustawić dla pola Allow anonymous login
(Zezwalaj na anonimowe logowanie) opcję ON (WŁ. W polu Maximum number of concurrent connections
(Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń) wprowadź
liczbę urządzeń, które mogą łączyć się jednocześnie z
serwerem udostępniania FTP. W celu dostępu do serwera FTP wprowadź w przeglądarce sieci
web lub programie narzędziowym FTP innej firmy, łącze do ftp
ftp:// & lt; hostname & gt;. com i nazwę użytkownika oraz
hasło.

48

3. 3 Sieć 3G/4G
Do routera RT-AC86U można podłączyć modemy USB 3G/4G w
celu zapewnienia dostępu do Internetu.
UWAGA: Listę zweryfikowanych modemów USB można znaleźć na
stronie: http://event. com/2009/networks/3gsupport/

W celu skonfigurowania dostępu do Internetu 3G/4G:
application (Aplikacja USB) & gt; 3G/4G. W polu Enable USB Modem (Włącz modem USB) zaznacz
pozycję ON (WŁ. Skonfiguruj następujące pozycje:
o Lokalizacja: Wybierz lokalizację dostawcy usług 3G/4G z listy
rozwijanej.
o Usługodawca internetowy: Wybierz usługodawcę
internetowego (ISP) z listy rozwijanej.
o Usługa APN (nazwa punktu dostępowego (opcjonalnie):
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z
dostawcą usług 3G/4G.
o Numer wybierania i kod PIN: Numer dostępu i kod PIN
dostawcy usług 3G/4G konieczne do nawiązania połączenia.
UWAGA: Kod PIN różni się w zależności od dostawcy.

o Nazwa użytkownika/Hasło: Nazwa użytkownika i hasło są
zapewniane przez operatora sieci 3G/4G.
o Adapter USB: Wybierz adapter USB 3G/4G z listy rozwijanej.
W przypadku braku pewności co do modelu adaptera USB
lub jeśli model nie jest widoczny na liście opcji, wybierz opcję
Auto (Automat.
UWAGA: Router uruchomi się ponownie w celu wprowadzenia
ustawień.

49

3. 7 Korzystanie z aplikacji AiCloud 2. 0
AiCloud 2. 0 to aplikacja usługi w chmurze umożliwiająca
zapisywanie, synchronizowanie, udostępnianie i uzyskiwanie
dostępu do plików.

W celu korzystania z aplikacji AiCloud:
1. Pobierz aplikację ASUS AiCloud ze sklepu Google Play lub
Apple Store i zainstaluj ją na urządzeniu inteligentnym. Połącz urządzenie inteligentne z siecią. Wykonaj instrukcje, aby
ukończyć proces konfiguracji aplikacji AiCloud.

50

3. 1 Funkcja Cloud Disk (Dysk w chmurze)
W celu utworzenia dysku w chmurze:
1. Podłącz urządzenie pamięci USB do routera bezprzewodowego. Włącz funkcję Cloud Disk (Dysk w chmurze). Przejdź do witryny https://router. com i wprowadź
konto logowania i hasło routera. W celu zapewnienia lepszego
działania zalecane jest używanie przeglądarki Google Chrome
lub Firefox.

51

4. Można już uzyskiwać dostęp do plików dostępnych w ramach
funkcji Cloud Disk (Dysk w chmurze) za pomocą urządzeń
połączonych z siecią.
UWAGA: Uzyskanie dostępu do urządzeń połączonych z siecią wymaga
ręcznego wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła danego urządzenia,
które ze względów bezpieczeństwa nie zostaną zapisane przez aplikację
AiCloud.

52

3. 2 Funkcja Smart Access (Dostęp inteligentny)
Funkcja Smart Access (Dostęp inteligentny) ułatwia uzyskiwanie
dostępu do sieci domowej za pomocą nazwy domeny routera.

o Nazwę domeny routera można utworzyć za pomocą usługi ASUS
DDNS. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 4. 6 DDNS (Usługa
DDNS).
o Aplikacja AiCloud zapewnia domyślnie zabezpieczone
połączenie HTTPS. W celu zapewnienia bardzo bezpiecznego
korzystania z funkcji Cloud Disk (Dysk w chmurze) i Smart
Access (Dostęp inteligentny) należy wprowadzić adres https://
[nazwaASUSDDNSużytkownika].

53

3. 3 Funkcja Smart Sync (Synchronizacja inteligentna)

W celu korzystania z funkcji Smart Sync (Synchronizacja
inteligentna):
1. Uruchom aplikację AiCloud, kliknij pozycję Smart Sync
(Synchronizacja inteligentna) & gt; Go (Idź). Wybierz pozycję ON (WŁ. ) w celu włączenia funkcji Smart Sync
(Synchronizacja inteligentna). Kliknij przycisk Add new account (Dodaj nowe konto). Wprowadź hasło konta w usłudze ASUS WebStorage i wybierz
katalog, który chcesz zsynchronizować z usługą WebStorage.

54

4

Konfiguracja ustawień
zaawansowanych

4. 1 Wireless (Sieć bezprzewodowa)
4. 1 General (Ogólne)
Zakładka General (Ogólne) umożliwia konfigurację podstawowych
ustawień sieci bezprzewodowej.

W celu skonfigurowania podstawowych ustawień sieci
1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) & gt; Wireless (Sieć
bezprzewodowa) & gt; wybierz zakładkę General (Ogólne). Wybierz pasmo częstotliwości sieci bezprzewodowej 2, 4 GHz
lub 5 GHz. Jeśli chcesz korzystać z funkcji Smart Connect (Inteligentne
podłączanie), przesuń suwak do opcji ON (WŁ. ) w polu Enable
Smart Connect (Włącz inteligentne podłączanie). Funkcja
ta automatycznie łączy klienty w Twojej sieci przy użyciu
odpowiedniego pasma 2, 4 GHz lub 5 GHz w celu zapewnienia
optymalnej szybkości.
55

4. Przypisz unikatową nazwę identyfikatora SSID (Service Set
Identifier) lub sieci zawierającą maksymalnie 32 znaki w celu
identyfikacji sieci bezprzewodowej. Urządzenia Wi-Fi będą
identyfikować sieć bezprzewodową i łączyć się z nią za pomocą
przypisanego identyfikatora SSID. Identyfikatory SSID widoczne
na pasku informacyjnym są aktualizowane po zapisaniu
nowych identyfikatorów SSID w ustawieniach.
UWAGA: Unikatowe identyfikatory SSID można przypisać dla pasma
częstotliwości 2, 4 GHz lub 5 GHz. W polu Hide SSID (Ukryj SSID) wybierz opcję Yes (Tak),
aby nie dopuścić do wykrywania identyfikatora SSID przez
urządzenia bezprzewodowe. Po włączeniu tej funkcji konieczne
będzie ręczne wprowadzanie identyfikatora SSID w urządzeniu
bezprzewodowym w celu zapewnienia jego dostępu do sieci
6. Wybierz jedną z dostępnych opcji trybu sieci bezprzewodowej
w celu określenia typów urządzeń bezprzewodowych, które
będą mogły łączyć się z routerem bezprzewodowym:
o Automat. : Wybierz opcję Auto (Automat. ), aby z routerem
bezprzewodowym mogły łączyć się urządzenia 802. 11ac,
802. 11n, 802. 11g i 802. 11b.
o Starsze: Wybierz opcję Legacy (Starsze), aby z routerem
bezprzewodowym mogły łączyć się urządzenia 802. 11b/g/n.
Urządzenia obsługujące natywnie tryb 802. 11n będą jednak
działać wyłącznie z maksymalną szybkością 54 Mb/s.
o Tylko N: Wybierz opcję N only (Tylko N), aby zmaksymalizować
wydajność sieci bezprzewodowej w standardzie N. Ustawienie
to sprawia, że z routerem bezprzewodowym nie będą łączyć się
urządzenia 802. 11g ani 802. Wybierz kanał działania routera bezprzewodowego. Wybierz
opcję Auto (Automat. ), aby router bezprzewodowy
automatycznie wybierał najmniej zakłócony kanał. Wybierz przepustowość kanału w celu uwzględnienia
większych szybkości transmisji. Wybierz metodę uwierzytelniania.
UWAGA: Router bezprzewodowy obsługuje maksymalną szybkość
transmisji 54 Mb/s po ustawieniu dla pozycji Wireless Mode (Tryb sieci
bezprzewodowej) opcji Auto (Automat.

10.
56

Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

4. 2 WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard zabezpieczeń sieci
bezprzewodowej, który ułatwia łączenie urządzeń z siecią
bezprzewodową. Funkcję WPS można skonfigurować za pomocą
kodu PIN lub przycisku WPS.
UWAGA: Należy upewnić się, że urządzenia obsługują funkcję WPS.

W celu włączenia funkcji WPS w sieci bezprzewodowej:
bezprzewodowa) & gt; wybierz zakładkę WPS. W polu Enable WPS (Włącz funkcję WPS) przesuń suwak do
opcji ON (WŁ. Funkcja WPS korzysta domyślnie z częstotliwości 2, 4 GHz.
Aby zmienić częstotliwość na 5GHz, ustaw dla funkcji
WPS opcję OFF (WYŁ. ), kliknij pozycję Switch Frequency
(Przełącz częstotliwość) w polu Current Frequency (Bieżąca
częstotliwość), a następnie ponownie ustaw dla funkcji WPS
opcję ON (WŁ.

57

UWAGA: Funkcja WPS obsługuje uwierzytelnianie za pomocą metody
Open System (Otwarty system), WPA-Personal i WPA2-Personal. Funkcja
WPS nie obsługuje sieci bezprzewodowych korzystających z metody
szyfrowania Shared Key (Klucz wspólny), WPA-Enterprise, WPA2Enterprise ani RADIUS. W polu WPS Method (Metoda WPS) wybierz opcję Push Button
(Przycisk polecenia) lub Client PIN Code (Kod PIN klienta).
Po wybraniu opcji Push Button (Przycisk polecenia) przejdź
do kroku 4. Po wybraniu opcji Client PIN Code (Kod PIN
klienta) przejdź do kroku 5. Aby skonfigurować funkcję WPS za pomocą przycisku WPS
routera, należy wykonać poniższe czynności:
a. Kliknij przycisk Start lub naciśnij przycisk WPS z tyłu routera
b. Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu bezprzewodowym. Jest
on zwykle oznaczony logo WPS.
UWAGA: Należy poszukać przycisku WPS na urządzeniu
bezprzewodowym lub sprawdzić jego lokalizację w podręczniku
c. Router bezprzewodowy rozpocznie wyszukiwanie
dostępnych urządzeń WPS. Jeśli router bezprzewodowy
nie znajdzie żadnych urządzeń WPS, przełączy się do trybu
wstrzymania. Aby skonfigurować funkcję WPS za pomocą kodu PIN klienta,
należy wykonać poniższe czynności:
a. Znajdź kod PIN funkcji WPS na urządzeniu bezprzewodowym
lub w jego podręczniku użytkownika.
b. Wprowadź kod PIN klienta w polu tekstowym. Kliknij przycisk Start w celu przełączenia routera
bezprzewodowego do trybu wyszukiwania funkcji WPS.
Wskaźniki LED routera będą migać szybko trzy razy do
momentu ukończenia konfiguracji WPS.
58

4. 3 Bridge (Mostek)

Dzięki funkcji Bridge (Mostek) lub WDS (Wireless Distribution
System) router bezprzewodowy firmy ASUS może łączyć się z innym
bezprzewodowym punktem dostępowym w trybie wyłączności,
przy jednoczesnym braku dostępu innych urządzeń lub stacji
bezprzewodowych do routera bezprzewodowego firmy ASUS.
Można to także traktować jako repeater bezprzewodowy, za pomocą
którego router bezprzewodowy firmy ASUS komunikuje się z innym
punktem dostępowym lub urządzeniem bezprzewodowym.

