Połączenie montażowe Canon 3814b010

Canon 3814b010 to łącze montażowe, które jest idealne do szybkiego i łatwego połączenia dwóch elementów. Łącze montażowe składa się z dwóch części, które są połączone za pomocą trzpienia, złączki i nakrętki. Łącze montażowe Canon 3814b010 jest wytrzymałe, niezawodne i łatwe w instalacji. Jest dostępny w wielu rozmiarach i jest kompatybilny z wieloma rodzajami materiałów, w tym metal, tworzywo sztuczne i drewno. Łącze montażowe Canon 3814b010 jest idealne do szybkiego i skutecznego łączenia różnych materiałów i elementów, dając trwałe połączenie, które nie będzie się rozluźniać.

Ostatnia aktualizacja: Połączenie montażowe Canon 3814b010

Nawet w środowisku bez routera sieci bezprzewodowej LAN można połączyć urządzenie mobilne bezpośrednio z urządzeniem dzięki trybowi Access Point lub Wi-Fi Direct, które umożliwiają połączenie pomiędzy urządzeniami bez konieczności konfigurowania skomplikowanych ustawień. Dzięki trybowi Access Point możesz połączyć się nawet łatwiej, używając Bluetooth lub NFC.

Aby korzystać z łączności Bluetooth albo NFC, wymagane są produkty opcjonalne. Opcje systemu

Przygotowanie do połączenia bezpośredniego

Procedura połączenia z wykorzystaniem trybu Punktu dostępowego znajduje się poniżej. canon/USRMA-4908-zz-CS-477-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0001_step1. gif" alt=""/>

Sprawdź ustawienia sieciowe urządzenia.

Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Ustawienia IPv4>  wybierz dla opcji <Użyj IPv4> ustawienie <Włącz>. canon/USRMA-4908-zz-CS-477-plPL/contents/images/book_images/b_in_arrow_down. canon/USRMA-4908-zz-CS-477-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0001_step2. canon/USRMA-4908-zz-CS-477-plPL/contents/images/book_images/b_C00902-1. gif" alt=""/>

Przygotuj urządzenie mobilne.

Skonfiguruj urządzenie przenośne, aby obsługiwało połączenie Wi-Fi. canon/USRMA-4908-zz-CS-477-plPL/contents/images/book_images/b_in_C0001_step3. canon/USRMA-4908-zz-CS-477-plPL/contents/images/book_images/b_C00901. gif" alt=""/>

Przygotuj urządzenie do połączenia. gif" alt=""/> <Ustawienia poł. bezpośredniego>  wybierz dla opcji <Użyj połączenia bezpośredniego> ustawienie <Włącz>.

Naciśnij kolejno opcje <Właściwości> <Sieć> wybierz typ połączenia bezpośredniego, który ma zostać użyty dla opcji <Typ połączenia bezpośredniego>.

Naciśnij <Portal mobilny> (Ekran <Strona główna>)  <Połączenie bezpośrednie>  <Włącz>.

Jeśli wybrano <Sieć bezprzewodowa LAN> lub <Przewo. LAN + bezprze. LAN> w <Wybierz interfejs>, nie można użyć <Wi-Fi Direct> w <Typ połączenia bezpośredniego>. canon/USRMA-4908-zz-CS-477-plPL/contents/devu-set_reg-pref-nw. html#h5%7C60%7C10_Settings_Regi%7C557_Network%7C%3CSelect%20Wired/Wireless%20LAN%3E%7ChnYF%7C! CAE! "><Wybierz interfejs>

Jeśli <Automatycznie Włącz/wyłącz bezpośrednie połączenie przy logowaniu/wylogowaniu> ustawiono na <Włącz> w <Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego>, połączenia bezpośrednie są możliwe podczas logowania bez wciskania <Portal mobilny> <Włącz>. canon/USRMA-4908-zz-CS-477-plPL/contents/devu-set_reg-pref-nw-directcone. html#h5%7C83%7C10_Setting_Regis%7C557_Network%7C%3CPersonal%20SSID%20and%20Network%20Key%20Settings%3E%7C8KGc%7C! CAE! "><Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego>

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji Canon PRINT Business znajdują się w odpowiednich instrukcjach. (https://global. canon/gomp/)

Jeśli u góry ekranu dotykowego jest wyświetlany komunikat <Nie można użyć z aktualnymi ustawieniami. Skontaktuj się za menadżerem systemu. > i nie można nacisnąć przycisku <Włącz>, upewnij się, że dla opcji <Użyj połączenia bezpośredniego> wybrano ustawienie <Włącz>. Jeśli dla opcji <Użyj połączenia bezpośredniego> jest wybrane ustawienie <Włącz>, ale nie można nacisnąć przycisku <Włącz>, zmień adres IP w pozycji <Ustawienia adresu IP dla połączenia bezpośredniego>.
<Użyj połączenia bezpośredniego>
<Ustawienia adresu IP dla połączenia bezpośredniego>

