Podręcznik pomocy Asus A550j

Podręcznik pomocy Asus A550j to oficjalny podręcznik pomocy dla laptopa Asus A550j. Jest to kompletny zbiór informacji dotyczących konfiguracji i obsługi tego laptopa. Zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i korzystania z laptopa, w tym konfiguracji sieci, instalacji oprogramowania, konfiguracji audio i wideo oraz wielu innych. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy laptopa. Zawiera on również szczegółowe informacje na temat eksploatacji laptopa, w tym informacje na temat wymiany części i wymaganego czasu pracy. Podręcznik pomocy Asus A550j to doskonałe narzędzie do zarządzania i korzystania z laptopa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pomocy Asus A550j

FAQ

Możesz napotkać problemy z touchpadem, które obejmują brak reakcji na dotyk / niepoprawne kliknięcia / brak działania itp. Zapoznaj się z opisanymi w tym temacie krokami rozwiązywania problemów.

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 • Windows 11
 • Windows 10

System operacyjny Windows 11

Upewnij się, że klawisz skrótu touchpada jest aktywny

Spróbuj użyć klawisza funkcyjnego (klawisza skrótu), aby aktywować/dezaktywować funkcję touchpada i upewnić się, że touchpad nie reaguje na dotyk po dezaktywacji.

 1. Sprawdź w rzędzie klawiszy funkcyjnych, czy [klawisz skrótu touchpada , ] na klawiaturze jest obecny — zwykle jest to klawisz F6 lub F9.
  Adnotacja: Funkcje klawiszy skrótu mogą się różnić w zależności od modelu — zapoznaj się z instrukcją obsługi.
 2. Naciśnij lub naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny  +  (w zależności od wybranej opcji klawiszy skrótu), a następnie sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlony komunikat [Touchpad is enabled] (touchpad jest aktywny . com/images/2021/11/15/2c6816b6-2376-4b24-b105-7fbb207be1e0. png"/>
  Jeśli po aktywowaniu klawisza skrótu touchpada problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

Upewnij się, że klawisz skrótu touchpada jest aktywowany w ustawieniach systemu operacyjnego Windows

 • Wpisz i wyszukaj [Touchpad settings] (ustawienia touchpada) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) . com/images/2021/11/15/14711e4b-d8bc-4675-b0be-cd45bc9e2a2f. png"/>
 • Upewnij się, że funkcja touchpada jest ustawiona na [On] (wł. ) .
  Adnotacja: Jeżeli masz podłączoną mysz, upewnij się, że wybrana jest opcja [Leave touchpad on when a mouse is connected] (pozostaw touchpad aktywny, kiedy mysz jest podłączona) . com/images/2021/11/15/790ed38b-2429-43f4-af5a-a85b7463ce2e. png"/>
 • W polu Gestures & interaction (gesty i interakcja) sprawdź, czy wskazane poniżej ustawienia touchpada są zgodnie z twoimi oczekiwaniami . com/images/2021/11/15/8224c5cf-3741-4f18-bbe6-ddb04061c594. png"/>
  Jeśli po aktywowaniu touchpada w ustawieniach systemu operacyjnego Windows problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.
 • Odłącz urządzenia zewnętrzne, zaktualizuj oprogramowanie BIOS i uruchom usługę Windows Update

 • Odłącz urządzenia zewnętrzne, na przykład: zewnętrzne dyski twarde, drukarki, karty pamięci, napędy CD/DVD, klucze itp.
 • Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:
  Jak używać WinFlash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?
  Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS notebooka?
  Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:
  Jak uruchomić usługę Windows Update?
  Jak zaktualizować sterowniki poprzez wsparcie klienta w MyASUS?
 • Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, przejdź do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

  Pobierz i zainstaluj niezbędne sterowniki

  Przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować niezbędne sterowniki. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki? . (Poniższe grafiki referencyjne ilustrują aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS).

