Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Ge Jes1855p

Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika GE Jes1855p to kompletne narzędzie do zarządzania systemem. Zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji i konfiguracji systemu, w tym wytyczne, wskazówki i instrukcje, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości twojego systemu. Podręcznik użytkownika przedstawia również szczegóły dotyczące konfiguracji i wykorzystania systemu oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Ge Jes1855p

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

10/05/2012
(0)
Pobierz
(4. 36MB)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Pobierz
(1. 81MB)

Instrukcja oprogramowania

09/05/2012
(0)
Pobierz
(5. 63MB)

Podręcznik Instalacji

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

18/05/2012
(0)

Podręcznik szybkiej obsługi

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci

Przewodnik Sieciowy

Pobierz
(0. 52MB)

Przewodnik funkcji dodatkowych

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Urządzenia Apple
(Angielski)

29/09/2016
(B)
Pobierz
(2. 15MB)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™
(Angielski)

23/06/2015
(A)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
(Angielski)

Widok
(-)

Brother Image Viewer Guide for Android™
(Angielski)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

08/07/2013
(3)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

1 Instrukcja montażu i podręcznik użytkownika Elektroniczny programowalny termostat grzejnikowy Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/2013 1

2 Instrukcja montażu Instrukcja montażu 1. Instalacja 1. 1 Identyfikacja wersji termostatu Zawartość opakowania Ogólne informacje o adapterach do zaworów Montaż właściwego adaptera Wkładanie baterii Korzystanie z przycisków Pierwsze ustawianie czasu i daty Montaż termostatu Automatyczne dostosowywanie ustawień Demontaż termostatu Resetowanie termostatu do ustawień fabrycznych Demontaż adaptera z termostatu Dane techniczne Zeskanuj powyższy kod QR przy użyciu smartfona, aby przejść bezpośrednio na stronę w serwisie YouTube z filmem przedstawiającym montaż termostatu. Zeskanuj powyższy kod QR przy użyciu smartfona, aby przejść bezpośrednio do filmu w serwisie YouTube na temat programowania termostatu. 2 09/2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

3 Podręcznik użytkownika 3. Wyświetlacz i menu 3. 1 Ekran główny Menu programowania obniżeń Menu funkcji Menu opcji zaawansowanych Ustawienia programów i temperatury 4. 1 Ustawianie temperatury komfortu Domyślne ustawienia programu Dostosowywanie okresu obniżonej temperatury Tworzenie nowego okresu obniżonej temperatury Usuwanie okresu obniżonej temperatury Tworzenie programu wyjazdowego Unieważnianie programu wyjazdowego (wcześniejszy powrót) Zmiana istniejącego programu wyjazdowego Usuwanie programu wyjazdowego Tworzenie programu ochrony przeciwzamrożeniowej Dodatkowe ustawienia 5. 1 Ustawianie czasu Ograniczanie zakresu nastaw temperatury Wyłączanie funkcji automatycznej zmiany czasu Blokada przycisków Ustawianie regulacji ogrzewania Funkcja otwartego okna Dostosowywanie ustawień do warunków grzejnika/pomieszczenia Automatyczna ochrona przed zakamienianiem Wyłączanie sterowania adaptacyjnego (prognozowania) Środki bezpieczeństwa Utylizacja Na stronie internetowej living by Danfoss znajdziesz wiele dodatkowych informacji, w tym animacje i filmy, sekcję z odpowiedziami na najczęstsze pytania, dokumentację i wiele więcej. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/2013 3