Używając trybu Access Point, jeśli urządzenie jest uruchamiane z opcją <Zawsze utrzymuj włączo. jeżeli pod. SSID/klucz siecio. > ustawioną na <Włącz>, połączenia bezpośrednie są możliwe bez naciskania przycisku <Portal mobilny> <Zawsze utrzymuj włączo. >

Połączenie bezpośrednie (Tryb punktu dostępu)

Nawiązanie połączenia między urządzeniem a urządzeniem mobilną może zająć chwilę.

Połączenie ręczne

1

Dla urządzenia będącego odbiorcą połączenia skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej LAN na urządzeniu przenośnym, korzystając z identyfikatora LAN i klucza sieciowego pokazanych na ekranie dotykowym urządzenia.

2

Po zakończeniu wymaganych operacji naciśnij <Rozłącz>.

Połączenie za pomocą kodu QR

Dotyczy modelu Canon PRINT Business

Uruchom aplikację Canon PRINT Business na urządzeniu mobilnym.

Sczytaj kod QR pokazany na ekranie dotykowym urządzenia.

3

Jeśli nie możesz odczytać kodu QR, zaktualizuj aplikację Canon PRINT Business do najnowszej wersji.

Dla urządzeń z systemem iOS (iOS 11 lub nowszy)

Uruchom standardową aplikację aparatu na urządzeniu z systemem iOS.

Połączenie za pomocą funkcji Bluetooth (iOS)

Naciśnij kolejno opcje <Ustawienia Bluetooth>  wybierz dla opcji <Użyj Bluetooth> ustawienie <Włącz>.

Skonfiguruj urządzenie przenośne, aby włączyć obsługę ustawień Bluetooth.

4

Zbliż urządzenie przenośne do urządzenia. canon/USRMA-4908-zz-CS-477-plPL/contents/images/book_images/b_C00902. gif" alt=""/>

Nazwa urządzenia i kod PIN są prezentowane na ekranie dotykowym. Używając tych danych, sparuj urządzenia z poziomu menu urządzenia mobilnego.

5

Połączenie za pomocą funkcji NFC (Android)

Naciśnij kolejno opcje  (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>  wybierz dla opcji <Użyj emulacji kart NFC> ustawienie <Włącz>.

Skonfiguruj urządzenie przenośne, aby włączyć obsługę ustawień NFC.

Umieść urządzenie mobilne w pobliżu oznaczenia NFC na urządzeniu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje z urządzeniami mobilnymi, patrz Podręcznik administratora w zakresie Konfiguracji połączenia z urządzeniami mobilnymi.

WSKAZÓWKI

Aby sprawdzić podłączone urządzenie mobilne, naciśnij <Infor. urz. mobil. > na ekranie <Połączenie bezpośrednie>.

Możesz uruchomić połączenie powiązane z zalogowanymi użytkownikami, ustawiając <Użyj Osobis. SSID oraz Ust. klucza siecio. > na <Włącz> w <Ustawienia trybu Access Point>. html#h5%7C65%7C10_Settings_Regi%7C557_Network%7C%3CAccess%20Point%20Mode%20Settings%3E%7C30pN%7C! CAE! "><Ustawienia trybu Access Point>

W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego w trybie połączenia bezpośredniego połączenie z Internetem może być niedostępne.

Jeżeli połączenie bezprzewodowe z poziomu urządzenia mobilnego nie zostanie nawiązane w czasie 5 minut, podczas których wyświetlone jest SSID i klucz sieciowy, oczekiwanie na połączenie zakończy się.

Jeżeli nie wystąpi transmisja danych pomiędzy urządzeniem mobilnym i tym urządzeniem podczas komunikacji w trybie połączenia bezpośredniego, komunikacja może zostać zakończona.

Oszczędność energii trybu Uśpienia zmniejsza się podczas korzystania z trybu połączenia bezpośredniego.

Jeżeli urządzenie korzysta z łączności z bezprzewodową siecią LAN, musi zostać ona podtrzymana na czas używania połączenia bezpośredniego. Jeżeli urządzenie nie jest połączone z bezprzewodową siecią LAN bądź proces łączenia nie został ukończony, połączenie bezpośrednie nie będzie mogło zostać zainicjowane. Jeżeli podczas przesyłania danych za pośrednictwem połączenia bezpośredniego łączność między urządzeniem a bezprzewodową siecią LAN zostanie utracona, przesyłanie danych może zostać zakończone.

