Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa Emerson Gq365

Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa Emerson Gq365 jest przeznaczony dla personelu technicznego, który wykonuje prace wymagające wiedzy i doskonałej kontroli i bezpiecznego eksploatowania urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Podręcznik zawiera informacje dotyczące zasad instalowania, konserwacji, eksploatowania i napraw urządzeń Emerson Gq365. Zawiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, w których wyjaśniono, jakie działania należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego eksploatowania urządzeń. Podręcznik zawiera również informacje o zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i odpowiedzialności za właściwą instalację i eksploatację urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa Emerson Gq365

Co to jest wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości? - Azure Active Directory - Microsoft Entra | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 5 min

Jak bezpieczna jest Twoja dzierżawa usługi Azure AD? Jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na to pytanie, w tym artykule wyjaśniono, jak wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości pomaga monitorować i poprawiać stan zabezpieczeń tożsamości.

Co to jest wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości?

Wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości to wartość procentowa, która działa jako wskaźnik dopasowania do zaleceń dotyczących najlepszych rozwiązań firmy Microsoft dotyczących zabezpieczeń. Każda akcja poprawy w wskaźniku bezpieczeństwa tożsamości jest dostosowana do określonej konfiguracji.

Ten wskaźnik ułatwi Ci:

 • Obiektywne mierzenie poziomu bezpieczeństwa tożsamości
 • Planowanie poprawy bezpieczeństwa tożsamości
 • Sprawdzanie powodzenia wprowadzonych udoskonaleń
 • Dostęp do wskaźnika i powiązanych informacji można uzyskać na pulpicie nawigacyjnym wskaźnika bezpieczeństwa tożsamości. Informacje prezentowane na tym pulpicie nawigacyjnym to:

 • Wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości
 • Wykres porównawczy pokazujący, jak wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości porównuje się z innymi dzierżawami w tej samej branży i podobnym rozmiarze
 • Wykres trendu pokazujący, jak wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości zmienił się wraz z upływem czasu
 • Lista możliwych ulepszeń
 • Poprzez wykonanie akcji wprowadzania ulepszeń możliwe jest:

 • Poprawianie stanu zabezpieczeń i ocena
 • Korzystaj z funkcji dostępnych dla organizacji w ramach inwestycji w tożsamość
 • Jak mogę uzyskać swój wskaźnik bezpieczeństwa?

  Wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości jest dostępny we wszystkich wersjach Azure AD. Organizacje mogą uzyskiwać dostęp do wskaźnika bezpieczeństwa tożsamości z Azure Portal>Azure Active Directory> Punktbezpieczeństwa tożsamościzabezpieczeń>.

  Jak to działa?

  Co 48 godzin platforma Azure analizuje Twoją konfigurację zabezpieczeń i porównuje Twoje ustawienia z rekomendowanymi najlepszymi rozwiązaniami. Na podstawie wyniku tej oceny zostanie obliczony nowy wynik dla katalogu. Istnieje możliwość, że konfiguracja zabezpieczeń nie jest w pełni zgodna ze wskazówkami dotyczącymi najlepszych rozwiązań, a akcje poprawy są tylko częściowo spełnione. W tych scenariuszach otrzymasz tylko część maksymalnej oceny dostępnej dla kontrolki.

  Każda rekomendacja jest mierzona w oparciu o konfigurację usługi Azure AD. Jeśli używasz produktów innych firm do włączenia rekomendacji dotyczących najlepszych rozwiązań, możesz wskazać tę konfigurację w ustawieniach akcji poprawy. Istnieje również możliwość ustawienia zaleceń, które mają być ignorowane, jeśli nie mają zastosowania do danego środowiska. Zignorowana rekomendacja nie wpływa na obliczenia Twojego wskaźnika. com/pl-pl/azure/active-directory/fundamentals/media/identity-secure-score/identity-secure-score-ignore-or-third-party-reccomendations. png" alt="Ignore or mark action as covered by third party" data-linktype="relative-path"/>

 • Aby rozwiązać ten problem — uznajesz, że akcja poprawy jest niezbędna i planujesz rozwiązać ten problem w pewnym momencie w przyszłości. Ten stan dotyczy również akcji, które są wykrywane jako częściowo, ale nie w pełni ukończone.
 • Planowane — istnieją konkretne plany ukończenia akcji poprawy.
 • Zaakceptowane ryzyko — bezpieczeństwo zawsze powinno być zrównoważone z użytecznością, a nie każde zalecenie będzie działać dla danego środowiska. W takim przypadku możesz zaakceptować ryzyko lub pozostałe ryzyko, a nie wprowadzić akcji poprawy. Nie otrzymasz żadnych punktów, ale akcja nie będzie już widoczna na liście akcji poprawy. Tę akcję można wyświetlić w historii lub cofnąć w dowolnym momencie.
 • Rozwiązane za pośrednictwem innych firm i Rozwiązane za pośrednictwem alternatywnego ograniczania ryzyka — akcja poprawy została już rozwiązana przez aplikację lub oprogramowanie innej firmy lub narzędzie wewnętrzne. Uzyskasz punkty, które warto wykonać, dzięki czemu wynik lepiej odzwierciedla ogólną postawę zabezpieczeń. Jeśli narzędzie innej firmy lub wewnętrzne nie obejmuje już kontrolki, możesz wybrać inny stan. Należy pamiętać, że firma Microsoft nie będzie mieć wglądu w kompletność implementacji, jeśli akcja poprawy zostanie oznaczona jako jeden z tych stanów.
 • Jak to może mi pomóc?