W celu skonfigurowania mostka bezprzewodowego:
bezprzewodowa) & gt; wybierz zakładkę WDS. Wybierz pasmo częstotliwości mostka bezprzewodowego.

59

3. W polu AP Mode (Tryb AP) wybierz jedną z dostępnych opcji:
o Tylko AP: Wyłączenie funkcji mostka bezprzewodowego.
o Tylko WDS: Włączenie funkcji mostka bezprzewodowego
bez możliwości łączenia się innych urządzeń/stacji
bezprzewodowych z routerem.
o HYBRID (HYBRYDOWY): Włączenie funkcji mostka
bezprzewodowego z możliwością łączenia się innych
urządzeń/stacji bezprzewodowych z routerem.
UWAGA: W trybie Hybrid (Hybrydowy) urządzenia bezprzewodowe
połączone z routerem bezprzewodowym firmy ASUS będą miały
zapewnioną tylko połowę szybkości połączenia punktu dostępowego. W polu Connect to APs in list (Nawiązuj połączenia z
punktami dostępowymi z listy) kliknij opcję Yes (Tak), aby
połączenia były nawiązywane z punktami dostępowymi z listy
Remote AP List (Lista zdalnych punktów dostępowych). Domyślnie dla kanału działania/kontrolnego mostka
bezprzewodowego ustawiona jest opcja Auto (Automat. ), aby
router automatycznie wybierał najmniej zakłócony kanał.
Pozycję Control Channel (Kanał kontrolny) można
zmodyfikować, wybierając kolejno pozycje Advanced
bezprzewodowa) & gt; karta General (Ogólne).
UWAGA: Dostępność kanałów zależy od kraju lub regionu. W obszarze Remote AP List (Lista zdalnych punktów
dostępowych) wprowadź adres MAC i kliknij przycisk Add
(Dodaj)
w celu wprowadzenia adresu MAC innego
dostępnego punktu dostępowego.
UWAGA: Ustawienie Control Channel (Kanał kontrolny) każdego
dodanego do listy punktu dostępowego powinno być takie samo jak w
przypadku routera bezprzewodowego firmy ASUS.

7.

60

4. 4 Filtr adresów MAC urządzeń bezprzewodowych
Pozycja Wireless MAC Filter (Filtr adresów MAC urządzeń
bezprzewodowych) zapewnia kontrolę nad pakietami przesyłanymi
na określony adres MAC (Media Access Control) w danej sieci
bezprzewodowej.

W celu skonfigurowania filtra adresów MAC urządzeń
bezprzewodowych:
1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced Settings
(Ustawienia zaawansowane) & gt; Wireless (Sieć bezprzewodowa)
& gt; wybierz zakładkę Wireless MAC Filter (Filtr adresów MAC
urządzeń bezprzewodowych). W polu Frequency (Częstotliwość) wybierz pasmo częstotliwości,
które ma być używane dla pozycji Wireless MAC Filter (Filtr adresów
MAC urządzeń bezprzewodowych). Z listy rozwijanej MAC Filter Mode (Tryb filtra adresów MAC)
wybierz opcję Accept (Akceptuj) lub Reject (Odrzuć).
o Wybierz opcję Accept (Akceptuj), aby urządzenia z listy MAC
filter list (Lista filtrowanych adresów MAC) mogły łączyć się z
o Wybierz opcję Reject (Odrzuć), aby urządzenia z listy MAC filter
list (Lista filtrowanych adresów MAC) nie mogły łączyć się z siecią
bezprzewodową. W obszarze MAC filter list (Lista filtrowanych adresów MAC) kliknij
przycisk Add (Dodaj)
i wprowadź adres MAC urządzenia
61

4. 5 RADIUS Setting (Ustawienia serwera RADIUS)
Pozycja RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service)
Setting (Ustawienia serwera RADIUS) zapewnia dodatkową
warstwę zabezpieczeń w przypadku wybrania metody
uwierzytelniania WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise lub Radius with
802. 1x (Radius z 802. 1x).

W celu skonfigurowania ustawień serwera RADIUS w sieci
1. Upewnij się, że wybrana metoda uwierzytelniania routera
bezprzewodowego to WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise lub
Radius with 802.
UWAGA: W celu skonfigurowania metody uwierzytelniania routera
bezprzewodowego należy zapoznać się z rozdziałem 4. 1 General
(Ogólne).

2. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced
bezprzewodowa) & gt; wybierz zakładkę RADIUS Setting
(Ustawienia serwera RADIUS). Wybierz pasmo częstotliwości. W polu Server IP Address (Adres IP serwera) wprowadź adres
IP serwera RADIUS. W polu Server Port (Port serwera) wprowadź port serwera. W polu Connection Secret (Tajne połączenie) przypisz hasło
zapewniające dostęp do serwera RADIUS.
62

4. 6 Professional (Profesjonalne)
Na ekranie Professional (Profesjonalne) dostępne są opcje
konfiguracji zaawansowanej.
UWAGA: Zalecane jest zachowanie wartości domyślnych tego ekranu.

Na ekranie Professional Settings (Ustawienia profesjonalne)
można skonfigurować następujące pozycje:
o Band (Pasmo): Wybierz pasmo częstotliwości dla pozycji, dla
których zastosowanie mają ustawienia profesjonalne.
o Włącz łączność radiową: Wybierz opcję Yes (Tak), aby
włączyć sieć bezprzewodową. Wybierz opcję No (Nie), aby
wyłączyć sieć bezprzewodową.

63

o Enable wireless scheduler (Włącz harmonogram sieci
bezprzewodowej): Można wybrać 24-godzinny lub
12-godzinny format zegara. Kolor w tablicy wskazuje Allow
(Zezwól) lub Deny (Odmów). CKliknij każdą ramkę, aby zmienić
ustawienia godziny dni tygodnia i po zakończeniu kliknij OK.
o Ustawiaj izolowany punkt dostępowy: Pozycja Set AP isolated
(Ustawiaj izolowany punkt dostępowy) uniemożliwia wzajemną
komunikację urządzeń bezprzewodowych połączonych z daną
siecią. Funkcja ta jest przydatna, jeśli z daną siecią często łączy się
lub rozłącza wielu gości. Wybierz opcję Yes (Tak), aby włączyć tę
funkcję lub wybierz opcję No (Nie), aby ją wyłączyć.
o Szybkość multiemisji (Mb/s): Wybierz szybkość przesyłania w
ramach multiemisji lub wybierz opcję Disable (Wyłącz) w celu
wyłączenia jednoczesnych pojedynczych transmisji.

64

o Typ preambuły: Za pomocą pozycji Preamble Type (Typ
preambuły) określany jest czas, w którym router przeprowadza
kontrolę CRC (Cyclic Redundancy Check). CRC jest metodą
wykrywania błędów podczas transmisji danych. Wybierz opcję
Short (Krótko) w przypadku zajętej sieci bezprzewodowej o
dużym ruchu sieciowym. Wybierz opcję Long (Długo), jeśli
sieć bezprzewodowa jest złożona ze starszych modeli urządzeń
bezprzewodowych.
o Próg RTS: Wybierz niższą wartość dla pozycji RTS (Request to
Send) Threshold (Próg RTS) w celu usprawnienia komunikacji
bezprzewodowej w przypadku zajętej lub zakłócanej sieci
bezprzewodowej o dużym ruchu sieciowym i z wieloma
urządzeniami bezprzewodowymi.
o Interwał DTIM: Pozycja DTIM (Delivery Traffic Indication
Message) Interval (Interwał DTIM) lub Data Beacon Rate
(Częstotliwość wysyłania ramek beacon) to czas do momentu
wysłania sygnału do urządzenia bezprzewodowego w trybie
uśpienia z informacją o oczekującej dostawie pakietu danych.
Domyślna wartość to trzy milisekundy.
o Częstotliwość wysyłania ramek beacon: Pozycja Beacon
Interval (Częstotliwość wysyłania ramek beacon) to czas
między jednym pakietem DTIM a kolejnym. Domyślna wartość
to 100 milisekund. W przypadku niestabilnego połączenia
bezprzewodowego lub urządzeń korzystających z roamingu
należy ustawić mniejszą wartość pozycji Beacon Interval
(Częstotliwość wysyłania ramek beacon).
o Włącz tryb TX Bursting: Pozycja Enable TX Bursting (Włącz
funkcję TX Bursting) umożliwia zwiększenie szybkości transmisji
między routerem bezprzewodowym a urządzeniami 802.
o Włącz tryb WMM APSD: Pozycja Enable WMM APSD (WiFi Multimedia Automatic Power Save Delivery) (Włącz tryb
WMM APSD) usprawnia zarządzanie energią urządzeń
bezprzewodowych. Wybierz opcję Disable (Wyłącz), aby
wyłączyć tryb WMM APSD.

65

4. 2 LAN (Sieć LAN)
4. 1 LAN IP (Adres IP sieci LAN)
Na ekranie LAN IP (Adres IP sieci LAN) można modyfikować
ustawienia adresu IP sieci LAN routera bezprzewodowego.
UWAGA: Wszelkie zmiany adresu IP sieci LAN zostaną odzwierciedlone
w ustawieniach DHCP.

W celu zmodyfikowania ustawień adresu IP sieci LAN:
(Ustawienia zaawansowane) & gt; LAN (Sieć LAN) & gt; wybierz
zakładkę LAN IP (Adres IP sieci LAN). Zmodyfikuj pozycje IP address (Adres IP) i Subnet Mask
(Maska podsieci).

66

4. 2 DHCP Server (Serwer DHCP)
Router bezprzewodowy korzysta z serwera DHCP do
automatycznego przypisywania adresów IP w sieci. Można określić
zakres adresów IP oraz czas dzierżawy dla klientów w sieci.

W celu wykonania ustawień serwera DHCP:
zakładkę DHCP Server (Serwer DHCP). W polu Enable the DHCP Server? (Włączyć serwer DHCP? )
zaznacz Yes (Tak). W polu tekstowym Domain Name (Nazwa domeny)
wprowadź nazwę domeny routera bezprzewodowego. W polu IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu
IP) wprowadź adres początkowy IP.

67

5. W polu IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP)
wprowadź adres końcowy IP. W polu Lease Time (Czas dzierżawy) wprowadź czas
zakończenia ważności adresów IP, po czym router
bezprzewodowy automatycznie przydzieli nowe adresy IP
klientom sieci.
o Podczas określania zakresu adresów IP zalecane jest stosowanie
formatu adresów IP: 192. 168. xxx (xxx może być dowolną liczbą
pomiędzy 2 a 254).
o Pozycja IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu IP)
nie powinna być wyższa niż pozycja IP Pool Ending Address (Adres
końcowy zakresu IP). W części DNS and WINS Server Settings (Ustawienia serwera
DNS i WINS) wprowadź w razie potrzeby adres IP serwera DNS
i WINS. Router bezprzewodowy może także ręcznie przypisywać adresy
IP urządzeniom w sieci. W polu Enable Manual Assignment
(Włącz przypisywanie ręczne) wybierz opcję Yes (Tak), aby
przypisać adres IP do określonych adresów MAC w sieci. W
celu ręcznego przypisywania do listy DHCP można dodać
maksymalnie 32 adresy MAC.

