Podręcznik instalacji i programowania Aeg 30 3007vnm M

Aeg 30 3007vnm M to instalacja i programowanie pralki, która jest dostępna na rynku. Urządzenie to pozwala na szybki i łatwy montaż oraz programowanie, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i pieniądze. Pralka zawiera wszystkie niezbędne elementy, takie jak sterownik, instrukcja, czujnik wilgotności, wentylator i czujnik ciśnienia. Można zmieniać ustawienia prania, wybierać programy, a nawet sprawdzać stan pralki za pomocą aplikacji na smartfona. Pralka jest wyposażona w specjalny system szybkiego prania, który pozwala wykonać pranie w krótszym czasie niż standardowe pranie. Urządzenie wyposażone jest również w technologię bezpieczeństwa, która pozwala uniknąć uszkodzenia tkanin.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i programowania Aeg 30 3007vnm M

Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacja E. 19. 3. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik - w Księgarni WSiP

  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Pierwszy w Polsce podręcznik do nauki projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych opracowany dla szkół średnich!

Publikacja przygotowuje do wykonywania zawodu technik mechatronik i obejmuje materiał z trzeciej części kwalifikacji E. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedstawiono tu m. in. : różnego rodzaju sterowniki programowalne logicznie, sterowniki PLC (budowa, podział, układy we/wy, działanie i cykl pracy, programowanie), programowanie sterowników rodziny S7, sieci AS-i, InterBus i PROFIBUS, przykładowe zastosowania i instrukcje Logo.

Książka nie tylko przekazuje cenną wiedzę teoretyczną, lecz także kształci umiejętności przyszłych mechatroników. Jej atutem są liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe i ilustracje pokazujące praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.

Autor podręcznika, dr inż. Witold Krieser, to wieloletni nauczyciel szkolny i akademicki przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Gwarantowane dobre przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji E. 19! 

Rok wydania:2017Oprawa:MiękkaLiczba stron:136Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:1613A0EAN-13:978830216805551ISBN:9788302168055MEN:15/2017

Paczka

Waga0. 207 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Na stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

1 Cino XS grande Typ:xs grande PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna rheavendors group

2 Adaptacja graficzna, zgodność ze standardami UE, schematy instalacji hydraulicznych; Pierwsze wydanie: Wyd. DATA OPIS Strona 2 z 45

3 Ogólne warunki gwarancji Niniejsze warunki definiują obowiązki firmy Rhea Projects S. p. A. w związku z udzieleniem gwarancji na sprzedawany produkt. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne warunki, ustalenia ustne i pisemne, również te zawarte w zamówieniu przesłanym przez Kupującego, chyba że strony ustaliły inaczej, co pisemnie potwierdził reprezentant Rhea Projects S. W przypadku gdy jeden warunków niniejszej gwarancji nie jest ważny w świetle prawa kraju, w którym następuje sprzedaż produktu, nie będzie egzekwowalny, co nie wpływa na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień umowy zawartej z Kupującym. 1. Części mechaniczne i elektroniczne produktu objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym rozpoczynającym się w dniu sprzedaży produktu zgodnie z datą widniejącą na fakturze. 2. Ochrona gwarancyjna oznacza darmową wymianę lub naprawę każdej części automatu, która według uznania wyłącznie producenta okazała się wadliwa w wyniku błędnego procesu produkcji. Koszt transportu automatu, wymienianych części czy części zapasowych ponosi w całości Kupujący. Producent zastrzega prawo do stosowania podczas napraw nowych lub zregenerowanych części. Po wymianie oryginalne części zostaną objęte 12-miesięczną gwarancją. Części wymieniane w ramach gwarancji stają się własnością Działu części zamiennych Rhea Vendors S. (należy zażądać formularza Form PO 19. 01/2b Materiały na gwarancji Zgoda na zwrot). 3. W przypadku wystąpienia usterki niemożliwej do naprawienia lub kolejny raz tej samej usterki, producent ma prawo według wyłącznie własnego uznania wymienić automat na inny w tym samym modelu lub jego ekwiwalent. Okres gwarancyjny na nowy automat zostanie wydłużony zgodnie z długością okresu gwarancyjnego dla danego automatu. 4. Usterki wynikające z zaniedbania lub winy użytkownika (nieprzestrzeganie zaleceń w podręczniku obsługi), nieprawidłowego podłączenia instalacji lub przeprowadzania czynności konserwacyjnych przez nieuprawnionych pracowników, uszkodzeń podczas transportu lub innych okoliczności niebędących winą producenta nie są objęte ochroną gwarancyjną. Montaż automatu oraz podłączenie do źródła zasilania i wody, a także czynności konserwacyjne opisane w podręczniku instalacji nie są objęte ochroną gwarancyjną. Gwarancja nie obejmuje także systemów płatności bez względu czy są zainstalowane w automacie czy dołączone jako akcesoria gdyż podlegają one ochronie gwarancyjnej ich producenta, a firma Rhea Projects S. działa w tej sytuacji wyłącznie jako pośrednik. Wszelkie modyfikacje i zmiany przeprowadzone w automacie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody producenta powodują rozwiązanie umowy gwarancyjnej ze skutkiem natychmiastowym i są wykonywane na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. 5. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania automatu. 6. Rhea Projects S. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez osoby, zwierzęta lub przedmioty w wyniku następujących zdarzeń: nieprawidłowe użytkowanie automatu; nieprawidłowy montaż; nieprawidłowe podłączenie do źródła zasilania i instalacji wodno-hydraulicznej; poważne zaniedbania czynności konserwacyjnych, działania lub modyfikacje nieautoryzowane przez producenta oraz zastosowanie części innych niż oryginalne. W przypadku awarii Rhea Projects S. nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerwy w pracy automatu, ani nie ma obowiązku wydłużyć okresu gwarancji. 7. W razie konieczności przetransportowania automatu do miejsca wskazanego przez producenta w celu naprawy lub kontroli, koszty takiego transportu oraz ryzyko uszkodzeń podczas transportu ponosi Kupujący. Opłaty za transport automatu, wymienianych części i części zamiennych są zawsze ponoszone przez Kupującego. Strona 3 z 45