 • Pobierz i zainstaluj sterownik [Intel I2C] w kategorii Chipset (chipset).
  Adnotacja: Jeżeli sterownik Intel I2C jest niedostępny z witryny pomocy technicznej ASUS, oznacza to że dany produkty ma zintegrowany z systemem Windows sterownik szeregowego kontrolera IO, dlatego nie musisz go instalować ręcznie.
  Adnotacja: Produkty z platformą procesorową AMD nie mają sterownika Intel I2C; przejdź do kolejnego kroku. com/images/2021/11/15/e7e96b4c-c618-4bb5-a827-56ed8c7966ba. png"/>
 • Pobierz i zainstaluj sterownik [ASUS Precision Touchpad] w kategorii Pointing Device (urządzenie wskazujące). com/images/2021/11/15/d66affda-7a39-448a-bc0c-1c750ad03781. png"/>
  Po zainstalowaniu tych sterowników uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy funkcja touchpada działa poprawnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.
 • Włącz i zainstaluj ponownie sterowniki w aplecie Menedżer urządzeń

  Sterownik Intel I2C

  Adnotacja: Produkty z platformą procesorową AMD nie mają sterownika Intel I2C; przejdź do kolejnego rozdziału, aby rozwiązać problemy.

 • Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) . com/images/2021/11/15/4b5e8c22-51ab-4a1f-b119-2d0199d8dd7a. png"/>
 • Kliknij strzałkę obok [System devices] (urządzenia systemowe) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Serial IO I2C Host Controller] (kontroler hosta) i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . Sprawdź, czy po włączeniu funkcji touchpada działa ona normalnie. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
  Adnotacja: Jeśli opcja [Enable device] (włącz urządzenie) nie jest wyświetlana, oznacza to, że touchpad jest już włączony; przejdź do następnego kroku. com/images/2021/11/15/d36b7830-3d5b-4948-ad3d-8e7d57b40adb. png"/>
 • Zainstaluj ponownie sterownik Intel I2C. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Serial IO I2C Host Controller] (kontroler hosta) , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Adnotacja: Jeżeli widzisz kilka sterowników kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller, odinstaluj pierwszy sterownik, a następnie powtórz proces dla pozostałych. com/images/2021/11/15/b33706c5-e524-4ff7-8d05-81f1325a0637. png"/>
 • Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2021/11/15/1a15ffcb-b978-47fe-ae27-6321fda18fe8. png"/>
 • Po odinstalowaniu wszystkich sterowników kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller najpierw uruchom ponownie komputer. System zainstaluje sterownik automatycznie po ponownym uruchomieniu; wtedy sprawdź, czy funkcja touchpada działa.
  Jeżeli system nie zainstaluje automatycznie sterownika kontrolera hosta Intel(R) Serial IO I2C Host Controller, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik Intel I2C w kategorii Chipset (chipset).
  Adnotacja: Poniższa grafika referencyjna ilustruje aktualną wersją; pobierz najnowszą wersję ze strony pomocy technicznej ASUS. com/images/2021/11/15/6e94eed9-43a3-43e8-945e-a1cfe3b6610e. png"/>
  Jeśli problem z touchpadem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.
 • Sterownik ASUS Precision Touchpad

 • Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie wybierz [Open] (otwórz) . com/images/2021/11/15/74ec076d-10ea-4d90-99fd-fea9814eba3a. png"/>
 • Zaznacz strzałkę obok [Human Interface Devices] (urządzenia interfejsu HMI) , następnie kliknij prawym przyciskiem [ASUS Precision Touchpad] i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . com/images/2021/11/15/842f168c-b7e9-4357-b3ed-67d1e2cabde3. png"/>
 • Zainstaluj ponownie sterownik ASUS Precision Touchpad. Kliknij prawym przyciskiem myszy [ASUS Precision Touchpad] , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) . com/images/2021/11/15/b3c4a045-b131-40da-9481-931289d74ed0. png"/>
 • Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2021/11/15/64389641-625d-4432-833f-d9da1b8e9f38. png"/>
 • Po odinstalowaniu sterownika ASUS Precision Touchpad, najpierw uruchom ponownie komputer.
  Jeżeli system nie zainstaluje automatycznie sterownika ASUS Precision Touchpad, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać i zainstalować sterownik ASUS Precision Touchpad w kategorii Pointing Device (urządzenie wskazujące). com/images/2021/11/15/7ab05036-ec28-4e73-ac91-d4fbf873eb33. png"/>