68

4. 3 Route (Trasa)
Jeśli dana sieć korzysta z więcej niż jednego routera
bezprzewodowego, można skonfigurować tabelę routingu w celu
współdzielenia tej samej usługi internetowej.
UWAGA: Jeśli użytkownik nie posiada specjalistycznej wiedzy na temat
tabel routingu, zalecane jest pozostawienie domyślnych ustawień trasy.

W celu skonfigurowania tabeli routingu sieci LAN:
zakładkę Route (Trasa). W polu Enable static routes (Włącz trasy statyczne) zaznacz
pozycję Yes (Tak). W obszarze Static Route List (Lista tras statycznych)
wprowadź informacje o sieci dotyczące innych punktów
dostępowych lub węzłów. Kliknij przycisk Add (Dodaj)
lub Delete (Usuń)
w celu dodania urządzenia do listy lub
usunięcia go z niej.

69

4. 4 IPTV
Router bezprzewodowy obsługuje połączenia z usługami IPTV
udostępniane przez usługodawcę internetowego lub sieć LAN.
Zakładka IPTV zawiera ustawienia konieczne do konfiguracji
pozycji IPTV, VoIP, multiemisji i UDP dla danej usługi. W celu
uzyskania konkretnych informacji dotyczących usługi należy
skontaktować się z usługodawcą internetowym.

70

4. 3 WAN (Sieć WAN)
4. 1 Internet Connection (Połączenie internetowe)
Na ekranie Internet Connection (Połączenie internetowe) można
skonfigurować ustawienia różnego typu połączeń WAN.

W celu skonfigurowania ustawień połączenia WAN:
(Ustawienia zaawansowane) & gt; WAN (Sieć WAN) & gt; wybierz
zakładkę Internet Connection (Połączenie internetowe). Skonfiguruj poniższe ustawienia. Po zakończeniu kliknij
przycisk Apply (Zastosuj).
o Typ połączenia WAN: Wybierz typ połączenia udostępniany
przez usługodawcę internetowego. Dostępne opcje to
Automatic IP (Automatyczny adres IP), PPPoE, PPTP, L2TP
lub static IP (Stały adres IP). W przypadku braku pewności
co do typu połączenia WAN lub braku możliwości uzyskania
przez router prawidłowego adresu IP należy skontaktować się
z usługodawcą internetowym.
o Włącz sieć WAN: Wybierz opcję Yes (Tak), aby router mógł
uzyskać dostęp do Internetu. Wybierz opcję No (Nie), aby
wyłączyć dostęp do Internetu.
71

o Włącz NAT: Translator adresów sieciowych NAT (Network Address
Translation) to system, w którym jeden publiczny adres IP (adres
IP sieci WAN) jest używany do zapewniania dostępu do Internetu
klientom sieciowym o prywatnym adresie IP w sieci LAN.
Prywatny adres IP każdego klienta sieciowego jest zapisywany
w tabeli NAT i używany do rozsyłania przychodzących pakietów
danych.
o Włącz UPnP: Protokół UPnP (Universal Plug and Play) umożliwia
sterowanie kilkoma urządzeniami (takimi jak routery, telewizory,
zestawy stereo, konsole do gier i telefony komórkowe) w sieci
z obsługą adresów IP ze sterowaniem centralnym za pomocą
bramy lub bez niego. Protokół UPnP łączy komputery o
dowolnym współczynniku postaci, zapewniając bezproblemowe
połączenie sieciowe do konfiguracji zdalnej i przesyłania
danych. Podczas korzystania z protokołu UPnP nowe urządzenie
sieciowe jest wykrywane automatycznie. Po połączeniu z siecią
urządzenia można skonfigurować zdalnie w celu zapewnienia
obsługi aplikacji P2P, gier interaktywnych, konferencji wideo
oraz serwerów sieci Web lub proxy. W przeciwieństwie do
przekierowania portów, które wymaga ręcznej konfiguracji
ustawień portów, protokół UPnP automatycznie konfiguruje
router w celu zapewnienia przyjmowania połączeń
przychodzących i bezpośrednich żądań do określonego
komputera w sieci lokalnej.
o Łączenie z serwerem DNS: Umożliwia automatyczne
uzyskiwanie adresu IP serwera DNS przez router od usługodawcy
internetowego. DNS to host w Internecie, który tłumaczy nazwy
internetowe na numeryczne adresy IP.
o Uwierzytelnianie: Ta pozycja może być określana przez
niektórych usługodawców internetowych. Jeśli to konieczne,
sprawdź u usługodawcy internetowego i wprowadź.
o Nazwa hosta: W tym polu można wprowadzić nazwę hosta
danego routera. Jest to zwykle specjalny wymóg usługodawcy
internetowego. Jeśli usługodawca internetowy przypisał nazwę
hosta do komputera, wprowadź ją w tym polu.
72

o Adres MAC: Pozycja MAC (Media Access Control) address
(Adres MAC) to unikatowy identyfikator urządzenia
sieciowego. Niektórzy usługodawcy internetowi monitorują
adresy MAC urządzeń sieciowych, które łączą się z ich
usługą i odrzucają wszelkie próby połączeń urządzeń
nierozpoznanych. Aby uniknąć problemów z połączeniami
spowodowanych niezarejestrowanym adresem MAC, można:
o Skontaktować się z usługodawcą internetowym i
zaktualizować adres MAC skojarzony z jego usługą.
o Sklonować lub zmienić adres MAC routera
bezprzewodowego firmy ASUS w celu jego dopasowania
do adresu MAC poprzedniego urządzenia sieciowego
rozpoznawanego przez usługodawcę internetowego.
o DHCP query frequency (Częstotliwość zapytań DHCP):
Zmiana ustawień interwału odnajdowania serwerów DHCP w
celu uniknięcia przeciążenia serwera DHCP.

73

4. 2 Dwie sieci WAN
Router bezprzewodowy firmy ASUS zapewnia obsługę dwóch
sieci WAN. Dla funkcji dwóch sieci WAN można ustawić dowolny z
poniższych dwóch trybów:
o Failover Mode (Tryb pracy awaryjnej): Wybierz ten tryb
w celu używania dodatkowej sieci WAN jako awaryjnego
dostępu do sieci.
o Load Balance Mode (Tryb równoważenia obciążenia):
Wybierz ten tryb w celu zoptymalizowania przepustowości,
zminimalizowania czasu odpowiedzi i uniknięcia przeciążenia
transmisji danych głównego i dodatkowego połączenia sieci
WAN.

74

4. 3 Port Trigger (Wyzwalanie portów)
Wyzwalanie zakresu portu otwiera wstępnie określony port
przychodzący na ograniczony czas za każdym razem, gdy klient
w sieci lokalnej nawiązuje połączenie wychodzące z określonym
portem. Wyzwalanie portów jest używane w następujących
przypadkach:
o Więcej niż jeden klient lokalny wymaga przekierowania portu
dla tej samej aplikacji, ale w innym czasie.
o Aplikacja wymaga określonych portów przychodzących
innych niż porty wychodzące.

W celu skonfigurowania pozycji Port Trigger (Wyzwalanie
portów):
zakładkę Port Trigger (Wyzwalanie portów). W polu Enable Port Trigger (Włącz wyzwalanie portów)
zaznacz opcję Yes (Tak). W polu Well-Known Applications (Dobrze znane aplikacje)
wybierz popularne gry i usługi sieci Web w celu ich dodania do
pozycji Port Trigger List (Lista portów wyzwalania).

75

4. W tabeli Trigger Port List (Lista portów wyzwalania)
wprowadź następujące informacje:
o Opis: Wprowadź krótką nazwę lub opis usługi.
o Port wyzwalania: Określ port wyzwalający otwarcie portu
przychodzącego.
o Protokół: Wybierz protokół TCP lub UDP.
o Port przychodzący: Określ port przychodzący do odbierania
danych przychodzących z Internetu. Kliknij przycisk Add (Dodaj)
w celu dodania do listy
informacji o wyzwalaniu portów. Kliknij przycisk Delete (Usuń)
w celu usunięcia z listy wpisu dotyczącego wyzwalania
portów.
o Podczas łączenia z serwerem IRC komputer kliencki nawiązuje
połączenie wychodzące zgodnie z zakresem portu wyzwalania
66660-7000. Serwer IRC odpowiada poprzez weryfikację nazwy
użytkownika i nawiązanie nowego połączenia z komputerem
klienckim przez port przychodzący.
o Jeśli funkcja Port Trigger (Wyzwalanie portów) jest wyłączona, router
odrzuca połączenia, ponieważ nie może określić, który komputer
zgłasza żądanie dostępu do serwera IRC. Po włączeniu funkcji Port
Trigger (Wyzwalanie portów) router przypisze port przychodzący do
odbierania danych przychodzących. Ten port przychodzący zamknie
się po upływie określonego czasu z powodu braku możliwości
określenia przez router czasu wyłączenia aplikacji.
o Funkcja wyzwalania portów umożliwia korzystanie z określonej
usługi i konkretnego portu przychodzącego w danym czasie tylko
przez jednego klienta w sieci.
o Do jednoczesnego wyzwolenia portu w więcej niż jednym
komputerze nie można używać tej samej aplikacji. Router przekieruje
port z powrotem do ostatniego komputera w celu wysłania żądania/
pakietu wyzwalania do routera.
76

4. 4 Virtual Server/Port Forwarding (Serwer wirtualny/
Przekierowanie portów)
Przekierowanie portów to metoda kierowania ruchu sieciowego
z Internetu przychodzącego na określony port lub zakres portów
do urządzenia lub urządzeń w sieci lokalnej. Po skonfigurowaniu
funkcji Port Forwarding (Przekierowanie portów) routera
komputery spoza sieci będą mogły uzyskiwać dostęp do
określonych usług zapewnianych przez komputer w sieci.
UWAGA: Po włączeniu przekierowania portów router firmy ASUS
blokuje niechciany ruch przychodzący z Internetu i zezwala wyłącznie
na odpowiedzi na żądania wychodzące z sieci LAN. Klient sieciowy nie
ma bezpośredniego dostępu do Internetu i odwrotnie.