4 Deklaracja zgodności Rhea Vendors Group S. oświadcza, że opisany automat do sprzedaży napojów został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami niżej wymienionych dyrektyw i norm dotyczących bezpieczeństwa: Dyrektywy: 2006/42/WE; 2004/108/WE; 2006/95/WE 2002/95/WE (RoHS); 2002/96/WE (RAEE); 1238/2007/WE (REACH) Normy: BEZPIECZEŃSTWO część 2-75: (Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybuujących i automatów sprzedających): EN: A11: A1: A12: A2: A13:2008 i EN: A1: A11: A2:2008 EMC: EN:2006 EN: A1:2001 EN:2006 EN: A1: A2:2005 EMF: EN 62233:2008 Producent automatu Rhea Vendors Group S. Via Trieste, Caronno Pertusella Varese Włochy Reprezentant prawny Certyfikat ISO 9001 (A. D. Majer) Strona 4 z 45

5 1. Opis 6 2. Wprowadzenie 7 3. Dane techniczne 8 4. Konfiguracja Opis automatu Czynności początkowe Podłączenia Pierwsze uruchomienie Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Parametry Obsługa techniczna automatu Schemat instalacji hydraulicznej - espresso Schemat instalacji hydraulicznej - instant 45 UWAGA: Niniejsza etykieta umieszczona obok płytki z numerem seryjnym automatu informuje, że należy uważnie zapoznać się z podręcznikiem instalacji i konserwacji przed rozpoczęciem czynności montażowych i obsługą automatu. Niniejszy podręcznik należy drukować wyłącznie w razie konieczności ochrona środowiska naturalnego jest naszym wspólnym obowiązkiem. Strona 5 z 45

6 01. Opis Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z podręcznika instalacji i konserwacji Skróty i piktogramy I = cykl wydawania napojów oparty na produktach rozpuszczalnych E = cykl wydawania napojów oparty na produktach rozpuszczalnych i kawie ziarnistej A = automat z wewnętrznym zbiornikiem wody R = automat z zewnętrznym zbiornikiem wody = mieszadło do łączenia produktu rozpuszczalnego z wodą VSF = skok śruby ślimakowej w pojemniku na produkt = mieszadło w pojemniku na produkty rozpuszczalne moduł kawy espresso = Znaki ostrzegawcze = podajnik gorącej wody Jeśli obok tekstu znajduje się taki symbol, zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na opisane czynności ze względu na ryzyko, jakie ze sobą niosą. Czynności oznaczone tym symbolem są uważane za potencjalnie niebezpieczne. Przeprowadzanie czynności oznaczonych tym symbolem wiąże się z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, jeśli nie zostaną zachowane wszystkie środki ostrożności. Przeprowadzanie czynności oznaczonych tym symbolem wiąże się z ryzykiem doznania oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi częściami, jeśli nie zostaną zachowane wszystkie środki ostrożności. Powyższe symbole są również umieszczone wewnątrz automatu na częściach, z którymi należy postępować szczególnie ostrożnie. Niniejszy symbol oznacza zakaz utylizacji danego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Złomowane urządzenie należy przekazać do utylizacji firmie specjalistycznej w celu uniknięcia potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Należy przestrzegać przepisów Dyrektywy UE 2002/96/WE Narzędzia Aby zainstalować automat, wymagane jest użycie standardowych narzędzi: - nożyczki dla elektryków; - śrubokręt gwiazdkowy 4/6 mm; - zestaw kluczy do 13 mm; - zestaw wkrętów z łbem gniazdowym od 2-8 mm; Zaleca się również przygotowanie kilku materiałów jednorazowego użytku, takich jak papier, rękawice, czyste szmatki, kubki i wiadro na brudną wodę. Strona 6 z 45