Po zakończeniu pożądanej operacji należy pamiętać o zakończeniu połączenia między urządzeniem a urządzeniem mobilnym. W przypadku podtrzymania łączności między oboma urządzeniami energooszczędność w trybie uśpienia jest mniejsza.

W przypadku korzystania z bezpośredniego połączenia nie należy ręcznie ustawiać adresu IP na urządzeniu mobilnym. Może to uniemożliwić prawidłową komunikację po zakończeniu korzystania z bezpośredniego połączenia.

Połączenie bezpośrednie (Wi-Fi Direct)

Połączenie z urządzeniem przez urządzenie mobilne

Uruchamianie połączenia bezpośredniego na urządzeniu mobilnym.

Otwórz ekran Wi-Fi Direct na ekranie ustawień Wi-Fi urządzenia mobilnego i wybierz urządzenie z listy urządzeń Wi-Fi Direct, które zostały wykryte.

Wiadomość o wysłaniu przez urządzenie mobilne żądania połączenia zostanie wyświetlona na panelu dotykowym urządzenia.

Naciśnij <Tak> na ekranie dotykowym urządzenia.

Połączenie pomiędzy urządzeniem i urządzeniem mobilnym zostało uruchomione.

Łączenie z urządzeniem mobilnym z urządzenia

Naciśnij nazwę urządzenia, aby połączyć się bezpośrednio z listy wyświetlanej na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij <Połącz>.

Wyświetlony zostanie ekran ze zgodą na połączenie z urządzeniem mobilnym.

Dotknij [Tak] na ekranie urządzenia mobilnego.

Tryb oczekiwania na połączenie zostaje zakończony, jeśli połączenie bezprzewodowe za pośrednictwem urządzenia mobilnego nie zostanie wykonane przez pięć minut od wyświetlenia nazwy urządzenia.

 • Drukowanie obrazów
 • Ustawienia drukowania

W tej części objaśniono, jak drukować obrazy po nawiązaniu bezpośredniego połączenia między aparatem a drukarką obsługującą technologię PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN) za pomocą sieci Wi-Fi. Procedura obsługi drukarki została opisana w instrukcji obsługi drukarki.

 1. Wybierz opcję [: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Wybierz opcję [ Drukuj na drukarce Wi-Fi]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0610. png" alt=""/>

  Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do podłączenia]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0050. png" alt=""/>

  Sprawdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0620_R. png" alt=""/>

 3. Sprawdź opcje Nazwa sieci (SSID) (1) i Hasło (2) wyświetlane na ekranie aparatu.
 4. Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi] dla opcji [Hasło] wybrano ustawienie [Brak], hasło nie będzie wyświetlane ani wymagane ().
 5. Skonfiguruj drukarkę.

 6. W menu nastaw sieci Wi-Fi używanej drukarki wybierz sprawdzoną wcześniej nazwę sieci (SSID).
 7. Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone w punkcie 4.
 8. Wybierz drukarkę. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0580. png" alt=""/>

 9. Z listy wykrytych drukarek wybierz drukarkę, z którą chcesz się połączyć za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
 10. Jeśli preferowanej drukarki nie ma na liście, wybranie opcji [Szukaj ponownie] może umożliwić aparatowi jej znalezienie i wyświetlenie.

Uwaga

 • Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz punkt Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu.
 • Drukowanie obrazów

  Drukowanie obrazów pojedynczo

  Wybierz obraz, który ma być wydrukowany. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0630. png" alt=""/>

  Wybierz opcję [Drukuj obraz]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0640. png" alt=""/>

  Wydrukuj obraz. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0650. png" alt=""/>

 • Sposób konfiguracji drukowania opisano w części Ustawienia drukowania.
 • Wybierz [Drukuj], a następnie [OK], aby rozpocząć drukowanie.
 • Drukowanie według określonych opcji obrazu

  Naciśnij przycisk .

  Wybierz opcję [Zlec. wydr. obr. ]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0660. png" alt=""/>

  Ustaw opcje drukowania. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0670. png" alt=""/>

 • Sposób konfiguracji drukowania opisano w części Polecenie wydruku (DPOF).
 • Jeżeli polecenie wydruku zostało skonfigurowane przed nawiązaniem połączenia Wi-Fi, przejdź do punktu 4.
 • Wybierz opcję [Drukuj].