W celu skonfigurowania pozycji Port Forwarding
(Przekierowanie portów):
zakładkę Virtual Server / Port Forwarding (Serwer
wirtualny/Przekierowanie portów). W polu Enable Port Forwarding (Włącz przekierowanie
portów) zaznacz opcję Yes (Tak).
77

3. W polu Famous Server List (Lista znanych serwerów)
wybierz typ usługi, do której chcesz uzyskać dostęp. W polu Famous Game List (Lista znanych gier) wybierz
popularną grę, do której chcesz uzyskać dostęp. Pozycja ta
zawiera informacje o porcie wymaganym do prawidłowego
działania wybranej popularnej gry online. W tabeli Port Forwarding List (Lista przekierowania portów)
o Nazwa usługi: Wprowadź nazwę usługi.
o Zakres portu: Aby określić wartość pozycji Port Range
(Zakres portu) dla klientów w tej samej sieci, wprowadź
wartość pozycji Service Name (Nazwa usługi), Port Range
(Zakres portu) (np. 10200:10300), adres IP sieci LAN i
pozostaw puste pole Local Port (Port lokalny). Wartość
pozycji Port Range (Zakres portu) może mieć różny format:
zakres portu (300:350), pojedyncze porty (566, 789) lub
format mieszany (1015:1024, 3021).
o Jeśli zapora sieciowa jest wyłączona, a w konfiguracji sieci WAN jako
zakres portu serwera HTTP ustawiono wartość 80, wówczas serwer
http/serwer sieci Web będzie w konflikcie z interfejsem sieciowym
routera.
o Porty są używane do wymiany danych w sieci, gdzie każdy port ma
przypisany numer portu i określone zadanie. Na przykład port 80
jest używany do obsługi protokołu HTTP. Określony port może być w
danym czasie używany wyłącznie przez jedną aplikację lub usługę.
Dlatego też próba jednoczesnego uzyskania dostępu do danych
przez ten sam port w przypadku dwóch komputerów zakończy się
niepowodzeniem. Nie można na przykład ustawić przekierowania
portu na port 100 dla dwóch komputerów w tym samym czasie.

o Lokalny adres IP: Wprowadź adres IP sieci LAN klienta.
UWAGA: W celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji przekierowania
portów należy wprowadzić statyczny adres IP klienta lokalnego. Informacje na
ten temat znajdują się w części 4. 2 LAN (Sieć LAN).
78

o Local Port (Port lokalny): Wprowadź określony port do odbierania
przekierowanych pakietów. Pozostaw to pole puste, jeśli chcesz, aby
pakiety przychodzące były przekierowywane na określony zakres
portu.
o Protocol (Protokół): Wybierz protokół. W przypadku braku pewności
wybierz opcję BOTH (OBA).
W celu sprawdzenia, czy funkcja Port Forwarding (Przekierowanie
portów) została pomyślnie skonfigurowana:
o Upewnij się, że serwer lub aplikacja są skonfigurowane i uruchomione.
o Konieczny będzie klient spoza sieci LAN, ale posiadający dostęp
do Internetu (nazywany,, klientem internetowym"). Klient ten nie
powinien być połączony z routerem firmy ASUS.
o W kliencie internetowym wprowadź adres IP sieci WAN routera w
celu zapewnienia dostępu do serwera. Jeśli przekierowanie portów
zostało wykonane pomyślnie, dostęp do plików lub aplikacji zostanie
zapewniony.
Różnice między wyzwalaniem portów a przekierowaniem portów:
o Wyzwalanie portów działa nawet bez skonfigurowania określonego
adresu IP sieci LAN. W przeciwieństwie do przekierowania portów,
które wymaga statycznego adresu IP sieci LAN, wyzwalanie portów
umożliwia dynamiczne przekierowanie portów przy użyciu routera.
Wstępnie określone zakresy portów są konfigurowane w celu
przyjmowania połączeń przychodzących w ograniczonym czasie.
W przypadku wyzwalania portów na wielu komputerach mogą być
uruchomione aplikacje, które normalnie wymagałyby ręcznego
przekierowania tych samych portów do każdego komputera w sieci.
o Wyzwalanie portów jest bezpieczniejsze niż przekierowanie portów,
ponieważ porty przychodzące nie są zawsze otwarte. Są one otwarte
tylko wtedy, gdy aplikacja nawiązuje połączenie wychodzące przez
port wyzwalania.
79

4. 5 DMZ (Strefa DMZ)
W wirtualnej strefie DMZ dostęp do Internetu ma jeden klient,
który odbiera wszystkie pakiety przychodzące do danej sieci
lokalnej.
Ruch przychodzący z Internetu jest zwykle odrzucany i
kierowany do określonego klienta tylko wtedy, gdy w danej sieci
skonfigurowane zostało przekierowanie portów lub wyzwalanie
portów. W przypadku konfiguracji strefy DMZ tylko jeden klient
sieciowy odbiera wszystkie pakiety przychodzące.
Skonfigurowanie strefy DMZ w sieci jest przydatne, jeśli porty
przychodzące mają być otwarte lub w przypadku hostowania
serwera domeny, sieci Web lub poczty e-mail.
PRZESTROGA: Otwarcie wszystkich portów klienta na ruch z Internetu
naraża sieć na ataki z zewnątrz. Należy wziąć pod uwagę zagrożenia
bezpieczeństwa związane z korzystaniem ze strefy DMZ.

W celu skonfigurowania strefy DMZ:
zakładkę DMZ (Strefa DMZ).
o IP address of Exposed Station (Adres IP uwidocznionej
stacji): Wprowadź adres IP sieci LAN klienta, który będzie
obsługiwał usługę strefy DMZ i będzie miał dostęp do
Internetu. Klient serwera musi mieć statyczny adres IP.
W celu usunięcia strefy DMZ:
1. Usuń adres IP sieci LAN klienta z pola tekstowego IP Address
of Exposed Station (Adres IP uwidocznionej stacji).

80

4. 6 DDNS (Usługa DDNS)
Skonfigurowanie usługi DDNS (Dynamic DNS) umożliwia
uzyskiwanie dostępu do routera spoza sieci za pomocą usługi
ASUS DDNS lub innej usługi DDNS.

W celu skonfigurowania usługi DDNS:
zakładkę DDNS (Usługa DDNS).
o Włącz klienta usługi DDNS: Włącz usługę DDNS w celu
zapewnienia dostępu do routera firmy ASUS za pomocą
nazwy DNS, a nie adresu IP sieci WAN.
o Nazwa serwera i hosta: Wybierz usługę ASUS DDNS lub inną
usługę DDNS. Aby korzystać z usługi ASUS DDNS, w pozycji
Host Name (Nazwa hosta) wprowadź wartość w formacie xxx.
asuscomm. com (xxx to nazwa hosta).
o Aby korzystać z innej usługi DDNS, kliknij pozycję FREE TRIAL
(BEZPŁATNA WERSJA PRÓBNA) i zarejestruj się w trybie
online. Uzupełnij pola User Name or E-mail Address (Nazwa
użytkownika lub adres e-mail) i Password or DDNS key (Hasło
lub klucz DDNS).
81

o Włącz symbole wieloznaczne: Włącz obsługę symboli
wieloznacznych, jeśli jest to wymagane przez usługę DDNS.
Usługa DDNS nie będzie działać w poniższych przypadkach:
o Router bezprzewodowy korzysta z prywatnego adresu IP sieci WAN
(192. x. x, 10. x lub 172. 16. x), na co wskazuje tekst w kolorze żółtym.
o Router może być w sieci, która korzysta z wielu tabel NAT. 7 NAT Passthrough (Przekazywanie NAT)
Funkcja NAT Passthrough (Przekazywanie NAT) umożliwia
przekazywanie połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN) przez
router do klientów sieciowych. Pozycje PPTP Passthrough
(Przekazywanie PPTP), L2TP Passthrough (Przekazywanie L2TP),
IPsec Passthrough (Przekazywanie IPsec) i RTSP Passthrough
(Przekazywanie RTSP) są domyślnie włączone.
Aby włączyć/wyłączyć ustawienia funkcji NAT Passthrough
(Przekazywanie NAT), przejdź do pozycji Advanced Settings
zakładkę NAT Passthrough (Przekazywanie NAT). Po
zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

82

4. 4 IPv6 (Protokół IPv6)
Niniejszy router bezprzewodowy obsługuje adresowanie IPv6,
system obsługujący więcej adresów IP. Standard ten nie jest
jeszcze powszechnie dostępny. W celu sprawdzenia, czy dana
usługa internetowa obsługuje protokół IPv6 należy skontaktować
się z usługodawcą internetowym.

W celu skonfigurowania protokołu IPv6:
(Ustawienia zaawansowane) & gt; IPv6 (Protokół IPv6). Wybierz opcję dla pozycji Connection Type (Typ połączenia).
Opcje konfiguracji różnią się w zależności od wybranego typu
połączenia. Wprowadź ustawienia sieci LAN i DNS dla protokołu IPv6.
UWAGA: W celu uzyskania określonych informacji dotyczących
protokołu IPv6 dla danej usługi internetowej należy skontaktować się z
usługodawcą internetowym.

83

4. 5 Serwer sieci VPN
Wirtualna sieć prywatna VPN (Virtual Private Network) zapewnia
bezpieczną komunikację z komputerem zdalnym lub siecią zdalną
przy użyciu sieci publicznej, np. Internetu.
UWAGA: Do skonfigurowania połączenia sieci VPN konieczny jest adres
IP lub nazwa domeny serwera sieci VPN, do którego dostęp ma zostać
uzyskany.

W celu skonfigurowania dostępu do serwera sieci VPN:
(Ustawienia zaawansowane) & gt; VPN Server (Serwer sieci VPN). W polu Enable VPN Server (Włącz serwer VPN) zaznacz opcję
Yes (Tak). Na liście rozwijanej VPN Details (Szczegóły sieci VPN) wybierz
pozycję Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane),
jeśli chcesz skonfigurować zaawansowane ustawienia sieci VPN,
takie jak obsługa emisji, uwierzytelnianie, szyfrowanie MPPE i
zakres adresów IP klienta. W polu Network Place (Samba) Support [Obsługa miejsca
sieciowego (Samba)] zaznacz opcję Yes (Tak). Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w celu uzyskania
dostępu do serwera sieci VPN. Kliknij przycisk
.
84

4. 6 Zapora
Router bezprzewodowy może pełnić funkcję zapory sprzętowej w
sieci.
UWAGA: Funkcja Firewall (Zapora) jest domyślnie włączona. 1 Ogólne
W celu skonfigurowania podstawowych ustawień pozycji
Firewall (Zapora):
(Ustawienia zaawansowane) & gt; Firewall (Zapora) & gt; wybierz
zakładkę General (Ogólne). W polu Enable Firewall (Włącz zaporę) zaznacz pozycję Yes
(Tak). W pozycji Enable DoS protection (Włącz ochronę przed
atakami typu DoS) zaznacz pozycję Yes (Tak), aby zapewnić
ochronę sieci przed atakami typu,, odmowa usługi" (DoS, Denial
of Service), chociaż może to mieć wpływ na wydajność routera. Można także monitorować wymianę pakietów między
połączeniami w sieci LAN i WAN. W pozycji Logged packets
type (Typ zarejestrowanych pakietów) wybierz opcję Dropped
(Porzucone), Accepted (Zaakceptowane) lub Both (Oba). 2 Filtr adresów URL
Można określić słowa kluczowe lub adresy sieci Web, aby
uniemożliwić dostęp do pewnych adresów URL.
UWAGA: Pozycja URL Filter (Filtr adresów URL) zależy od zapytania DNS.
Jeśli klient sieciowy uzyskał już dostęp do witryny sieci Web, np. http://
www. abcxxx. com, witryna ta nie zostanie zablokowana (odwiedzone
wcześniej witryny sieci Web są zapisywane w pamięci podręcznej DNS).
Aby rozwiązać ten problem, należy wyczyścić pamięć podręczną DNS
przed skonfigurowaniem pozycji URL Filter (Filtr adresów URL).

85

W celu skonfigurowania filtra adresów URL:
zakładkę URL Filter (Filtr adresów URL). W polu Enable URL Filter (Włącz filtr adresów URL) wybierz
pozycję Enabled (Włączono). Wprowadź adres URL i kliknij przycisk
. 3 Filtr słów kluczowych
Filtr słów kluczowych blokuje dostęp do stron sieci Web
zawierających określone słowa kluczowe.