7 02. Wprowadzenie Prawa autorskie Rhea Projects S. A., wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera informacje poufne będące wyłączną własnością firmy Rhea Projects S. Zabrania się ujawniania treści tego dokumentu osobom trzecim, a także jego kopiowania czy reprodukowania w jakiejkolwiek formie, w części i w całości, bez wcześniejszej pisemnej zgody Rhea Projects S. Wykorzystanie, reprodukcja oraz ujawnienie informacji technicznych zawartych w niniejszym dokumencie podlega ochronie prawnej przez Rhea Projects S. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla użytkowników automatów do sprzedaży napojów, stanowi jego integralną część i powinien być przechowywany wraz z automatem Zasady postępowania Informacje zawarte w niniejszym podręczniku służą maksymalizacji korzyści wynikających z użytkowania automatu w ramach jego przeznaczenia określonego przez producenta. zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia oraz bez obowiązku aktualizacji produktów działających na rynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości wynikające z błędów w druku. Należy zwrócić szczególną uwagę na rodziały i informacje oznaczone symbolami ostrzegawczymi. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad postępowania, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa użytkownika i konserwatora. Pod żadnym pozorem nie zezwalać na obsługę automatu przez dzieci lub osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi, bądź przez osoby, które nie potrafią obsługiwać urządzenia. Dzieci powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej, która nie dopuści do zabawy automatem. W razie zauważenia wycieków wody lub dymu wydostającego się z automatu, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i instalacji wodnej. Ponowne uruchomienie automatu może być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Automat należy zamontować, przestrzegając lokalnych przepisów. Należy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące podłączenia do instalacji wodnej. Użytkownik nie ma prawa dostępu do miejsc umożliwiających przeprowadzenie konserwacji i serwisu automatu takie miejsca należy wyraźnie oznakować. Pod żadnym pozorem nie lekceważyć środków bezpieczeństwa, nie modyfikować samowolnie automatu, ani jego części Kontakt Rhea Vendors group służy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi własnych produktów. Tel. : Faks: Adres rheavendors@rheavendors. com Etykiety z numerem seryjnym Informacje dotyczące dystrybutorów w poszczególnych krajach znajdują się na naszej stronie internetowej: W celu szybkiego i jednoznacznego zidentyfikowania automatu oraz uzyskania prawidłowej pomocy technicznej, należy podać dane znajdujące się na etykiecie z numerem seryjnym. (przykład) kod: D12345A67890 n/s: Srebrne etykiety z numerem seryjnym znajdują się wewnątrz urządzenia oraz na obudowie automatu. Strona 7 z 45

8 03. Dane techniczne Wymiary Wysokość: Szerokość: Głębokość Głębokość przy otwartych drzwiach: Masa Automat z napojami ze składników rozpuszczalnych (instant): Automat espresso: Podłączenie do instalacji woda - podłączenie za pomocą elektrozaworu z gwintem zewnętrznym 3/8: - podłączenie ze zbiornikem wewnętrznym energia V AC (110 V AC), 50/60 Hz; jednofazowe i uziemienie; 618 mm 420 mm 585 mm 880 mm 33 kg 40 kg od 0, 1 MPa do 0, 8 MPa 3, 4 l pojemność w I: W w E: W - przewód: H05VV-F 3G 1 mm² 300/500 V Zawsze należy sprawdzić dane na etykiecie Poziom hałasu poniżej 70 db(a) Klawiatura Dziesięć przycisków wyboru Wyświetlacz Dwa wiersze po szesnaście znaków, elementy graficzne, trójkolorowy Podajnik kubków Tacka ociekowa Podajnik Stałe miejsce podawania Bezpieczeństw o woda Otwarty, składana podpora kubków (zalecana wysokość 85 mm) Tacka ociekowa pod miejscem wydawania napojów W automacie instant czujnik przepełnienia W automacie espresso czujnik przepełnienia i zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia. Maksimum 150 mm Pojemność 750 ml 1, 2 MPa energia We wszystkich automatach elektrozawór wlotowy z czujnikiem przelania. główny wyłącznik, blokada drzwi 220 V AC; 12 A zwłoczny wysoka temperatura dwa bezpieczniki 6, 3 x 32 mm; ręcznie ustawiane czujniki; 88 C termobezpieczniki 121 C oprogramowanie limit czasu dla cyklu wydawania wody Napęd młynka W automacie espresso: 220 V CC Młynki W automacie espresso, płaskie: Ø 56 mm Dozownik W automacie espresso, programowany ręcznie: 6, 0 7, 8 g Moduł Wykonany z plastiku, wymiary komory parzenia można zaprogramować espresso mechanicznie na 3 wartości: Zawór W automacie espresso zawór powietrzny z czujnikiem przepełnienia i regulacją powietrzny poziomu Pompa W automacie instant: Ø 40 mm komora pomarańczowa Ø 36 mm komora czarna 24 V DC W automacie espresso: Napędy Maksymalnie sześć, zgodnie z konfiguracją automatu. składników Mieszalniki Maksymalnie trzy w wersji instant, maksymalnie dwa w wersji espresso, zgodnie z konfiguracją automatu Napędy Maksymalnie trzy w wersji instant, maksymalnie dwa w wersji espresso, zgodnie mieszalników z konfiguracją automatu Podgrzewacz Jeden pojedynczy podgrzewacz; Wersja instant: otwarty podgrzewacz; 220 V AC 95 obr. /min. 24 V DC obr. 24 V DC 3, 4 l, W 0, 4 l, W Wersja espresso: podgrzewacz ciśnieniowy. Strona 8 z 45