  Wskaźnik bezpieczeństwa jest pomocny w następujących kwestiach:

  Co należy wiedzieć

  Kto może używać wskaźnika bezpieczeństwa tożsamości?

  Aby uzyskać dostęp do wskaźnika bezpieczeństwa tożsamości, musisz mieć przypisaną jedną z następujących ról w Azure Active Directory.

  Role odczytu i zapisu

  Dzięki dostępowi do odczytu i zapisu możesz wprowadzać zmiany i bezpośrednio korzystać z wskaźnika bezpieczeństwa tożsamości.

 • Administrator globalny
 • Administrator zabezpieczeń
 • Administrator programu Exchange
 • Administrator programu SharePoint
 • Role tylko do odczytu

  W przypadku dostępu tylko do odczytu nie można edytować stanu akcji poprawy.

 • Administrator pomocy technicznej
 • Administrator użytkowników
 • Administrator pomocy technicznej usługi
 • Czytelnik zabezpieczeń
 • Operator zabezpieczeń
 • Czytelnik globalny
 • Jak są oceniane kontrolki?

  Kontrolki można oceniać na dwa sposoby. Niektóre są oceniane w sposób binarny — otrzymujesz 100% wyniku, jeśli masz funkcję lub ustawienie skonfigurowane na podstawie naszej rekomendacji. Inne wyniki są obliczane jako procent całkowitej konfiguracji. Jeśli na przykład rekomendacja dotycząca poprawy będzie wynosić maksymalnie 10, 71%, jeśli chronisz wszystkich użytkowników za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego i masz tylko 5 z 100 łącznych użytkowników chronionych, otrzymasz wynik częściowy około 0, 53% (5 chronionych / 100 łącznie * 10, 71% maksimum = 0, 53% wynik częściowy).

  Co oznacza informacja [Nieoceniane]?

  Akcje oznaczone jako [Nieoceniane] to takie, które możesz wykonywać w swojej organizacji, ale które nie będą oceniane, ponieważ nie są uwzględnione w narzędziu (jeszcze! ). Ciągle możesz więc zwiększyć swój poziom bezpieczeństwa, ale w tej chwil nie otrzymasz za to punktów.

  Jak często mój wskaźnik jest aktualizowany?

  Wskaźnik jest obliczany raz dziennie (około 1:00 czasu PST). W przypadku wprowadzania zmiany w mierzonej akcji wskaźnik zostanie automatycznie zaktualizowany następnego dnia. Zanim zmiana zostanie odzwierciedlona w Twoim wskaźniku, może minąć do 48 godzin.

  Mój wskaźnik uległ zmianie. Jak ustalić przyczynę tego?

  Przejdź do portalu Microsoft 365 Defender, w którym znajdziesz pełny wskaźnik bezpieczeństwa firmy Microsoft. Wszystkie zmiany wskaźnika bezpieczeństwa można łatwo wyświetlić, przeglądając szczegółowe zmiany na karcie historia.

  Czy wskaźnik bezpieczeństwa mierzy moje ryzyko naruszenia zabezpieczeń?

  W skrócie: nie. Wskaźnik bezpieczeństwa nie wyraża bezwzględnej miary tego, jak prawdopodobne jest naruszenie. Wyraża on zakres, w jakim zostały przez Ciebie wdrożone funkcje odsuwające ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Żadna usługa nie może zagwarantować naruszenia, a wskaźnik bezpieczeństwa nie powinien być interpretowany jako gwarancja w żaden sposób.

  Jak mam zinterpretować swój wskaźnik?

  Wskaźnik poprawia się w przypadku konfigurowania zalecanych funkcji zabezpieczeń lub wykonywania zadań związanych z zabezpieczeniami (takich jak odczytywanie raportów). Niektóre akcje są oceniane za częściowe ukończenie. Należy do nich na przykład włączenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) dla użytkowników. Wskaźnik bezpieczeństwa jest bezpośrednio reprezentatywny dla używanych usług zabezpieczeń firmy Microsoft. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo musi być zrównoważone z użytecznością. Wszystkie kontrole bezpieczeństwa wpływają na użytkowników. Kontrole o niskim wpływie na użytkowników powinny mieć niewielkie przełożenie na codzienne operacje użytkowników lub nie mieć go wcale.

  Aby wyświetlić historię wyników, przejdź do portalu Microsoft 365 Defender i przejrzyj ogólny wskaźnik bezpieczeństwa firmy Microsoft. Możesz przejrzeć zmiany ogólnej oceny bezpieczeństwa, klikając pozycję Wyświetl historię. Wybierz konkretną datę, aby zobaczyć, które kontrole były włączone w tym dniu i jakie punkty zostały Ci przyznane za każdą z nich.

  Jak wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości odnosi się do Microsoft 365 wskaźnika bezpieczeństwa?

  Wskaźnik bezpieczeństwa firmy Microsoft zawiera pięć odrębnych kategorii kontroli i oceny:

 • Tożsamość
 • Dane
 • Urządzenia
 • Infrastruktura
 • Apps
 • Wskaźnik bezpieczeństwa tożsamości reprezentuje część tożsamości wskaźnika bezpieczeństwa firmy Microsoft. Nakładanie się na siebie oznacza, że rekomendacje dotyczące wskaźnika bezpieczeństwa tożsamości i oceny tożsamości w firmie Microsoft są takie same.

  Następne kroki

  Dowiedz się więcej o wskaźniku bezpieczeństwa firmy Microsoft

Dodatkowe zasoby

Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa Emerson Gq365

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa Emerson Gq365

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa Emerson Gq365