4 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instrukcja montażu 1. 1 Identyfikacja wersji termostatu Termostat jest dostarczany w kilku wersjach w zależności od potrzeb różnych rynków. Do identyfikacji wersji służy numer katalogowy na etykiecie opakowania. Adaptery dla różnych typów zaworów są dostępne jako akcesoria. Patrz rozdział 1. 3. LIVING ECO 014G0050 INTELLIGENT RADIATOR THERMOSTAT DANFOSS RA CONNECTION Numer katalogowy Opis wersji Dostępne wersje językowe 014G0050 Wraz z wstępnie zamontowanym adapterem RA UK, DE, DK, NL, FR, PL, SE, FI 014G0051 Wraz z adapterami RA + M30 x 1. 5 UK, DE, DK, NL, FR, PL, SE, FI 014G0052 Wraz z adapterami RA + M30 x 1. 5 UK, CZ, SK, RU, TR, HU, HR, SI 014G0064 Wraz z adapterami RA + M30 x 1. 5, funkcja adaptacji domyślnie wyłączona UK, DE, DK, NL, FR, PL, SE, FI 1. 2 Zawartość opakowania Termostat 014G0050 jest dostarczany z wstępnie zamontowanym adapterem do zaworów Danfoss RA-N, dwoma bateriami alkalicznymi AA, kluczem imbusowym 2 mm oraz instrukcją montażu w następujących językach: angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, holenderskim, niemieckim, polskim i szwedzkim. Danfoss Heating Solutions Quick Start Guide Termostat Baterie alkaliczne AA Klucz imbusowy 2 mm Instrukcja i zawieszka informacyjna Termostaty 014G0051, 014G0052 i 014G0064 są dostarczane z adapterami do zaworów RA-N firmy Danfoss i zaworów z podłączeniem M30 x 1. 5 (K), dwoma bateriami alkalicznymi AA, kluczem imbusowym 2 mm i instrukcją montażu w języku angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, holenderskim, niemieckim, polskim i szwedzkim (014G0051 i 014G0064) albo w języku angielskim, chorwackim, czeskim, rosyjskim, słowackim, słoweńskim, tureckim i węgierskim (014G0052). Danfoss Heating Solutions Quick Start Guide Termostat Adapter do zaworów RA-N Adapter do zaworów M30 x 1. 5 (K) Baterie alkaliczne AA Klucz imbusowy 2 mm Instrukcja i zawieszka informacyjna 4 09/2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

5 Instrukcja montażu 1. 3 Ogólne informacje dotyczące adapterów do zaworów Adaptery do różnych typów zaworów termostatycznych są dostępne jako akcesoria. Typ adaptera Numer katalogowy Adapter Zawór Do zaworów Danfoss RA-N 014G0251 Do zaworów M30 x 1. 5 (K) 014G Do zaworów Danfoss RAV 014G Do zaworów Danfoss RAVL Do zaworów Danfoss RTD-N 014G0253 Do zaworów M28: - MMA 014G Herz 014G Orkli 014G COMAP 014G0258 Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/2013 5

6 Instrukcja montażu 1. 4 Montaż właściwego adaptera Adapter do zaworów RA-N (wstępnie zamontowany w przypadku termostatu 014G0050) Umieść adapter RA na zaworze zgodnie z rysunkiem. Dokręć adapter przy użyciu klucza imbusowego 2 mm. Adapter do zaworów M30 x 1. 5 (K) Umieść adapter M30x1. 5 (K) na zaworze zgodnie z rysunkiem. Ręcznie dokręć adapter K (maks. 5 Nm). Adapter do zaworów RAV (akcesorium) Zatrzaśnij adapter wewnętrzny na zaworze. Ręcznie dokręć adapter zewnętrzny (maks. Adapter do zaworów RAVL (akcesorium) Zatrzaśnij adapter wewnętrzny na zaworze. 6 09/2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

7 Instrukcja montażu Adapter do zaworów RTD (akcesorium) Umieść adapter RTD na zaworze zgodnie z rysunkiem. Ręcznie dokręć adapter RTD (maks. Adaptery do zaworów M28 (akcesoria) Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z adapterem do konkretnego zaworu z połączeniem M Wkładanie baterii Zdejmij pokrywę baterii i włóż dwie baterie AA. Upewnij się, że baterie zostały właściwie włożone. Nie wolno używać akumulatorów. Podczas wymiany baterii ustawienia programów nie zostaną utracone, jednak po dwóch minutach zostaną zresetowane ustawienia godziny i daty. Symbol niskiego poziomu baterii jest wyświetlany mniej więcej na miesiąc przed wyczerpaniem się baterii. Po około dwóch tygodniach symbol będzie migał mniej więcej 14 razy między godziną 19:00 a 21:00. Przed wyczerpaniem baterii termostat ustawi zawór w położeniu ochrony przeciwzamrożeniowej, aby zapobiec uszkodzeniu instalacji grzewczej. 1. 6 Korzystanie z przycisków Termostat ma dwa przyciski ze strzałkami umożliwiające nawigację po wyświetlaczu i menu oraz ustawianie temperatury. Przycisk z kropką służy do wyboru i potwierdzania. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij dowolny przycisk, aby go uaktywnić. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/2013 7