  Sterownik Microsoft Input Configuration Device

 • Zaznacz strzałkę obok [Human Interface Devices] (urządzenia interfejsu HMI) , następnie kliknij prawym przyciskiem [Microsoft Input Configuration Device] i wybierz [Enable device] (włącz urządzenie) . com/images/2021/11/15/e830a29f-8b9a-430f-8e4d-570cc1d2f396. png"/>
 • Zainstaluj ponownie sterownik Microsoft Input Configuration Device. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Microsoft Input Configuration Device] , a następnie wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) . com/images/2021/11/15/7c9fc6f0-e48b-414b-a64a-25e642811cd5. png"/>
 • Wybierz [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2021/11/15/b3710b7a-c8af-4bff-8a0e-7857ec7d14a7. png"/> 
 • Po odinstalowaniu sterownika Microsoft Input Configuration Device, najpierw uruchom ponownie komputer.

  Przywróć system z punktu przywracania

  Jeśli problem z touchpadem występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. com/pl/support/FAQ/1018810/">Jak używać punktu przywracania systemu? .

  Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania problemu.

  Zresetuj komputer

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

  Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste?

  Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

  Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany z wykorzystaniem powyższego rozwiązania i zamieszczonych tu informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać więcej informacji.

  System operacyjny Windows 10


 • Przewiń tę stronę i sprawdź, czy wskazane poniżej ustawienia touchpada są zgodnie z twoimi oczekiwaniami . com/images/2021/11/15/8b7aa67d-0f9b-420c-b970-c27a5cd85950. png"/>

  Odłącz urządzenia zewnętrzne, zaktualizuj oprogramowanie BIOS i uruchom usługę Windows Update

 • KategoriaKlawiatura/ Touchpad/ Mysz
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
  If you watch the ads, you support portal and users.

  Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

  miros99 03 Jun 2017 15:30 1209

  • #1Level 9  

   #1

   Witam. Szukałem na różnych forach ale dosyć nic nie pomogło mianowicie mam problem z laptopem zaraz po podłączeniu do sieci router się restartuje i tak w kółko mój laptop to asus a550j Windows 10 router z Netii. Proszę o pomoc albo jakiś kierunek na początku wszystko było ok ale ostatnio coś zawodzi.

  • #2krystronikLevel 10  #2

   Reset routera przez odłączenie od zasilania był?

  • #3

  • #4jimasek

   Moderator of Networks, Internet  #4

   Dostęp do internetu przez linię telefoniczną czy ethernet (ETTH)? Masz Netia Spota? Zgłaszałeś problem u dostawcy?

   SQ3M

  • #5#5

   Linia telefoniczna. Router tylko z Netii a dostawca Orange i to nie Netia spot. Wydaje mi się że to nie będzie wina dostawcy tylko laptopa ponieważ tylko ten jedyny laptop powoduje restart routera inne urządzenia normalnie łącza się i net śmiga

  • #6KOCUREK1970

   Network and Internet specialist  #6

   miros99 wrote:

   mam problem z laptopem zaraz po podłączeniu do sieci router się restartuje


   miros99 wrote:

   tylko ten jedyny laptop powoduje restart routera

   Jak i czym łączysz z routerem operatora - wifi, przewód?
   Na 100% mówimy o restarcie ROUTERA? - jeśli TAK, to czym to się na routerze i w sieci objawia?

   Moja Ukochana Żono Agniesiu (in memoriam 25 04 1974 - 19 06 2022) Kocham Cię - Bożych Sił.

  • #7#7

   Przepraszam za nieobecność ale byłem na wyjeździe. Router podłączony jest do ADSL linia telefoniczna. A laptop łączy się przez WiFi. Restart a więc, laptop łączy się z routerem i zaraz po połączeniu router wyłącza się całkowicie tak jakbym go odciął od zasilania. I po chwili normalnie się uruchamia powtórnie laptop znajduje sieć, łączy się z nią i sytuacja się powtarza.

   Dodano po 1 [minuty]:

   Dodam że każdy inny laptop normalnie łączy się z routerem i wszystko śmiga. Tylko ten jedyny laptop od niedawna odstawia mi taki numer.