 • Pozycja [Drukuj] jest dostępna wyłącznie, gdy obraz został wybrany, a drukarka jest gotowa do druku.
 • Określ ustawienia [Opcje papieru] (). canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0680. png" alt=""/>

 • Po wybraniu pozycji [OK] rozpoczyna się drukowanie.
 • Przestroga

 • Fotografowanie nie jest możliwe podczas połączenia z drukarką przez Wi-Fi.
 • Filmy nie mogą być drukowane.
 • Przed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
 • Niektóre drukarki mogą nie mieć możliwości drukowania numerów plików.
 • Jeśli została wybrana opcja [Z ramką], w przypadku niektórych drukarek data może być drukowana na marginesie.
 • W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na marginesie może wydawać się zbyt jasna.
 • Obrazów RAW nie można wydrukować, wybierając [Zlec. Podczas drukowania wybierz [Drukuj obraz] i wydrukuj.
 • W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on w pełni naładowany.
 • Czas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpoczęcia drukowania zależy od rozmiaru pliku i jakości obrazu.
 • Aby zatrzymać drukowanie, naciśnij podczas wyświetlania polecenia [Anuluj], a następnie wybierz [OK].
 • Jeśli skorzystano z opcji [Zlec. ] i zatrzymano drukowanie, operację drukowania pozostałych obrazów można wznowić, wybierając pozycję [Dalej]. Drukowania nie można kontynuować w następujących przypadkach.
  • Zmieniono polecenie wydruku obrazów lub usunięto obrazy wybrane do drukowania przed kontynuowaniem drukowania.
  • W przypadku drukowania miniatur zmieniono ustawienie papieru przed kontynuowaniem drukowania.
  • Jeśli podczas drukowania wystąpi problem, patrz Uwagi.
  • Ustawienia drukowania

   To, jakie informacje i opcje ustawień są widoczne na ekranie, będzie zależeć od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

   Ekran ustawień drukowania

  • (1)Umożliwia ustawienie drukowania daty lub numeru pliku ().
  • (2)Umożliwia ustawienie efektów drukowania ().
  • (3)Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydruku ().
  • (4)Umożliwia ustawienie obszaru drukowania ().
  • (5)Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku (, , ).
  • (6)Umożliwia powrót do ekranu wyboru obrazu.
  • (7)Uruchamia drukowanie.
  • (8)Wyświetlane są informacje o formacie i rodzaju papieru oraz układzie wydruku.
  • W zależności od drukarki niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.
  • Opcje papieru

  • Wybierz opcję [Opcje papieru].
  • [] Ustawianie formatu papieru

  • Wybierz format papieru w drukarce.
  • [] Ustawianie rodzaju papieru

  • Wybierz rodzaj papieru w drukarce.
  • [] Ustawianie układu strony

  • Wybierz układ strony.
  • Jeśli format obrazu jest inny niż format papieru do drukowania, w przypadku drukowania bez ramki obraz może zostać znacznie przycięty. Obrazy mogą być drukowane w niższej rozdzielczości.
  • [] Ustawienie drukowania daty/numeru pliku

  • Wybierz opcję [].
  • Wybierz, co chcesz wydrukować.
  • [] Ustawianie efektów drukowania (Poprawianie jakości obrazu)

   ].

  • Wybierz efekt druku.
  • W przypadku drukowania informacji o obrazie na zdjęciu zarejestrowanym ze zwiększoną czułością ISO (H) właściwa wartość czułości ISO może nie zostać wydrukowana.
  • Wybór ustawienia [Domyślne] dla efektów druku oraz pozostałych opcji powoduje zastosowanie domyślnych ustawień drukarki określonych przez producenta. Informacje dotyczące parametrów dla ustawienia [Domyślne] można znaleźć w instrukcji obsługi używanej drukarki.
  • [] Ustawianie liczby kopii

   ].

  • Wybierz liczbę kopii wydruków.
  • Kadrowanie obrazu

   Kadrowanie należy przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem drukowania. Zmiana innych ustawień drukowania po skadrowaniu obrazów może wymagać ponownego ich skadrowania. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0770. png" alt=""/>

   Na ekranie ustawień drukowania wybierz [Kadrowanie].

   Ustaw rozmiar ramki przycinania, pozycję i format obrazu.

  • Zostanie wydrukowany obszar obrazu wewnątrz ramki kadrowania. Kształt ramki (format obrazu) można zmienić za pomocą opcji [Opcje papieru].
  • Zmiana rozmiaru ramki przycinania

   Użyj przycisku lub , aby zmienić rozmiar ramki kadrowania.

   Przesuwanie ramki kadrowania

   Użyj klawiszy , aby przesunąć ramkę w pionie lub w poziomie.