W celu skonfigurowania filtra słów kluczowych:
zakładkę Keyword Filter (Filtr słów kluczowych). W polu Enable Keyword Filter (Włącz filtr słów kluczowych)
wybierz pozycję Enabled (Włączono).

86

3. Wprowadź słowo lub wyrażenie i kliknij przycisk Add (Dodaj).
o Pozycja Keyword Filter (Filtr słów kluczowych) zależy od zapytania
DNS. Jeśli klient sieciowy uzyskał już dostęp do witryny sieci Web,
np. http://www. com, witryna ta nie zostanie zablokowana
(odwiedzone wcześniej witryny sieci Web są zapisywane w pamięci
podręcznej DNS). Aby rozwiązać ten problem, należy wyczyścić
pamięć podręczną DNS przed skonfigurowaniem pozycji Keyword
Filter (Filtr słów kluczowych).
o Nie można filtrować stron sieci Web skompresowanych za pomocą
kompresji protokołu HTTP. Przy użyciu filtra słów kluczowych nie
można także blokować stron HTTPS. 4 Network Services Filter (Filtr usług sieciowych)
Za pomocą pozycji Network Services Filter (Filtr usług sieciowych)
blokowana jest wymiana pakietów z sieci LAN do sieci WAN oraz
ograniczany jest dostęp klientów sieciowych do określonych usług
sieci Web, takich jak Telnet lub FTP.

87

W celu skonfigurowania filtra usług sieciowych:
zakładkę Network Service Filter (Filtr usług sieciowych). W polu Enable Network Services Filter (Włącz filtr usług
sieciowych) zaznacz pozycję Yes (Tak). Wybierz opcję dla pozycji Filter table type (Typ tabeli filtrów).
Pozycja Black List (Czarna lista) umożliwia blokowanie
określonych usług sieciowych. Pozycja White List (Biała lista)
umożliwia ograniczenie dostępu do określonych usług sieciowych. Określ przedziały czasu i dni, w które filtry mają być aktywne.. Aby określić, które usługi sieciowe mają być filtrowane,
wprowadź wartości dla pozycji Source IP (Adres IP źródła),
Destination IP (Docelowy adres IP), Port Range (Zakres portu) i
Protocol (Protokół). 5 Zapora IPv6
Router bezprzewodowy firmy ASUS blokuje domyślnie cały
niechciany ruch przychodzący. Funkcja IPv6 Firewall (Zapora
IPv6) umożliwia dopuszczenie do sieci ruchu przychodzącego z
określonych usług.

88

4. 7 Administration (Administracja)
4. 1 Operation Mode (Tryb działania)
Na stronie Operation Mode (Tryb działania) można wybrać
odpowiedni tryb sieci.

W celu skonfigurowania trybu działania:
Settings (Ustawienia zaawansowane) & gt; Administration
(Administracja) & gt; wybierz zakładkę Operation Mode (Tryb
działania). Wybierz jeden z podanych trybów działania:
o Tryb routera bezprzewodowego (domyślny): W trybie
routera bezprzewodowego router bezprzewodowy łączy się
z Internetem i zapewnia dostęp do Internetu urządzeniom
dostępnym w jego własnej sieci lokalnej.
o Tryb punktu dostępowego: W tym trybie router tworzy
nową sieć bezprzewodową w sieci już istniejącej.
o Mostek multimedialny: Konfiguracja ta wymaga dwóch
routerów bezprzewodowych. Drugi router pełni funkcję
mostka multimedialnego, z którym w ramach sieci Ethernet
może być połączonych wiele urządzeń, takich jak telewizory
inteligentne i konsole do gier.
UWAGA: Po zmianie trybu nastąpi ponowne uruchomienie routera.
89

4. 2 System
Na stronie System można skonfigurować ustawienia routera
W celu skonfigurowania ustawień System:
(Administracja) & gt; wybierz zakładkę System. Można skonfigurować następujące ustawienia:
o Zmień hasło logowania routera: Hasło i nazwę logowania
routera bezprzewodowego można zmienić, wprowadzając
nową nazwę i hasło.
o Strefa czasowa: Wybierz strefę czasową sieci.
o Serwer NTP: Router bezprzewodowy może uzyskiwać
dostęp do serwera NTP (Network time Protocol) w celu
synchronizacji godziny.
o Włącz usługi Telnet: Kliknij pozycję Yes (Tak), aby włączyć
usługi Telnet w sieci. Kliknij pozycję No (Nie), aby wyłączyć
usługi Telnet.
o Metoda uwierzytelniania: Jako zabezpieczenie dostępu do
routera można wybrać protokół HTTP, HTTPS lub oba.
o Włącz dostęp do sieci Web z sieci WAN: Wybierz
pozycję Yes (Tak), aby urządzenia spoza sieci mogły
uzyskiwać dostęp do ustawień interfejsu graficznego
routera bezprzewodowego. Wybierz opcję No (Nie), aby
uniemożliwić dostęp.
o Zezwalaj tylko na określone adresy IP: Kliknij pozycję Yes
(Tak), jeśli chcesz określić adresy IP urządzeń, które mogą
uzyskiwać dostęp do ustawień interfejsu graficznego routera
bezprzewodowego z sieci WAN.
o Lista klientów: Wprowadź adresy IP sieci WAN urządzeń
sieciowych, które mogą uzyskiwać dostęp do ustawień
routera bezprzewodowego. Lista ta będzie miała
zastosowanie po wybraniu opcji Yes (Tak) w pozycji Only
allow specific IP (Zezwalaj tylko na określone adresy IP).

90

4. 3 Aktualizacja firmware
UWAGA: Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS, pod
adresem http://www.

Aktualizacja firmware:
(Administracja) & gt; wybierz zakładkę Firmware Upgrade
(Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego). W polu New Firmware File (Nowy plik oprogramowania
sprzętowego) kliknij pozycję Browse (Przeglądaj), aby
zlokalizować pobrany plik. Kliknij Upload (Prześlij).
o Po ukończeniu procesu uaktualniania należy poczekać, aż system
uruchomi się ponownie.
o Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, router bezprzewodowy automatycznie
przejdzie do trybu awaryjnego, lub zacznie wolno migać wskaźnik LED
zasilania na panelu przednim. Aby przywrócić system, zapoznaj się z
sekcją 5. 2 Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego.

91

4. 4 Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień
Aby przywrócić/zapisać/przesłać ustawienia:
(Administracja) & gt; wybierz zakładkę Restore/Save/Upload
Setting (Przywróć/Zapisz/Załaduj ustawienia). Wybierz zadanie:
o Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne,
kliknij Restore (Przywróć) i kliknij OK w komunikacie
potwierdzenia.
o W celu zapisania aktualnych ustawień systemu kliknij
przycisk Save (Zapisz), przejdź do folderu, w którym chcesz
zapisać plik i kliknij pozycję Save (Zapisz).
o Aby przywrócić poprzednie ustawienia systemu, kliknij
Browse (Przeglądaj), zlokalizuj plik systemowy do
przywrócenia, a następnie kliknij Upload (Prześlij).
UWAGA: W razie wystąpienia problemu należy załadować najnowszą
wersję oprogramowania sprzętowego i skonfigurować nowe ustawienia.
Nie należy przywracać ustawień domyślnych routera.

92

4. 8 System Log (Dziennik systemu)
W pozycji System Log (Dziennik systemu) znajduje się lista
zarejestrowanych aktywności w sieci.
UWAGA: Po ponownym uruchomieniu lub wyłączeniu routera dziennik
systemu jest resetowany.

W celu wyświetlenia dziennika systemu:
(Ustawienia zaawansowane) & gt; System Log (Dziennik
systemu). Aktywności w sieci można sprawdzić na dowolnej z poniższych
zakładek:
o Dziennik ogólny
o Dzierżawy DHCP
o Dziennik sieci bezprzewodowej
o Przekierowanie portów
o Tabela routingu

93

5 Narzędziowych
o Pobierz i zainstaluj programy narzędziowe routera
bezprzewodowego z witryny firmy ASUS:

o Device Discovery wer. 1 -- http://dlcdnet. com/pub/
ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery. zip

o FFirmware Restoration wer. 9. 0. 4 -- http://dlcdnet. com/
pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue. zip

o Windows Printer Utility wer. 5 -- http://dlcdnet. com/
pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer. zip

o Programy narzędziowe nie są obsługiwane w systemie MAC OS. 1 Device Discovery
Device Discovery to narzędzie ASUS WLAN, które wykrywa wersję
routera bez przewodowego ASUS, i umożliwia konfigurację
ustawień sieci bezprzewodowej.
UWAGA: W przypadku ustawienia routera w trybie punktu
dostępowego w celu uzyskania adresu IP routera należy skorzystać z
narzędzia Device Discovery (Wykrywanie urządzeń).

5. 2 Firmware Restoration
Narzędzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania)
wykorzystywane jest w routerze bezprzewodowym ASUS w
przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji oprogramowania.
Umożliwia ono wczytanie określonego oprogramowania. Proces
trwa około trzech do czterech minut.

WAŻNE! : Przed skorzystaniem z narzędzia Firmware Restoration
(Odtwarzanie oprogramowania) uruchomić tryb ratunkowy.
UWAGA: Funkcja ta nie jest obsługiwana w systemie MAC OS.

Uruchomienie trybu ratunkowego i użycie narzędzia Firmware
Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego):
1. Odłącz router bezprzewodowy od źródła zasilania. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Reset na tylnym panelu i
jednocześnie podłącz router bezprzewodowy do zasilania.
Kiedy dioda zasilania na panelu czołowym powoli miga
wskazując, że znajduje się on w trybie ratunkowym, zwolnij
przycisk Reset. Ustaw statyczny adres IP komputera i wprowadź poniższe
wartości w celu skonfigurowania ustawień protokołu TCP/IP:
Adres IP: 192. x
Maska podsieci: 255. 255. 0

95

4. Uruchom narzędzie Firmware Restoration (Przywracanie
firmware). Wybrać plik oprogramowania, a następnie kliknąć przycisk
Upload (Prześlij).
UWAGA: Nie jest to narzędzie do aktualizacji oprogramowania
sprzętowego i nie może być używane na pracującym routerze
bezprzewodowym ASUS. Normalna aktualizacja oprogramowania
sprzętowego musi być wykonywana przez interfejs przeglądarki
sieciowej. Dodatkowe informacje, patrz 4. Konfiguracja ustawień
zaawansowanych. 3 Konfiguracja serwera wydruku
5. 1 Udostępnianie drukarki ASUS EZ
Program narzędziowy ASUS EZ Printing Sharing umożliwia
konfigurację serwera wydruku po podłączeniu drukarki USB do
portu USB routera bezprzewodowego. Zapewnia to bezprzewodowe
drukowanie i skanowanie plików przez klientów sieciowych.

UWAGA: Funkcja serwera wydruku jest obsługiwana w systemie
Windows(R) XP, Windows(R) Vista i Windows(R) 7.
96

W celu skonfigurowania trybu udostępniania drukarki EZ:
USB Application (Aplikacja USB) & gt; Network Printer Server
(Sieciowy serwer wydruku). Kliknij pozycję Download Now! (Pobierz teraz! ), aby pobrać
program narzędziowy drukarki sieciowej.