9 Pojemniki na koncentraty Maksymalnie sześć, zgodnie z konfiguracją automatu. Pojedyncze (55 mm) lub podwójne (110 mm); śruby ślimakowe podajnika ze skokiem 9 mm lub 15 mm; z napędem mieszadła i mieszadełka (jeśli są zgodnie z konfiguracją i standardowym lub skróconym cyklem wydawania patrz 05. 20). - pojemność pojemnika (lub kosza samowyładowczego) na kawę ziarnistą: 1, 0 kg - pojemność pojemnika na koncentraty rozpuszczalne: szer. : 55 mm szer. : 55 mm kawa 0, 33 kg mleko 0, 38 kg mleko 0, 38 kg czekolada 0, 94 kg czekolada 0, 94 kg herbata 0, 98 kg cukier 1, 20 kg Inne Parametry automatu są programowane za pomocą karty pamięci FLASH lub klawiatury; komora systemów płatności, protokoły: szeregowy, równoległy, executive, MDB; zbieranie danych za pomocą karty FLASH (patrz 09. 06); Informacje Limity tolerancji dostarczanej energii i wody, które umożliwiają na prawidłowe działania automatu Cino XS grande: woda: - twardość: - zalecana przewodność: energia: - napięcie nominalne: - częstotliwość nominalna: - temperatura: - wilgotność powietrza: pomieszczenie (przechowywanie i użytkowanie): od 10 F do 25 F (*) C +10% /-25% +/-5% 5 C 30 C maks. 80% zużycie energii: - zasilanie: od 13 Wh do 380 Wh (*) jeśli wartość jest wyższa, należy użyć filtrów odkamieniających Pełne dane uzyskane zgodnie z protokołem pomiaru energii EVA-EMP dostępne są na żądanie (patrz 02. 03). Zabrania się przerabiania w jakikolwiek sposób przewodu elektrycznego dostarczonego wraz z automatem. W razie jego utraty lub uszkodzenia należy użyć nowego oryginalnego przewodu. Sprawdzić, czy instalacja elektryczna gwarantuje możliwość dostarczenia zasilania odpowiedniego dla urządzenia (patrz). Strona 9 z 45

10 04. Konfiguracja Automat Cino XS grande można skonfigurować na kilka sposobów, które są przedstawione poniżej: a) składniki rozpuszczalne b) składniki rozpuszczalne i espresso c) pojemniki na koncentraty - tylko składniki rozpuszczalne; - składniki rozpuszczalne i kawa ziarnista; - kilka składników rozpuszczalnych i kawa ziarnista (patrz E); d) dopływ wody - zewnętrzny, poprzez elektrozawór wlotowy; - wewnętrzny, ze zbiornika wewnętrznego do automatu; e) numeracja Pojemniki na koncentraty, mieszalniki i mieszadła są numerowane po kolei od lewej do prawej, jak pokazano dalej w dokumencie. Numery poszczególnych elementów są wykorzystane do zaprezentowania sposobu programowania (patrz rozdział 09) Przykładowe konfiguracje V. M. Cino XS grande I/4 A diagram Napoje przypisane do przycisków klawiatury 1. moccaccino 2. cappuccino 3. espresso z mlekiem 4. espresso 5. duży kubek 6. czarna kawa 7. biała kawa 8. mleko 9. czekolada 10. gorąca woda Wyposażenie dodatkowe V. Cino XS grande E/4 R diagram Powyższe konfiguracje są przykładowe istnieje wiele różnych opcji w zależności od modelu automatu oraz zakresu programowania. Jednak zasady działania i ogólne informacje mają zastosowanie do wszystkich modeli automatu Cino XS grande. Aby rozszerzyć funkcjonalność automatów Cino XS grande, firma Rhea Projects S. oferuje bogatą ofertę wyposażenia dodatkowego przeznaczonego do użytku z określonym modelem automatu, np. szafy, oddzielne zestawy źródeł wody, systemy płatności, możliwości podłączenia z urządzeniami do sprzedaży zimnych napojów etc. Napoje przypisane do przycisków klawiatury 1. espresso 2. czarna kawa 3. biała kawa 4. cappuccino 5. mocaccino 6. czekolada 7. duża kawa 8. chocomilk 9. mleko 10. gorąca woda Rhea Vendors group służy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi konfiguracji automatu (patrz). Strona 10 z 45

