Podręcznik dla klinicystów Hitachi Dv 20v

Podręcznik dla klinicystów Hitachi DV 20V to wszechstronne narzędzie do leczenia zębów, które zapewnia wyniki wysokiej jakości i bezpieczeństwo pacjentom. Posiada szeroki zakres funkcji, które ułatwiają leczenie zębów i zapewniają wydajność w pracy. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat używania systemu, jak również instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące utrzymania systemu w dobrej kondycji. Zapewnia również lekarzom i innym personelom szpitalnym kompleksowe informacje na temat systemu leczenia zębów, które pomagają w uzyskaniu optymalnych wyników.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla klinicystów Hitachi Dv 20v

Niniejsza książka, napisana przez czołowego eksperta w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz terapii par i rodzin, jest rezultatem połączenia nowatorskich badań i mądrości klinicznej. Frank M. Dattilio pokazuje, w jaki sposób techniki terapeutyczne – początkowo opracowane z myślą o indywidualnych pacjentach – zostały z powodzeniem zaadaptowane do pracy z parami i rodzinami zmagającymi się z problemami w związku oraz ze stresującymi zdarzeniami życiowymi.

Książka łączy najnowszą wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej z teoriami i ustaleniami dotyczącymi systemów rodzinnych, przywiązania, neurobiologii i regulacji emocji. Autor przedstawia praktyczne wnioski z badań pozwalające lepiej zrozumieć trudności, które skłaniają pary i rodziny do podjęcia terapii, oraz mechanizmy zmiany terapeutycznej. Koncentrując się na podstawowych założeniach i zasadach przeprowadzania interwencji, opisuje skuteczne metody:

  • identyfikacji i modyfikacji myśli automatycznych,
  • restrukturyzacji dysfunkcjonalnych schematów w kontekście rodziny,
  • pracy nad problemami związanymi z regulacją emocji,
  • poprawy umiejętności komunikowania się i rozwiązywania problemów,
  • dokonywania wzajemnie uzgodnionych zmian w zachowaniu,
  • ćwiczenia i utrwalania nowych umiejętności.

Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin dostarcza niezbędnych narzędzi wszystkim klinicystom leczącym pary i rodziny, w tym terapeutom oraz doradcom małżeńskim i rodzinnym, psychologom klinicznym, pracownikom socjalnym, opiekunom duszpasterskim i psychiatrom. To nieocenione źródło wiedzy dla studentów i adeptów psychoterapii.

Dr Frank M. Dattilio wykłada na wydziałach medycznych Uniwersytetu Harrarda i Uniwersytetu Pensylwanii. Prowadzi także prywatną praktykę w zakresie psychologii klinicznej i sądowej oraz terapii małżeństw i rodzin w Alłentown w Pensylwanii.

Dane szczegółowe

Autor: Frank M. Dattilio

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-233-3496-5
Okładka: miękka
Liczba stron: 412
Format: 23 × 16 × 2 cm
Wydanie: 1
EAN: 9788323334965

Niniejsza książka, napisana przez czołowego eksperta w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz terapii par i rodzin, jest rezultatem połączenia nowatorskich badań i mądrości klinicznej. Frank M. Dattilio pokazuje, w jaki sposób techniki terapeutyczne - początkowo opracowane z myślą o indywidualnych pacjentach - zostały z powodzeniem zaadaptowane do pracy z parami i rodzinami zmagającymi się z problemami w związku oraz ze stresującymi zdarzeniami życiowymi.

Książka łączy najnowszą wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej z teoriami i ustaleniami dotyczącymi systemów rodzinnych, przywiązania, neurobiologii i regulacji emocji. Autor przedstawia praktyczne wnioski z badań pozwalające lepiej zrozumieć trudności, które skłaniają pary i rodziny do podjęcia terapii, oraz mechanizmy zmiany terapeutycznej. Koncentrując się na podstawowych założeniach i zasadach przeprowadzania interwencji, opisuje skuteczne metody:
identyfikacji i modyfikacji myśli automatycznych,
restrukturyzacji dysfunkcjonalnych schematów w kontekście rodziny,
pracy nad problemami związanymi z regulacją emocji,
poprawy umiejętności komunikowania się i rozwiązywania problemów,
dokonywania wzajemnie uzgodnionych zmian w zachowaniu,
ćwiczenia i utrwalania nowych umiejętności.

Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin dostarcza niezbędnych narzędzi wszystkim klinicystom leczącym pary i rodziny, w tym terapeutom oraz doradcom małżeńskim i rodzinnym, psychologom klinicznym, pracownikom socjalnym, opiekunom duszpasterskim i psychiatrom. To nieocenione źródło wiedzy dla studentów i adeptów psychoterapii.


wydawnictwo: WYD UJ, rok wydania 2012, wydanie I

cena netto: 71. 60 Twoja cena 68, 02 z� + 5% vat - dodaj do koszyka

Diagnoza psychiatryczna

Praktyczny podr�cznik dla klinicyst�w


Z du�� satysfakcj� prezentuj� prac� Jamesa MorrisonaDiagnoza psychiatryczna – praktyczny podr�cznik dla klinicyst�w (... ) Autor jestprzede wszystkim doskona�ym psychiatr� o ogromnym do�wiadczeniu klinicznym. (... )
Dla ka�dego szkol�cego si� psychiatry ale te� dla lekarza rodzinnego, ten podr�cznikpsychiatrycznej diagnozy b�dzie wspania�� i wci�gaj�c� lektur�. Ogromna, bolicz�ca ponad sto, liczba opisanych przypadk�w, prosty i osobisty j�zyk, lekko�� iswoboda narracji powoduj�, ze zapomina si� o czysto teoretycznych aspektach.

Prof. dr hab Janusz Heitzman, Prezes Polskiego TowarzystwaPsychiatrycznego

Morrison jest autorem o bogatej wiedzy klinicznej, obdarzonym poczuciem humoru idu�� doz� zdrowego rozs�dku. Ksi��ka ta zdob�dzie uznanie w�r�d student�w,rezydent�w psychiatrii i psycholog�w na sta�u oraz ich nauczycieli. Jest to podr�czniko niesamowitych walorach dydaktycznych

Richard Balon, MD, wydzia� psychiatrii, Wayne State UniversitySchool of Medicine, Detroit, Michigan,

James Morrison, MD, doktor medycyny na Uniwersytecie Waszyngtona w St.Louis, gdzie zrobi� te� specjalizacj� z psychiatrii. Zdobywszy szerokie do�wiadczeniezawodowe zar�wno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, pracuje obecnie jako wyk�adowcapsychiatrii klinicznej na Oregon Health and Science University w Portland.

Wprowadzenie XV

CZʦ� I. PODSTAWY DIAGNOZY

Rozdzia� 1. Droga prowadz�ca do diagnozy 3
Rozdzia� 2. Pocz�tek pracy ze schematem diagnostycznym 7
Rozdzia� 3. Metoda diagnostyczna 15
Rozdzia� 4. Opracowanie zebranego materia�u 25
Rozdzia� 5. Radzenie sobie z niepewno�ci� 45
Rozdzia� 6. Wsp�wyst�powanie zaburze� 59
Rozdzia� 7. Podsumowanie 72

CZʦ� II. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DIAGNOZY

Rozdzia� 8. Rozumienie pacjenta jako ca�o�ci 93
Rozdzia� 9. Choroby somatyczne a diagnoza psychiatryczna 105
Rozdzia� 10. Diagnoza a ocena stanu psychicznego 124

CZʦ� III. ZASTOSOWANIE PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH

Rozdzia� 11. Rozpoznawanie depresji i manii 135
Rozdzia� 12. Rozpoznawanie zaburze� l�kowych 172
Rozdzia� 13. Rozpoznawanie psychozy 190
Rozdzia� 14. Rozpoznawanie problem�w z pami�ci� i my�leniem 221
Rozdzia� 15. Rozpoznawanie szkodliwego u�ywania substancji psychoaktywnych iinnych uzale�nie� 243
Rozdzia� 16. Rozpoznawanie zaburze� osobowo�ci i problem�w w relacjach 257
Rozdzia� 17. Poza diagnoz� – stosowanie si� do zalece� lekarza,samob�jstwo, przemoc 277
Rozdzia� 18. Pacjenci, pacjenci 288

Dodatek – zasady diagnostyczne 313
Bibliografia i lektury zalecane 317
Indeks 323

332 strony, Format: 15. 5x23. 0cm, oprawa mi�kka

Osoby kupuj�ce t� ksi��k� wybiera�y tak�e:
 

- DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA. PROCES NARZ�DZIA STANDARDY.
PALUCHOWSKI W. J.