UWAGA: Program narzędziowy drukarki sieciowej jest obsługiwany
tylko w systemie Windows(R) XP, Windows(R) Vista i Windows(R) 7. Aby
zainstalować program narzędziowy w systemie Mac OS, należy wybrać
pozycję Use LPR protocol for sharing printer (Udostępniaj drukarkę
za pomocą protokołu LPR). Rozpakuj pobrany plik i kliknij ikonę drukarki w celu
uruchomienia programu ustawień drukarki sieciowej.

97

4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu przeprowadzenia
ustawień sprzętu, a następnie kliknij Next (Dalej). Zaczekaj kilka minut na zakończenie początkowych ustawień.
Kliknij Next (Dalej). Kliknij Finish (Zakończ) w celu dokończenia instalacji. Wykonaj instrukcje systemu operacyjnego Windows(R) w celu
instalacji sterownika drukarki.

98

8. Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki klienci sieciowi
będą mogli korzystać z drukarki.

99

5. 2 Udostępnianie drukarki za pomocą protokołu LPR
Za pomocą protokołu LPR/LPD (Line Printer Remote/Line Printer
Daemon) drukarkę można udostępnić komputerom z systemem
operacyjnym Windows(R) i MAC.
Udostępnianie drukarki LPR
W celu udostępnienia drukarki LPR:
1. Na pulpicie systemu Windows(R) kliknij kolejno pozycje Start & gt;
Devices and Printers (Urządzenia i drukarki) & gt; Add a printer
(Dodaj drukarkę) w celu uruchomienia pozycji Add Printer
Wizard (Kreator dodawania drukarki). Wybierz pozycję Add a local printer (Dodaj drukarkę
lokalną), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

100

3. Zaznacz pozycję Create a new port (Utwórz nowy port), a
następnie ustaw dla pozycji Type of Port (Typ portu) opcję
Standard TCP/IP Port (Standardowy port TCP/IP). Kliknij
przycisk New Port (Nowy port). W polu Hostname or IP address (Nazwa hosta drukarki lub
adres IP) wprowadź adres IP routera bezprzewodowego, a
następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

101

5. Zaznacz pozycję Custom (Niestandardowy), a następnie
kliknij przycisk Settings (Ustawienia). Ustaw dla pozycji Protocol (Protokół) opcję LPR. W
polu Queue Name (Nazwa kolejki) wprowadź wartość
LPRServer (Serwer LPR), a następnie kliknij przycisk OK, aby
kontynuować.

102

7. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby zakończyć konfigurację
standardowego portu TCP/IP.

8. Zainstaluj sterownik drukarki podany na liście dostawców. Jeśli
danej drukarki nie ma na liście, kliknij przycisk Have Disk (Z
dysku), aby ręcznie zainstalować sterowniki drukarki z dysku
CD-ROM lub pliku.

103

9. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby zaakceptować domyślną
nazwę drukarki.

104

Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację. 4 Program Download Master
Download Master to program narzędziowy umożliwiający
pobieranie plików nawet wtedy, gdy laptop lub inne urządzenia są
wyłączone.
UWAGA: Aby móc korzystać z programu Download Master, do routera
bezprzewodowego należy podłączyć urządzenie USB.

W celu korzystania z programu Download Master:
1. Kliknij kolejno pozycje General (Ogólne) & gt; USB application
(Aplikacja USB) & gt; Download Master, aby automatycznie
pobrać i zainstalować program narzędziowy.
UWAGA: Jeśli dostępnych jest więcej niż jedno urządzenie USB, należy
wybrać urządzenie USB, na które pliki mają zostać pobrane. Po ukończeniu procesu pobierania kliknij ikonę programu
Download Master, aby rozpocząć korzystanie z programu
narzędziowego. Kliknij pozycję Add (Dodaj), aby dodać zadanie pobierania. Wybierz typ pobierania, np. BitTorrent, HTTP lub FTP. Wprowadź
plik torrent lub adres URL, aby rozpocząć pobieranie.
UWAGA: Szczegółowe informacje na temat pobierania BitTorrent
można znaleźć w części 5. 1 Konfigurowanie ustawień pobierania
BitTorrent.

105

5. Skonfiguruj ustawienia zaawansowane za pomocą panelu
nawigacji. 1 Konfigurowanie ustawień pobierania BitTorrent

W celu skonfigurowania ustawień pobierania BitTorrent:
1. W panelu nawigacji programu Download Master kliknij pozycję
Bit Torrent (Pobieranie BitTorrent), aby wyświetlić stronę Bit
Torrent Setting (Ustawienia pobierania BitTorrent). Wybierz określony port dla zadania pobierania. Aby zapobiec przeciążeniu sieci, w obszarze Speed Limits
(Limity szybkości) można ograniczyć maksymalne szybkości
przekazywania i pobierania. Można ograniczyć maksymalną liczbę dozwolonych peerów i
włączyć lub wyłączyć szyfrowanie plików podczas pobierania.
106

5. 2 Ustawienia pobierania NZB
Można skonfigurować serwer USENET w celu pobierania plików
NZB. Po wprowadzeniu ustawień serwera USENET kliknij przycisk
Apply (Zastosuj).

107

Rozwiązywanie problemów

W rozdziale tym omówiono rozwiązania problemów, które mogą
wystąpić podczas korzystania z routera. W przypadku pojawienia się
problemów, których nie opisano w tym rozdziale, należy przejść do
witryny pomocy technicznej firmy ASUS dostępnej pod adresem:
http://support. com/ w celu uzyskania dalszych informacji o
produkcie oraz szczegółowych danych kontaktowych działu pomocy
technicznej firmy ASUS. 1 Rozwiązywanie podstawowych problemów
W przypadku wystąpienia problemu z routerem należy najpierw
wykonać podstawowe czynności opisane w poniższej części, a
dopiero potem poszukać innych rozwiązań.
Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji. Uruchom sieciowy interfejs graficzny. Przejdź do pozycji Advanced
(Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego). Kliknij przycisk
Check (Sprawdź) w celu sprawdzenia dostępności najnowszej
wersji oprogramowania sprzętowego. Jeśli najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego będzie
dostępna, przejdź do witryny globalnej firmy ASUS http://www.
asus. com/Networks/Wireless_Routers/RTAC86U/#download i
pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego. Na stronie Firmware Upgrade (Uaktualnienie oprogramowania
sprzętowego) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby
zlokalizować plik oprogramowania sprzętowego. Kliknij przycisk Upload (Załaduj), aby uaktualnić oprogramowanie
sprzętowe.
Uruchom ponownie sieć, wykonując czynności w następującej
kolejności:
1. Wyłącz modem. Odłącz modem od zasilania. Wyłącz router i komputery. Podłącz modem do zasilania. Włącz modem i odczekaj 2 minuty. Włącz router i odczekaj 2 minuty. Włącz komputery.
Sprawdź, czy kable Ethernet są prawidłowo podłączone.
o Jeśli kabel Ethernet łączący router z modemem jest podłączony
w prawidłowy sposób, świecić się będzie dioda LED sieci WAN.
o Jeśli kabel Ethernet łączący uruchomiony komputer z routerem
jest podłączony w prawidłowy sposób, świecić się będzie
odpowiednia dioda LED sieci LAN.
Sprawdź, czy ustawienia sieci bezprzewodowej komputera są
zgodne z ustawieniami routera.
o Podczas nawiązywania połączenia bezprzewodowego między
komputerem i routerem należy upewnić się, że identyfikator
SSID (nazwa sieci bezprzewodowej), metoda szyfrowania i
hasło są prawidłowe.
Sprawdź, czy ustawienia sieciowe są prawidłowe.
o Każdy klient w sieci powinien mieć odpowiedni adres IP. Firma
ASUS zaleca przypisywanie adresów IP komputerom w sieci za
pomocą serwera DHCP routera bezprzewodowego.
o W przypadku niektórych dostawców usług internetowych
zapewnianych przez modem kablowy wymagane jest
używanie adresu MAC komputera, dla którego zarejestrowano
wstępnie konto. Adres MAC można sprawdzić za pomocą
sieciowego interfejsu graficznego, na stronie Network Map
(Mapa sieci) & gt; Clients (Klienci) po umieszczeniu wskaźnika
myszy nad urządzeniem w pozycji Client Status (Stan klienta).

109

6. 2 Często zadawane pytania (FAQ)
Nie mogę uzyskać dostępu do interfejsu graficznego
routera przy użyciu przeglądarki sieci Web
o Jeśli komputer jest podłączony w sposób przewodowy,
sprawdź połączenie kabla Ethernet i stan diody LED zgodnie z
opisem w poprzedniej części.
o Upewnij się, że używane dane logowania są prawidłowe.
Domyślna fabryczna nazwa logowania i hasło to,, admin/
admin". Upewnij się, że podczas wprowadzania danych
logowania klawisz Caps Lock jest wyłączony.
o Usuń pliki cookie i pliki w przeglądarce sieci Web. W przypadku
programu Internet Explorer
8 należy wykonać poniższe
czynności:
1. ruchom program Internet
U
Explorer 8, a następnie
kliknij kolejno pozycje
Tools (Narzędzia) & gt;
Internet Options (Opcje
internetowe). a karcie General
N
(Ogólne), w obszarze
Browsing history (Historia
przeglądania) kliknij
przycisk Delete... (Usuń... ),
wybierz pozycję Temporary
Internet Files (Tymczasowe pliki internetowe) i Cookies
(Pliki cookie), a następnie kliknij przycisk Delete (Usuń).
o Polecenia usuwania plików cookie i plików zależą od przeglądarki
sieci Web.

o W celu automatycznego uzyskiwania adresów IP należy
wyłączyć ustawienia serwera proxy, anulować połączenie
telefoniczne i wprowadzić ustawienia protokołu TCP/IP.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 1
niniejszego podręcznika użytkownika.
o Należy używać kabli Ethernet CAT5e lub CAT6.
110

Klient nie może ustanowić połączenia bezprzewodowego
z routerem.
UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów z nawiązaniem
połączenia z siecią 5 Ghz należy sprawdzić, czy urządzenie sieciowe
obsługuje częstotliwość 5 Ghz i czy jest wyposażone w funkcje
podwójnego pasma.

o Poza zakresem:
o Przesuń router bliżej klienta bezprzewodowego.
o Ustaw anteny routera w najlepszym położeniu zgodnie z
opisem w części 1. 4 Ustawianie pozycji routera.
o Wyłączono serwer DHCP:
1. ruchom sieciowy interfejs graficzny. Przejdź kolejno do
pozycji General (Ogólne) & gt; Network Map (Mapa sieci)
& gt; Clients (Klienci) i wyszukaj urządzenie, które chcesz
połączyć z routerem. eśli nie można znaleźć urządzenia w pozycji Network
J
Map (Mapa sieci), przejdź kolejno do pozycji Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) & gt; LAN (Sieć
LAN) & gt; DHCP Server (Serwer DHCP), lista Basic Config
(Konfiguracja podstawowa), zaznacz opcję Yes (Tak) dla
pozycji Enable the DHCP Server (Włącz serwer DHCP).