11 Produkt LM Automat Cino XS grande ma funkcję przygotowania napoju Latte Macchiato, który składa się z mleka i kawy, podawanego w kubku. Napój ma charakterystyczny wygląd, który cechuje oddzielenie kawy od mleka, zwykle w układzie mleko, kawa, mleko. Chcąc przygotować ten napój, należy zapoznać się z zasadami jego przygotowania kolejne kroki określone są nazwą Cykl przygotowania LM. Należy przestrzegać kilku ogólnych zasad, gwarantujących prawidłowe przygotowanie tego napoju: parameters - parametry prod n prod n water n woda n mixer n mieszadło n prod LM prod LM water LM woda LM mixer LM mieszadło LM coffee water kawa woda selection - wybór 1 st milk 1. mleko 1 st delay 1. opóźnienie 2 nd milk 2. mleko 2 nd delay 2. opóźnienie time - czas - Pierwsze dozowane mleko nie powinno być zbyt mocno wymieszane; - Kolejny cykl dozowania mleka powinien nastąpić po sekundach mieszanie powinno być dokładniejsze i odbywać się przy maksymalnej prędkości obrotów wirnika; - Kawa espresso powinna być dozowana co najmniej sekund po drugim cyklu dozowania mleka do kubka. Napój Latte Macchiato schemat przepływu napój 1. mleko 1. opóźnienie 2. mleko 2. opóźnienie Dane podane w tabeli dotyczą cyklu przygotowania standardowego napoju Latte Macchiato, ale można je nieco zmienić, aby dostosować napój do preferencji użytkownika. Parametry 1. mleko Parametry czas prod. n 24 opóź. startu prod. n 5 woda czas n 60 opóź. startu woda n 0 czas miesz. n 60 wartości opóź. startu miesz. n 3 pręd. miesz. n niska 2. mleko czas prod. LM 24 opóź. LM 200 woda czas LM 60 opóź. startu woda LM 150 czas miesz. LM 80 opóź. LM 180 pręd. LM wys. opóźnienie start kawa espresso 200 Strona 11 z 45

12 05. Opis automatu Informacje ogólne Automat do sprzedaży napojów Rhea Cino XS jest przeznaczony do ogólnego użytku niekomercyjnego. Każdy automat można zidentyfikować za pomocą danych na etykiecie znajdującej się na obudowie urządzenia (patrz). Automat służy do przygotowania napojów poprzez połączenie składników stałych i wody w odpowiedniej temperaturze. Optymalne warunki pracy urządzenia zakładają umieszczenie automatu w zamkniętym pomieszczeniu, w którym panują normalne warunki, temperatura mieści się w zakresie od 5 do 30 C, a wilgotność powietrza nie przekracza 80%. Nigdy nie należy myć automatu używając strumienia wody. Należy stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do mycia automatów do sprzedaży napojów. Wydanie napoju odbywa się po naciśnięciu przycisku na klawiaturze (patrz 05. 02). Należy sprawdzić, czy w miejscu wydawania napojów znajduje się prawidłowo ustawiony kubek Klawiatura Po zamknięciu drzwi urządzenia nacisnąć przycisk przypisany do napoju automat rozpocznie przygotowanie wybranego napoju. W trakcie przygotowania przycisk będzie podświetlony. Przyciski na klawiaturze służą również do ustawiania parametrów poszczególnych funkcji (patrz 09. ) oraz umożliwiają użytkownikowi ich zmianę. Przyciski są numerowane od góry do dołu: 1, 2 oraz od lewej do prawej Wyświetlacz Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu informują użytkownika i serwisanta o bieżącym statusie urządzenia Dozownik Automat Cino XS grande posiada umocowany na stałe dozownik napojów znajdujący się nad miejscem przeznaczonym na kubek Blokada drzwi Drzwi urządzenia są zablokowane. Klucz odblokowujący jest mapowany i numerowany w celu identyfikacji Tacka ociekowa Tacka ociekowa służy do zbierania kropli napoju z dozownika oraz w razie konieczności do zebrania zużytej wody z podgrzewacza. Tacka jest wsuwana z przodu na dole obudowy urządzenia i składa się z szuflady i kratowanej pokrywki oba elementy można umyć pod bieżącą wodą. Czujnik elektryczny służy do kontroli poziomu napełniania (patrz 11. i) Złącze Z tyłu obudowy znajduje się gniazdo trójbolcowe do podłączenia przewodu elektryczne zasilającego Włącznik Służy do włączania i wyłączania urządzenia. zasilania Bezpieczniki Znajdują się na głównej płycie zasilającej (patrz 03. 10) Elektrozawór Elektrozawór wlotowy wody tylko w urządzeniach R wyposażony jest w układ wlotowy wody zabezpieczający przed przelaniem, który odcina dopływ wody w momencie awarii automatu Blokada drzwi Służy do odcinania dopływu prądu w momencie otwarcia drzwi urządzenia. Uwaga Niektóre części pozostają podłączone do zasilania pomimo otwarcia drzwi Aby uruchomić automat przy otwartych drzwiach, należy użyć klucza serwisowego, który znajduje się na obudowie. Strona 12 z 45