PSYCHOTERAPIA A POSZUKIWANIE SZCZʦCIA
DEURZEN E. pl/okladki/zm/zm-401. php? id=zm-401">ALEKSYTYMIA I DYSOCJACJA JAKO PODSTAWOWE CZYNNIKI ZJAWISK POTRAUMATYCZNYCH
ZDANKIEWICZ-�CIGA�A E. pl/okladki/pt/pt-285. php? id=pt-285">DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOZOWANIE JAKO KOMPETENCJA PROFESJONALNA
STEMPLEWSKA-�AKOWICZ K. pl/okladki/kh/kh-757. php? id=kh-757">REGULACJA EMOCJI W PSYCHOTERAPII PODR�CZNIK PRAKTYKA
LEAHY R. TIRCH D. NAPOLITANO L. pl/okladki/lg/lg-887. php? id=lg-887">TRENING KONSTRUKTYWNYCH ZACHOWA�
MONTI P. M. ABRAMS D. B. KADEN R. COONEY N. L. pl/okladki/zg/zg-016. php? id=zg-016">POZYTYWNE INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE DOBROSTAN A ZACHOWANIA INTENCJONALNE
KACZMAREK �. pl/okladki/ps/ps-337. php? id=ps-337">DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA. PODEJ�CIE ILO�CIOWE I JAKO�CIOWE
PALUCHOWSKI W. pl/okladki/mi/mi-932. php? id=mi-932">12 ZASAD SKUTECZNEJ EDUKACJI CZYLI JAK UCZY� �EBY NAUCZY�
B�BEL P. WI�NIAK M. pl/okladki/zw/zw-473. php? id=zw-473">PSYCHOPATOLOGIA
CIRPIA�KOWSKA L. pl/okladki/ps/ps-714. php? id=ps-714">DIAGNOZA PSYCHOANALITYCZNA
MCWILLIAMS N. pl/okladki/sa/sa-526. php? id=sa-526">TERAPIA GESTALT
PERLS F. S. pl/okladki/mi/mi-498. php? id=mi-498">PEDEUTOLOGIA STUDIUM TEORETYCZNO-PRAGMATYCZNE
SZEMPRUCH J. pl/okladki/ps/ps-153. php? id=ps-153">PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZ�OWIEKA
BEE H. pl/okladki/tl/tl-640. php? id=tl-640">DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA SPRAWC�W PRZEMOCY DOMOWEJ
DYJAKON D. - BEZPIECZE�STWO I ZMIANA

TEORIA I PRAKTYKA TERAPII GESTALT
MELLIBRUDA J. pl/okladki/mb/mb-564. php? id=mb-564">PSYCHOLOGIA STRESU KORZYSTNE I NIEKORZYSTNE SKUTKI STRESU �YCIOWEGO
HESZEN I. pl/okladki/ps/ps-284. php? id=ps-284">PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZ�OWIEKA. CHARAKTERYSTYKA OKRES�W �YCIA CZ�OWIEKA
RED. HARWAS-NAPIERA�A B. TREMPA�A J. pl/okladki/ps/ps-547. php? id=ps-547">PSYCHOLOGIA POZYTYWNA
TRZEBI�SKA E. pl/okladki/zw/zw-328. php? id=zw-328">GESTALT TERAPIA KR�TKOTERMINOWA
HOUSTON G.

Po otrzymaniu zam�wienia poinformujemy,
czy wybrany tytu� polskoj�zyczny lubangloj�zyczny jest aktualnie na p�ce ksi�garni.

Podręcznik dla klinicystów Hitachi Dv 20v

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla klinicystów Hitachi Dv 20v

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla klinicystów Hitachi Dv 20v