   Zmiana orientacji ramki kadrowania

   Naciskanie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy pionową i poziomą orientacją ramki kadrowania.

   Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu kadrowania.

  • Przycinany obszar obrazu można sprawdzić w lewym górnym rogu ekranu ustawień drukowania.
  • W przypadku niektórych drukarek przycinany obszar obrazu może nie być drukowany zgodnie z ustawieniem.
  • Im mniejsza ramka kadrowania, tym niższa rozdzielczość, z jaką drukowane są obrazy.
  • Uwaga

  • Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki

  • Jeśli drukowanie nie zostało wznowione po usunięciu błędu drukarki (brak atramentu, brak papieru itp. ) i wybraniu pozycji [Dalej], skorzystaj z przycisków drukarki. Szczegółowe informacje dotyczące kontynuowania drukowania można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
  • Komunikaty o błędach

  • W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na ekranie aparatu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po rozwiązaniu problemu wznów drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z drukowaniem można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
  • Błąd papieru

  • Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany.
  • Błąd kasety z atram. /taśmą

  • Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.
  • Błąd urządzenia

  • Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem i atramentem.
  • Błąd pliku

  • Wybranego obrazu nie można wydrukować. Obrazy wykonane przez inne aparaty lub edytowane za pomocą komputera mogą nie nadawać się do wydrukowania.
 • Dostępne metody połączenia

  W drukarce dostępne są poniższe metody nawiązywania połączenia.

  • Połączenie bezprzewodowe

   Połącz drukarkę i urządzenia (np. komputer/smartfon/tablet) przy użyciu routera bezprzewodowego.

   Jeśli masz router bezprzewodowy, możesz go użyć, by nawiązać połączenie bezprzewodowe.

  • Metody połączenia różnią się w zależności od rodzaju routera bezprzewodowego.
  • Ustawienia sieciowe, np. identyfikator SSID i protokół zabezpieczeń, można zmieniać w drukarce.
  • Po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a routerem bezprzewodowym i pojawieniu się na ekranie urządzenia ikony (ikony Wi-Fi) możesz podłączyć urządzenie do drukarki za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
 • Bezpośredni tryb bezprzewodowy

  Połącz drukarkę i urządzenia (np. komputer/smartfon/tablet) bez użycia routera bezprzewodowego. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/NTR/screens/direct. jpg" alt=""/>

 • Podczas korzystania z drukarki w trybie bezpośredniego połączenia drukarka traci dostęp do Internetu. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
 • Jeśli łączysz z drukarką, która działa w bezpośrednim trybie bezprzewodowym, urządzenie komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych wiąże się z naliczaniem opłat.
 • W bezpośrednim trybie bezprzewodowym można połączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat o błędzie. W takim przypadku odłącz jedno z urządzeń, którego nie używasz, i ponownie skonfiguruj ustawienia. identyfikator SSID i protokół zabezpieczeń, są wprowadzane automatycznie.
 • Uwaga

 • Drukarkę można połączyć z komputerem przy użyciu USB kabla (połączenie USB). Przygotuj kabel USB. Więcej informacji znajduje się w sekcji Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN.
 • Ustawienia/konfiguracja połączenia sieciowego

  Przeprowadź konfigurację połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem.

  Aby uzyskać więcej informacji o tej procedurze, kliknij tutaj.

  Zmiana ustawień sieciowych

  Poniżej znajdują się informacje na temat zmiany ustawień połączenia drukarki z komputerem/smartfonem/tabletem.

 • Aby zmienić metodę połączenia sieciowego:
 • Metoda rekonfiguracji połączenia bezprzewodowego sieci LAN
 • Zmiana trybu połączenia
 • Aby dodać komputer/smartfon/tablet w drukarce:
 • Łączy z innym komputerem za pośrednictwem sieci LAN/Zmienia metodę połączenia z kabla USB na sieć LAN
 • Aby tymczasowo korzystać z bezpośredniego trybu bezprzewodowego:
 • Drukowanie/skanowanie w bezpośrednim trybie bezprzewodowym
 • IJ Network Device Setup Utility

  Porady dotyczące połączenia sieciowego

  Uwagi/ograniczenia

  Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Ograniczenia dotyczące ustawień sieciowych:
 • Ograniczenia
 • Uwagi dotyczące drukowania za pomocą usługi sieciowej:
 • Informacje o drukowaniu usługi WWW
 • Połączenie montażowe Canon 3814b010

  Bezpośredni link do pobrania Połączenie montażowe Canon 3814b010

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Połączenie montażowe Canon 3814b010