13 Przycisk wewnętrzny (PROG) Złącze karty FLASH Kieszonki na etykiety Przycisk umożliwiający wejście do modułu programowania automatu znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi na pomarańczowej płytce (PROG). Karty FLASH służące do programowania znajdują się w pomarańczowej płycie po wewnętrznej stronie drzwi (patrz). Etykiety napojów znajdują się wewnątrz panelu drzwi, pod pomarańczową płytą. Etykiety należy włożyć w kieszonki, zgodnie z konfiguracją urządzenia (patrz) Moduł kawy Po wydaniu i skompresowaniu zmielonej kawy przez dozownik, następuje proces parzenia kawy w module kawy przy użyciu wody pobranej z pompy. Pozostałe po parzeniu odpady wyrzucane są do pojemnika na odpady po kawie (patrz) Dozownik Dozownik zbiera zmieloną w młynku kawę (patrz), którą wydaje do modułu kawy (patrz) w zaprogramowanej ilości. Dozownik otwiera się dwukrotnie umożliwiając użytkownikowi całkowite opróżnienie pojemnika na odpady po kawie Pojemnik na odpady po kawie Mieści odpady pochodzące z ponad sześćdziesięciu kaw zaparzonych w module kawy (dotyczy modeli E). W momencie gdy pojemnik będzie prawie pełny na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy (patrz) Młynek Młynek służy do mielenia kawy ziarnistej pobieranej z kosza lub pojemnika. Zmielona kawa pobierana jest przez dozownik. Stopień rozdrobnienia ziaren można regulować za pomocą pokrętła wystającego z młynka (zgodnie z ruchem wskazówek większe rozdrobnienie), (patrz i) Napęd modułu kawy Napęd modułu kawy obraca niektórymi częściami modułu kawy w celu skompresowania zmielonej kawy do procesu parzenia. Obroty są kontrolowane przez przełącznik sterowany układem, który informuje procesor o pozycji modułu Pojemniki na koncentraty Napędy składników Pojemniki na składniki rozpuszczalne dozują produkty do umieszczonych poniżej mieszalników. Wewnętrzna śruba ślimakowa napędzana przez silnik produktu popycha koncentrat na przesuwnicę. Przesuwnica może być wyposażona w koło i mieszadełko do równomiernego rozprowadzania koncentratu. Wylot o średnicy standardowej lub mniejszej zamykany jest przegrodą. Pojemnik na kawę ziarnistą wyposażony jest w pomarańczową przegrodę zamykającą, którą należy włożyć na miejsce przed podniesieniem pojemnika. Pojemniki są zamknięte za pomocą pokryw. Pojemnik na wodę powinien znaleźć się w miejscu dwóch ostatnich pojemników na koncentraty po prawej stronie w miejscach, które nie mają podłączenia do instalacji hydraulicznej (patrz) ten pojemnik napełnia się, otwierając pokrywkę na obudowie automatu. Napędy służą do obracania śrub ślimakowych wewnątrz pojemników na koncentraty, aby nasypać odpowiednią ilość produktu do mieszalników. Strona 13 z 45

14 Mieszalniki W mieszalnikach dochodzi do połączenia koncentratów z wodą. Wentylator napędu doprowadza do rozmieszania składników i napój wypływa z dozownika silikonową rurką. Rurki mieszalników można umyć pod bieżącą wodą (letnią) Napędy mieszadeł Zasysacz resztek Napędy mieszadeł umożliwiają połączenie koncentratów z wodą poprzez obracanie wentylatorem zamontowanym na osi. Prędkość obracania jest regulowana (patrz a) w zależności od wybranego napoju. Zasysacz służy do opróżniania automatu z resztek produktów. Jest podłączony do szuflady znajdującej się pod prowadnicami koncentratów i ma na celu wyłapywanie resztek koncentratów podczas ich dozowania. Czas pracy zasysacza można zaprogramować (patrz f); zassane powietrze z resztkami jest wydmuchiwane przez szczeliny z tyłu automatu Zawór powietrzny Licznik objętościowy W modelach E służy do zebrania wody transportowanej do podgrzewacza ciśnieniowego. Poziom jest kontrolowany przez pływak jeśli odnotowano zbyt wysoki poziom, nadmiar wody zostanie odesłany do wypływu, gdzie elektrozawór wlotowy uniemożliwi napływ nowej wody. Tylko w modelach espresso licznik przekazuje do CPU informację o ilości wody przepływającej przez moduł kawy. Ilość wody dla danego napoju można ustawić poprzez wprowadzenie ilości czasu przepływu parametr water N (patrz a) Kaseta monet W niektórych modelach komponenty, które obsługują system płatności (niedostarczany standardowo) są montowane wewnątrz drzwi. Kaseta monet jest zamykana na zamek i powinna mieć w zestawie płaski przewód do połączenia z systemem płatności, umieszczony w 10-stykowym złączu J4 karty wyświetlacza Oświetlenie drzwi Pompa podgrzewacza ciśnieniowego - Panel drzwi jest podświetlany przez dwa moduły diod LED zamontowane wewnątrz ( a). - Panele boczne są podświetlane przez dwa moduły diod LED zamontowane wewnątrz ( b). - Miejsce wydawania napojów i logo są podświetlane przez jeden moduł diod LED zamontowany wewnątrz ( c). - Etykiety produktów oraz klawisze przy napojach podświetlane są przez dwa moduły ( d) zamontowane z tyłu drzwi. W wersji E pompa wibracyjna z obejściem transportuje wodę do elektrozaworów blokujących w przypadku napojów ze składników rozpuszczalnych i do trójdrogowego w przypadku espresso Podgrzewacz ciśnieniowy W modelu E podgrzewacz ciśnieniowy wyposażony jest w sondę temperatury i termostaty. Kran spustowy może być użyty do opróżnienia obwodu hydraulicznego (patrz f). Strona 14 z 45