111

o Ukryto identyfikator SSID. Jeśli urządzenie wyszukuje
identyfikatory SSID innych routerów, ale nie może znaleźć
identyfikatora SSID posiadanego routera, przejdź do pozycji
Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) & gt; Wireless
(Sieć bezprzewodowa) & gt; General (Ogólne), zaznacz opcję No
(Nie) dla pozycji Hide SSID (Ukryj SSID) i zaznacz opcję Auto
(Automat. ) dla pozycji Control Channel (Kanał kontrolny).

o Jeśli używana jest karta sieci bezprzewodowej, sprawdź,
czy używany kanał bezprzewodowy jest zgodny z kanałami
dostępnymi w danym kraju/regionie. Jeśli nie, dostosuj kanał,
pasmo kanału i tryb bezprzewodowy.
o Jeśli nawiązanie połączenia bezprzewodowego z routerem jest
nadal niemożliwe, można przywrócić domyślne ustawienia
fabryczne routera. W interfejsie graficznym routera kliknij
kolejno pozycje Administration (Administracja) & gt; Restore/
Save/Upload Setting (Przywróć/Zapisz/Załaduj ustawienia)
i kliknij przycisk Restore (Przywróć).

112

Niedostępny Internet.

o Sprawdź, czy router może nawiązać połączenie z adresem IP
sieci WAN usługodawcy internetowego. Aby to zrobić, uruchom
sieciowy interfejs graficzny, przejdź do pozycji General
(Ogólne) & gt; Network Map (Mapa sieci) i sprawdź pozycję
Internet Status (Stan połączenia z Internetem).
o Jeśli router nie może nawiązać połączenia z adresem IP sieci
WAN usługodawcy internetowego, uruchom ponownie
sieć zgodnie z opisem w części Uruchom ponownie sieć,
wykonując czynności w następującej kolejności w rozdziale
Rozwiązywanie podstawowych problemów.

o Urządzenie zostało zablokowane za pomocą funkcji Parental
Control (Kontrola rodzicielska). Przejdź do pozycji General
(Ogólne) & gt; Parental Control (Kontrola rodzicielska) i
sprawdź, czy urządzenie znajduje się na liście. Jeśli urządzenie
znajduje się na liście Client Name (Nazwa klienta), usuń je za
pomocą przycisku Delete (Usuń) lub dostosuj ustawienia Time
Management (Zarządzanie czasem).
o Jeśli dostęp do Internetu jest nadal niemożliwy, uruchom
ponownie komputer, a następnie sprawdź adres IP i adres
bramy sieci.
o Sprawdź wskaźniki stanu modemu ADSL i routera
bezprzewodowego. Jeśli nie świeci się dioda LED sieci WAN
routera bezprzewodowego, sprawdź, czy wszystkie kable są
prawidłowo podłączone.

Nie pamiętam identyfikatora SSID (nazwy sieci) lub hasła
sieciowego
o Skonfiguruj nowy identyfikator SSID i klucz szyfrowania za
pomocą połączenia przewodowego (kabel Ethernet). Uruchom
sieciowy interfejs graficzny, przejdź do pozycji Network
Map (Mapa sieci), kliknij ikonę routera, wprowadź nowy
identyfikator SSID i klucz szyfrowania, a następnie kliknij
przycisk Apply (Zastosuj).

113

o Przywróć ustawienia domyślne routera. Uruchom sieciowy
interfejs graficzny, przejdź do pozycji Administration
(Administracja) & gt; Restore/Save/Upload Setting (Przywróć/
Zapisz/Załaduj ustawienia) i kliknij przycisk Restore
(Przywróć). Domyślne konto logowania i hasło to,, admin".

Jak przywrócić domyślne ustawienia systemu?

o Przejdź do pozycji Administration (Administracja) & gt; Restore/
i kliknij przycisk Restore (Przywróć).
Następujące ustawienia są fabrycznymi ustawieniami domyślnymi:
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: admin
Włączenie DHCP:
Tak (jeśli jest podłączony kabel
WAN)
IP address:
192. 1
Nazwa domeny:
(Blank)
Maska podsieci:
255. 0
Serwer DNS 1:
Serwer DNS 2:
SSID (2. 4GHz):
ASUS_XX_2G
SSID (5GHz): ASUS_XX_5G

Niepowodzenie uaktualnienia oprogramowania
sprzętowego.
Uruchom tryb ratunkowy i skorzystaj z narzędzia Firmware
Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego).
Informacje na temat korzystania z narzędzia Firmware Restoration
(Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego) można znaleźć w
części 5.

114

Nie można uzyskać dostępu do sieciowego interfejsu
graficznego
Przed konfiguracją routera bezprzewodowego wykonać czynności
opisane w tej części dla komputera hosta i klientów sieciowych.

A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony
Windows(R) 7
1.  liknij przycisk Start & gt; Internet
K
Explorer w celu uruchomienia
przeglądarki internetowej. Kliknij przycisk Tools
(Narzędzia) & gt; Internet
options (Opcje internetowe)
& gt; zakładkę Connections
(Połączenia) & gt; LAN settings
(Ustawienia sieci LAN). Na ekranie Local Area
Network (LAN) Settings
(Ustawienia sieci lokalnej
(LAN)) odznacz opcję Use a
proxy server for your LAN
(Użyj serwera proxy dla
sieci LAN). Po zakończeniu kliknij
przycisk OK.

115

MAC OS
1. W przeglądarce
Safari kliknąć Safari
& gt; Preferences
(Preferencje)
& gt; Advanced
(Zaawansowane) & gt;
Change Settings...
(Zmień ustawienia... )
2. Na ekranie Network (Sieć)
usunąć zaznaczenie FTP
Proxy (Proxy FTP) i Web
Proxy (HTTP) (Proxy
www (HTTP)). Po zakończeniu kliknąć przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).
UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące wyłączania serwera proxy,
patrz funkcja pomocy danej przeglądarki.

B.

Skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego
uzyskiwania adresu IP. Kliknij przycisk Start & gt;
Control Panel (Panel
Sterowania) & gt; Network and
Internet (Sieć i Internet)
& gt; Network and Sharing
Center (Centrum sieci i
udostępniania) & gt; Manage
network connections
(Zarządzaj połączeniami
sieciowymi). Zaznacz opcję Internet
Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) (Protokół internetowy
w wersji 4 (TCP/IPv4)) lub
Internet Protocol Version
6 (TCP/IPv6) (Protokół
internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)), a następnie kliknij
przycisk Properties (Właściwości).
116

3. W celu automatycznego
uzyskania ustawień iPv4 IP,
zaznacz opcję Obtain an
IP address automatically
(Automatycznie uzyskaj
adres IP).
W celu automatycznego
uzyskania ustawień iPv6 IP,
IPv6 address automatically
adres IPv6).
przycisk OK.
MAC OS
1. Kliknij ikonę Apple
umieszczoną w górnej
lewej części ekranu. Kliknij polecenie System
Preferences (Preferencje
systemu) & gt; Network
(Sieć) & gt; Configure...
(Konfiguruj... )
3. Na zakładce TCP/IP
wybierz Using DHCP (Z
użyciem DHCP) na liście
rozwijalnej Configure
IPv4 (Konfiguruj IPv4).

UWAGI: Informacje dotyczące konfiguracji ustawień połączenia TCP/IP
komputera patrz pomoc systemu operacyjnego i funkcje wsparcia.

117

C.

Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone. Kliknij przycisk Start & gt; Internet
(Narzędzia) & gt; Internet options
(Opcje internetowe) & gt; zakładkę
Connections (Połączenia). Zaznaczyć opcję Never dial
a connection (Nigdy nie
wybieraj połączenia). Po zakończeniu kliknij przycisk
OK.

UWAGA: Szczegółowe informacje o wyłączaniu połączenia dial-up,
patrz funkcja pomocy przeglądarki sieciowej.

118

Załączniki
Ogłoszenie
ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.
com/english/Takeback. htm for the detailed recycling information
in different regions.

REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at
http://csr. com/english/reach. aspx

Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
o This device may not cause harmful interference.
o This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency

119

energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
o Reorient or relocate the receiving antenna.
o Increase the separation between the equipment and
receiver.
o Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
o Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.
WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user's authority to
operate the equipment.
IMPORTANT! This device within the 5. 15 ~ 5. 25 GHz is restricted to
indoor operations to reduce any potential for harmful interference to
co-channel MSS operations.
WARNING! This equipment must be installed and operated in
accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this
transmitter must be installed to provide a separation distance of at
least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter.

120

IMPORTANT NOTE
Radiation Exposure Statement: This equipment complies
with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. End users must follow the specific operating
instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain
compliance with FCC exposure compliance requirement, please
follow operation instruction as documented in this manual. This
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body.

Declaration of Conformity for Ecodesign directive
2009/125/EC
Testing for eco-design requirements according to (EC) No
1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When
the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network
interface are in sleep mode and may not work properly. To wake
up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS
button.

Canada, Industry Canada (IC) Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
and RSS-247.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information
The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below
the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The
ASUS Wireless Device should be used in such a manner such
that the potential for human contact during normal operation is
minimized.

121

This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person's body).
This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be
found at the following web address:
http://www. ic. gc. ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch. do? lang=eng
Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web:
http://www. ca/eic/site/smt-gst. nsf/eng/sf08792. html

Canada, avis d'Industry Canada (IC)
Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes
ICES-003 et RSS-247 du Canada.
Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet
appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit
tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de
provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Informations concernant l'exposition aux fréquences
radio (RF)
La puissance de sortie émise par l'appareil de sans l ASUS est
inférieure? la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry
Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans l ASUS de façon? minimiser
les contacts humains lors du fonctionnement normal.
Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites
SAR (Speci c Absorption Rate - Taux d'absorption spéci que)
d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui
122

fonctionnent dans des conditions d'exposition? des appareils
portables (les antennes se situent? moins de 20 centim? tres du
corps d'une personne).
Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada.
Pour consulter l'entrée correspondant? l'appareil dans la liste
d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry
Canada rendez-vous sur:
Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition
aux RF au Canada rendezvous sur:
CE statement
Simplified EU Declaration of Conformity
ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of
conformity is available at https://www. com/support/.
Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/
EC
button.
This equipment complies with EU radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This equipment should be
installed and operated with minimum distance 20 cm between
the radiator & your body.
123

All operational modes:
2. 4GHz: 802. 11b, 802. 11g, 802. 11n (HT20), 802. 11n (HT40), 5GHz:
802. 11a, 802. 11n (HT40), 802. 11ac (VHT20),
802. 11ac (VHT40), 802. 11ac (VHT80)
The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU
are listed below:
2412-2472MHz (802. 11g 6 Mbps): 19. 981 dBm
5180-5240MHz (802. 11ac VHT20 MCS0): 22. 70 dBm
5260-5320MHz (802. 11ac VHT40 MCS0): 22. 77 dBm
5500-5700MHz (802. 11ac VHT80 MCS0): 29. 86 dBm
The device is restricted to indoor use only when operating in the
5150 to 5350 MHz frequency range.
AT
DE
LV
NO
FI

BE
IS
LI
PL
SE

BG
IE
LT
PT
CH

CZ
IT
LU
RO
UK

DK
EL
HU
SI
HR

EE
ES
MT
SK

FR
CY
NL
TR

??????
?????????????????? (VCCI)??
???????? B?????????
??????
???????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???
??????????????????????????

124

NCC??
???????????????,????,?????????
??????????????????????????????
?????????????????????? ;??????
???,?????,????????????????????
?,????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????? 20?? ;?????
? MPE??? 1 mWcm2,???????? :0. 302 mWcm2?
?????????????
?????,
?????
:
??????????
??