  • Helpful post

   #8KrzysztofP78Level 2  #8

   miałem ten sam problem na mojej Toshibie.
   Ściągnąłem sterowniki do karty WiFi ze strony producenta Karty!!! (nie laptopa) dedykowane dla Windows 10 i problem zniknął.

  KOMPLET WENTYLATOR 

  + PASTA pod PROCESOR / RADIATOR (około 1gram)

  Uwaga bardzo istotna sprawa, wentylator w tej wersji jest najgrubszy i ma około 11-12mm grubości co jest bardzo istotne.

  Prosze przed zakupem napisac do mnie jaki jest w Waszym posiadaniu bo w tych latopach było 5 wersji wentylatorów. Pomogę dopasować. Zdjęcie oryginalne.

  Wentylator do:

  ASUS

  D452, D452C, D452VF

  FX50 J A550J k550j w50jk a550jk 4200

  F450, F550, F552, F550CA, F550CC, F550LA, F550LB, F550LC, F550LN, F552CL, F552LDV, F450C, F450L, F550C, F550LK

  K550, K550CC, K550L,

  K46, K46CB, K56, K56C, K56CA,

  K56X, K56CM, K56CB, K46C, K46CA, K46CM, K46SL, K56CM-XX008, K56CM-XX014, K56CM-XX014D, K56CM-XX055, K56CM-XX055DPP450,

  P550, P450CA, P550CA, P550LARR510, R513, R510C, R510CC, R510L, R510LAV, R510LD, R510LDV, R510LN, R513CL, R510JK, R510JXSS56, S550, S550CM, S550C, S550CA, S550V, S550X, S56A, S56C, S56CA, S56CA-BH51, S56CA-BH71, S56CA-DH31, S56CA-DH51, S56CA-RS15N24, S56CA-WH31, S56CA-XH71, S56CB, S56CB-DS51, S56CM, S56CM-DH51, S56CM-SH51, S56X, S56X3217CAXX450,

  X450CA, X450CC, X450CP, X450EA, X450EP, X450LC, X450LD, X450LN, X450VB, X450VC, X450VP,

  X550, X550C, X550CA, X550CC, X550CL, X550EA, X550EP, X550LA, X550LB, X550LC, X550LD, X550LN, X550V, X550VB, X550VC, X550VL, X552CL, X552EA, X552LAV, X550CA-BB91, X550CA-DB31, X550CA-DB51, X550CA-DB71, X550CA-DB91, X550CA-DH31T, X550CA-DH51, X550CA-DH71, X550CA-FB31, X550CA-QB31, X550CA-QB51, X550CA-QB91, X550CA-QH32, X550CA-QH92, X550CA-SI30303S,

  X550CA-SI30303T, X550CA-SI30304R, X550CA-SI50304V, X550CA-SPD0304U, X550D, X550DP, X550L, X552, X552C, X552E, X552EP, X552L, X552VL, X452, X450C, X452EP, X452EA, X452EYY581, Y581C, Y581CC, Y581JD, Y581LB

  VivoBook V550, V550C, V550CA, V550CA-DB71T, V550CA-LB91T, V550CA-OB91T, V550CB, V550CB-SH51T

  Dodatkowo do wentylatora pasta pod procesor!

  Towar nowy, nie wyjęty ze starego laptopa i wyczyszczony.

  Proszę porównać zestaw z aukcji z tym w posiadanym laptopie.

  Wentylator:

  13N0-RFA0101 0A 147T 0EEE 00 00

  13NB0681AM0101

  zastępuje:

  13no-pqa0701 13nb01a1a

  13GNSJ1AM010-1, 13N0-PZA0101, 13NB00S1AM020, 13NB00S1AM0202, 13NB00S1P01011, 13NB00S1P01021, 13NB00U1AM0101, 13NB00W1AM01, 13NB02F1AM0101, EF50060S1-C030-S99, EF50060S1-C070-S99, KSB0705HB-CM01, MF60090V1-C480-S99, MF6009V1-C480-S99, MF75070V1-C090-S9A, MG62090V1-Q020-S99

  DC 5V 2W 0. 4A

  4 pinowy / 4pin 

  [W76]

  Podręcznik pomocy Asus A550j

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pomocy Asus A550j

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik pomocy Asus A550j