15 kran spustowy sonda temperatury wlot wody trójdrogowy zawór do modułu kawy elektrozawory gorąca woda 3 do mieszalnika 2 do mieszalnika 1 termostaty (clicson) elektrozawór nazwa sw wylot E1 woda 1 mieszalnik 1 E2 woda 2 mieszalnik 2 E3 woda 3 moduł gorącej wody 3 EX woda kawa moduł kawy Podgrzewacz W modelu I, podgrzewacz ze wszystkim częściami (grzałka, izolacja termiczna, czujnik temperatury, pompy) jest przymocowany do obudowy: Uwaga Pompy podgrzewacza Części te mogą być bardzo gorące, nawet jeśli automat jest wyłączony. W modelu I, pompy z turbinami są zanurzone w wodzie. Woda jest transportowane w rurkach do mieszalników (uwaga na polaryzację napędów, patrz 03. 16). termostat (clicson) termobezpiecznik sonda temperatury Strona 15 z 45

16 wylot wody sondy poziomu wyloty wody Ilość wody dla danego napoju regulowana jest przez parametr water N (patrz a. ). pompa nazwa sw wylot P1 woda 1 mieszalnik 1 P2 woda 2 mieszalnik 2 P3 woda 3 mieszalnik 3 P4 woda 4 gorąca woda Strona 16 z 45

17 Układy elektroniczne a. CPU dioda grzałki podgrzewacza sondy poziomu koncentratów wyjście 220 V do grzałki podgrzewacza Wejście 220 V złącze tel. do kasety karty FLASH złącze do drzwi wyświetlacz sonda temperatury system płatności Executive system płatności MDB Płyta CPU służy do zarządzania pracą automatu. Na płycie zainstalowane są programy obsługujące automat. Płyta jest przymocowana do ramy za pomocą czterech wsporników. Przewód telefoniczny łączy pojemnik na kartę FLASH (patrz i 05. 33), gdzie przewód wyświetlacza przekazuje wymianę danych pomiędzy klawiaturą a wyświetlaczem w drzwiach (patrz i). Przewód sondy temperatury jest oddzielony od instalacji elektrycznej urządzenia, aby uniknąć problemów z wyjmowaniem sondy b. Wyświetlacz p. c. b c. Płyta FLASH d. Płyta rozszerzająca Dioda podgrzewacza włącza się przy każdym uruchomieniu grzałki. Płyta wyświetlacza zabezpieczona wewnątrz drzwi przyjmuje sygnały emitowane przez klawiaturę i wyświetla komunikaty. Płaski przewód łączy wyświetlacz z płytą CPU. Znajduje się wewnątrz drzwi poniżej pomarańczowej płyty (patrz). Płyta umożliwia włożenie do urządzenia karty pamięci FLASH w celu zaprogramowania automatu (patrz). Tylko w modelach E. Służy do nadzoru napędu modułu kawy, młynka i dozownika. Strona 17 z 45

18 Oprogramowanie Oprogramowanie zainstalowane w automacie Cino XS grande podzielone jest na dwie kategorie: - główne: jest to oprogramowanie określające cykle automatu, zależności pomiędzy funkcjami, kolejność przeprowadzania czynności. Użytkownik nie może wprowadzać w nim żadnych zmian, ale można je zastąpić kartą FLASH lub rheaction (patrz i). - konfiguracja: jest to oprogramowanie określające czas i kolejność wydawania napoi, protokół systemu płatności, tryby wyświetlania etc. Zmienne można modyfikować ręcznie w automacie lub za pomocą karty rheaction (patrz i), aby zmienić poszczególne parametry pracy automatu i dostosować napoje do preferencji użytkownika (ilości składników i mieszanek, komunikaty ostrzegawcze etc. ) (patrz 09. Jeśli oprogramowanie trzeba wymienić, należy włożyć kartę FLASH do automatu i przeprowadzić procedurę przegrywania oprogramowania, przestrzegając następujących zaleceń: - wyłączyć automat; - włożyć kartę FLASH do gniazda oprogramowania, które ma być wymienione; - włączyć automat; - poczekać, aż pojawi się komunikat o rozpoczęciu programowania; - wyłączyć automat i wyjąć kartę FLASH rheaction System rheaction umożliwia dodatkowe programowanie automatu. Składa się ze sprzętu z oprogramowaniem, które można zainstalować w komputerze; można za jego pośrednictwem przechowywać, zmieniać i zapisywać dane konfiguracyjne automatów Rhea. Rhea Vendors group służy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi systemu rheaction (patrz). Strona 18 z 45