?

?

?

???????
+6

?????

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr)

(PBB)

(PBDE)

--

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

??

--

?

?

?

?

?

??????

--

?

?

?

?

?

??????
????

?? 1. "? "??????????????????????????
?? 2. " -- "??????????????

D33005
RoHS

125

????????????????????????
:
????????
?????????????????
????????,
??????????????
??
??????????
????
????

?????
??
??
(PBB) (PBDE)

?
(Pb)

?
(Hg)

?
(Cd)

???
(Cr(VI))

??????
?????

×

?

?

?

?

?

??

?

?

?

?

?

?

?????

×

?

?

?

?

?

??????
????

×

?

?

?

?

?

??????
??

×

?

?

?

?

?

????? SJ/T 11364??????
? :?????????????????????? GB/
?
T 26572??????????
×:????????????????????????
?
? GB/T 26572???????,?????????
?? 2011/65/EU????
?? :?????????????,??????????
???

126

GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions
of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead. ) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use

127

pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone's free use or not
licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
Terms & conditions for copying, distribution, & modification
0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may

128

be distributed under the terms of this General Public License.
The "Program", below, refers to any such program or work, and
a "work based on the Program" means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term "modification". ) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.

129

c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement. )
These requirements apply to the modified work as a whole.
If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,

130

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above. )
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to

131

modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
on it. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients' exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance

132

on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and "any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

133

NO WARRANTY
11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS

134

Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Adres
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Strona internetowa www. tw
Pomoc techniczna

Telefon +886228943447
Faks +886228907698
Wsparcie online
support. com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15107393777
Faks +15106084555
Strona internetowa usa. com
Strona internetowa support. com

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy and Austria)

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks +49-2102-959931
Strona internetowa asus. com/de
Kontakt online
eu-rma. com/sales
Telefon (Podzespół)
+49-2102-5789555
Telefon Niemcy
(System/Notebook/Eee/LCD) +49-2102-5789557
Telefon Austria
(System/Notebook/Eee/LCD) +43-820-240513
Fax (wsparcie)

+49-2102-959911
135

Informacje o globalnych punktach wsparcia
technicznego dla sieci
Region

Country

Hotline Number

Service Hours
09:00-13:00;
14:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri

Cyprus

800-92491

France

Hungary

0033-170949400
0049-1805010920
0049-1805010923
(component support)
0049-2102959911 ( Fax)
0036-15054561

Italy

199-400089

Greece

00800-44142044

Austria
Netherlands/
Luxembourg
Belgium
Norway
Sweden
Finland
Denmark
Poland
Spain
Portugal
Slovak Republic
Czech Republic
Switzerland-German
Switzerland-French
Switzerland-Italian
United Kingdom
Ireland
Russia and CIS
Ukraine

0043-820240513

09:00-17:30 Mon-Fri
0031-591570290

09:00-17:00 Mon-Fri

0032-78150231
0047-2316-2682
0046-858769407
00358-969379690
0045-38322943
0048-225718040
0034-902889688
00351-707500310
00421-232162621
00420-596766888
0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012
0044-1442265548
0035-31890719918
008-800-100-ASUS
0038-0445457727

09:00-17:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
10:00-19:00 Mon-Fri
08:30-17:30 Mon-Fri
08:00-17:00 Mon-Fri
Germany

Europe

136

10:00-17:00 Mon-Fri

Country
Australia
New Zealand
Japan

Korea
Thailand

Asia-Pacific

Singapore

Malaysia
Philippine
India
India(WL/NW)
Indonesia

Hotline Numbers
1300-278788
0800-278788
0800-1232787
0081-570783886
( Non-Toll Free)
0082-215666868
0066-24011717
1800-8525201
0065-64157917
0065-67203835
( Repair Status Only)
1300-88-3495
1800-18550163
1800-2090365
0062-2129495000
500128 (Local Only)

Vietnam

Americas

1900-555581

Hong Kong
USA
Canada
Mexico

00852-35824770
1-812-282-2787
001-8008367847

09:00-17:00 Sat-Sun
09:30-17:00 Mon-Fri
11:00-19:00 Mon-Fri
11:00-13:00 Sat
9:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Sat
09:00-21:00 Mon-Sun
9:30 - 12:00 Sat
08:00-12:00
13:30-17:30 Mon-Sat
10:00-19:00 Mon-Sat
8:30-12:00 EST Mon-Fri
9:00-18:00 EST Sat-Sun
08:00-20:00 CST Mon-Fri
08:00-15:00 CST Sat

137

Middle
East +
Africa

Egypt
Saudi Arabia
UAE
Turkey
South Africa
Israel
Romania
Bosnia
Herzegovina
Bulgaria

Balkan
Countries Croatia
Montenegro
Serbia
Slovenia
Estonia
Latvia
Baltic
Countries Lithuania-Kaunas
Lithuania-Vilnius

800-2787349
800-1212787
00971-42958941
0090-2165243000
0861-278772
*6557/00972-39142800
*9770/00972-35598555
0040-213301786

09:00-18:00 Sun-Thu
09:00-18:00 Sat-Wed
08:00-17:00 Sun-Thu
08:30-17:30 Sun-Thu
09:00-18:30 Mon-Fri

00387-33773163

00359-70014411
00359-29889170
00385-16401111
00382-20608251
00381-112070677
00368-59045400
00368-59045401
00372-6671796
00371-67408838
00370-37329000
00370-522101160

09:30-18:30 Mon-Fri
09:30-18:00 Mon-Fri
08:00-16:00 Mon-Fri
o W celu uzyskania dodatkowych informacji wejść na stronę wsparcia
firmy ASUS pod adresem http://support. com
o E-mail dla Wielkiej Brytanii: network_support@asus. com

Producent:

Autoryzowany
przedstawiciel w
Europie:
138

ASUSTeK Computer Inc.
Telefon: +886-2-2894-3447
Adres:
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS K52F. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS K52F będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS K52F

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ASUS K52F (1371 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS K52F

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] 53 Co naley zrobi, jeli system Windows nie uruchamia si przy wlczeniu komputera i wywietlany jest komunikat o bldzie. Usuwanie wszystkich danych na dysku twardym przy uyciu programu Wipe and Erase Data (cieranie i wymazywanie danych). Reinstall Programs or Drivers (Peinstalování program nebo ovladac) Nástroj Reinstall Programs or Drivers (Peinstalování program nebo ovladac) slouzí k obnovení pedinstalovaného softwaru a ovladac do stavu jako po dodání. Jako disky pro obnovení nelze pouzívat disky Blu-ray DiscTM, DVD-RAM, CD-R ani CD-RW. [... ] Program Norton Internet Security mona zaktualizowa przy uyciu sygnatur opracowywanych przez firm Symantec Corporation. jak pobra i zainstalowa najnowsze aktualizacje zabezpiecze 1 Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy, Norton 360 i wybierz opcj Norton 360. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby wybra i pobra aktualizacje. Niniejsza broszura wyjania, jak rozwizywa problemy, utworzy kopi zapasow danych oraz odzyskiwa system komputera Sony VAIO® po awarii przy uyciu nastpujcych aplikacji VAIO oraz funkcji systemu Windows. Aby przygotowa si do sytuacji, takiej jak atak wirusa, awaria komputera lub przypadkowe skasowanie plików, wykonaj nastpujce czynnoci: 1 Utwórz dyski odzyskiwania po awarii Zaleca si utworzenie dysków odzyskiwania po awarii od razu po tym, jak komputer jest gotów do uycia. wynika to z faktu, e wraz z komputerem nie s dostarczane adne dyski odzyskiwania po awarii. Aby dowiedzie si, jak utworzy dyski odzyskiwania po awarii, zobacz,, Tworzenie dysków odzyskiwania po awarii" na stronie 60. Aby dowiedzie si, jak utworzy kopi zapasow danych, zobacz,, Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych przy uyciu aplikacji Backup and Restore Center (Centrum kopii zapasowych i przywracania)" na stronie 62. Jeli system zostanie odzyskany po aktualizacji do nowszej wersji systemu operacyjnego Windows Vista przeprowadzonej za pomoc funkcji Windows Anytime Upgrade, na komputerze bdzie dziala znów oryginalna wersja systemu operacyjnego. Jeli chcesz zainstalowa ponownie system operacyjny zainstalowany przy uyciu funkcji Windows Anytime Upgrade, moesz zamówi dysk Windows Anytime Upgrade* w sklepie internetowym pod adresem: https://vaio. Wystpuj problemy z dzialaniem komputera, których nie mona rozwiza. Zajrzyj do specyfikacji dostpnych online, aby sprawdzi, czy dany model komputera jest wyposaony w analogowy tuner telewizyjny. Jak utworzy kopi zapasow przy uyciu aplikacji Rescue Data (Ratowanie danych) Normal data rescue (utworzenie normalnej kopii zapasowej) Pozwala zapisa na zewntrznym dysku twardym wszystkie pliki, które mona wyszuka na dysku twardym komputera. Przechowuj dyski odzyskiwania po awarii w bezpiecznym miejscu, aby unikn nieautoryzowanego kopiowania danych z dysku twardego, poniewa oprogramowanie Rescue Data (Ratowanie danych) moe by uruchomione z dysku odzyskiwania po awarii. Przy uyciu dysków odzyskiwania po awarii moliwy jest nieautoryzowany dostp do plików, które nie s przechowywane na dysku twardym w postaci zaszyfrowanej. Aby ochroni wyszukane pliki przed nieautoryzowanym dostpem, ustaw haslo startowe komputera, haslo dostpu do dysku twardego lub uyj funkcji szyfrowania dysku twardego w systemie Windows. Aby sprawdzi, jakiego rodzaju noniki s obslugiwane przez napd optyczny, przejrzyj ekranowy Podrcznik uytkownika. Jeli proces tworzenia kopii zapasowych nie zakoczy si po 64 godzinach, jest on automatycznie zatrzymywany, a komputer jest uruchamiany ponownie. Aby wznowi ten proces, wykonaj czynnoci 1 do 5, nastpnie zaznacz pole wyboru Resume cancelled process (Wznów anulowany proces) i kliknij przycisk Dalej. Nie odlczaj zewntrznego dysku twardego ani napdu optycznego podczas procesu wyszukiwania. Jeli chcesz zapisa wyszukane pliki na noniku wymiennym, takim jak karta pamici Memory Stick, karta pamici SD lub pami flash z interfejsem USB, moe by konieczne zainstalowanie sterownika. sterownik jest zapisywany w folderze VAIO na kadym dysku odzyskiwania po awarii. ] Aby przerwa proces, wyjmij dysk odzyskiwania po awarii z napdu (jeli dotyczy), kliknij Anuluj, a nastpnie kliknij Tak, aby potwierdzi przerwanie procesu. Jeli jednak proces odzyskiwania ju si rozpoczl, jego anulowanie spowoduje skasowanie wszystkich danych na dysku twardym. Jeli uywasz dysków odzyskiwania po awarii: jeli dysk nie zostanie wyjty z napdu przed ponownym uruchomieniem komputera, proces odzyskiwania systemu rozpocznie si od nowa. Dostpne s dwie opcje odzyskania systemu po awarii: odzyskanie dysku C lub odzyskanie calego systemu. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS K52F

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS K52F.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Asus A007

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Asus A007

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi Asus A007