19 06. Czynności początkowe Automat może być transportowany, obsługiwany i ustawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zmieniając pozycję automatu, nigdy nie należy kłaść go do góry nogami. Należy przestrzegać strzałek kierunkowych na opakowaniu. Uwaga Aby uniknąć urazów ciała, z automatem należy postępować ostrożnie. Ze względu na wagę automatu i jego wymiary zaleca się transport samochodem ciężarowym poruszającym się z niewielką prędkością. - Ustawić automat w docelowym miejscu pracy. - Przeciąć plastikowe pasy. - Zdjąć opakowanie. - Wyjąć tackę ociekową. - Zdjąć worek ochronny. - Unieść automat i ustawić na docelowej powierzchni. Uwaga Umiejscowienie Materiały opakowaniowe należy schować w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem osób nieuprawnionych, zwłaszcza dzieci, ze względu na ryzyko niebezpieczeństwa. Opakowanie należy oddać firmie specjalistycznej do utylizacji. Automat powinien pracować w pomieszczeniu zamkniętym, stojąc na powierzchni, która udźwignie jego ciężar (patrz). Odległość od ścian powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza i łatwy dostęp. Nachylenie ścian nie powinno przekraczać 2. Zaleca się podłożenie pod automat materiału wodoodpornego w celu zabezpieczenia podłoża w sytuacji wypadkowego rozlania napoju. Po ustawieniu automatu w docelowej pozycji: - Przeciąć obejmę zabezpieczającą klucz do drzwi i kratowaną pokrywę tacki ociekowej. - Włożyć klucz do zamka (05. 05. ), przekręcić i otworzyć. - Wyjąć kopertę z dokumentami i etykietami. - Wyjąć przewód zasilający oraz zestaw hydrauliczny. Zestaw hydrauliczny można wykorzystać do podłączenia do instalacji wodnej. - Przykręcić cztery nóżki do obudowy na dole, regulując ich wysokość według podłoża. - Podnieść pokrywę automatu. Strona 19 z 45

20 07. Podłączenie Jeśli automat ma być podłączony do instalacji wodnej, należy upewnić się, że dostępna woda jest zdatna do picia, nie zawiera żadnych zanieczyszczeń i że ma odpowiednią twardość. W razie konieczności należy przeprowadzić analizę laboratoryjną. Sprawdzić ciśnienie wody w instalacji wodnej, do której będzie podłączony automat (patrz). Wykorzystać pompę lub reduktor w przypadku braku zgodności z wymaganiami urządzenia. Zaleca się zamontowanie kranu na podłączeniu automatu do instalacji, aby mieć możliwość odłączenia automatu od sieci. Podłączenie należy przeprowadzić za pomocą rury wykonanej z materiałów odpowiednich do celów spożywczych oraz dostosowanej do ciśnienia roboczego. W razie konieczności zamontować filtr zmiękczający wodę i wymieniać jego wkład regularnie, aby chronić części urządzenia przed kamieniem. Jeśli w automacie znajduje się wewnętrzny zbiornik wody, należy sprawdzić, czy jest właściwie ustawiony na swoim miejscu oraz napełniony. Parametry wody zdatnej do picia dla ludzi można sprawdzić na poniższej stronie internetowej: energia Przestrzegać zasad dotyczących podłączania urządzeń do instalacji elektrycznej, szczególnie dotyczacych uziemnienia. Podłączyć automat na stałe, bez stosowania reduktorów, adapterów, rozgałęźników czy przedłużaczy. Użyć do tego wyłącznie przewodu dostarczonego z automatem. Zaleca się zamontowanie przełącznika umożliwiającego odłączenie urządzenia od sieci zasilania. Uwaga Sprawdzić, czy elektrownia zapewnia dostawy prądu o parametrach wymaganych przez urządzenie (patrz). Sprawdzić dane na płytce z numerem seryjnym (patrz). Włożyć przewód do gniazda zasilania (patrz). Następnie włączyć wtyczkę do gniazda i włączyć automat. W razie konieczności sprawdzić informacje na poniższej stronie internetowej: Strona 20 z 45

Podręcznik instalacji i programowania Aeg 30 3007vnm M

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i programowania Aeg 30 3007vnm M

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i programowania Aeg 30 3007vnm M