8 Instrukcja montażu 1. 7 Pierwsze ustawianie czasu i daty Po włożeniu baterii na wyświetlaczu miga godzina 23:59. a. Ustaw godzinę przy użyciu przycisków, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. b. Ustaw minuty przy użyciu przycisków, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. c. Ustaw datę przy użyciu przycisków, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Gdy będzie migać symbol, naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się ekran główny (patrz rozdział 3. 1). 8 Montaż termostatu Przykręć termostat do adaptera i dokręć ręcznie (maks. Przekręcając termostat w prawo, delikatnie popychaj go, aż zostanie zablokowany, a następnie dokręć go. Przejdź do trybu instalacji, aby poprawnie zamontować termostat na zaworze: Przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać menu funkcji. Wybierz symbol M przy użyciu przycisków. Gdy będzie migać symbol M, naciśnij przycisk. Migający na wyświetlaczu duży symbol M będzie wskazywał, że tryb instalacji jest aktywny., aby spozycjonować termo- Naciśnij przycisk stat. 8 09/2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

9 Instrukcja montażu 1. 9 Automatyczne dostosowywanie ustawień Po zainstalowaniu termostatu jego ustawienia są automatycznie dostosowywane do instalacji grzewczej. Podczas tego procesu termostat może reagować wolniej lub zwiększać albo zmniejszać temperaturę. Takie zachowanie jest normalną i konieczną częścią procesu dostosowywania ustawień. Dostosowywanie ustawień do zaworu Podczas pierwszej nocy działania termostat odcina ciepło od grzejnika, a następnie otwiera je ponownie, aby wykryć punkt otwarcia zaworu. Umożliwia to termostatowi maksymalną kontrolę ciepła. W razie konieczności procedura ta jest powtarzana raz na noc, maksymalnie przez tydzień. 2. Sterowanie adaptacyjne (prognozowanie) W pierwszym tygodniu działania termostat uczy się, kiedy należy uruchomić ogrzewanie w pomieszczeniu, aby osiągnąć właściwą temperaturę we właściwym czasie. Funkcja sterowania adaptacyjnego będzie nieustannie korygować czas załączenia ogrzewania, uwzględniając zmiany temperatur w różnych porach roku. Aby można było używać programu oszczędnościowego, instalacja grzewcza musi w krótkim czasie dostarczyć wystarczającą ilość ciepła podczas trybu ogrzewania. W razie problemów należy skontaktować się z instalatorem Demontaż termostatu Aktywuj tryb instalacji: Przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać menu funkcji. Migający na wyświetlaczu duży symbol M będzie wskazywał, że tryb instalacji jest aktywny. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterie. Włóż klucz imbusowy lub podobny klucz do otworu, aby zablokować pierścień adaptera. Przekręć w lewo, aby odkręcić termostat living eco od adaptera. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/2013 9

10 Instrukcja montażu 1. 11 Resetowanie termostatu do ustawień fabrycznych Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij jedną baterię. Przytrzymaj naciśnięty przycisk przez około 5 sekund, ponownie wkładając baterię Demontaż adaptera z termostatu Zdejmij pokrywę baterii. Włóż mały klucz imbusowy lub podobny klucz do otworu blokady, aby zablokować pierścień adaptera. Blokując kluczem imbusowym pierścień adaptera, przekręć adapter zgodnie z kierunkiem na rysunku. Załóż z powrotem pokrywę baterii. Zamontuj termostat na innym adapterze do zaworu zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z tym adapterem /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

11 Instrukcja montażu 2. Dane techniczne Typ termostatu Programowalny elektroniczny regulator grzejnikowego zaworu termostatycznego Zalecane zastosowanie Budownictwo rodzinne (stopień zanieczyszczenia 2) Siłownik Wyświetlacz Kategoria oprogramowania Regulacja Zasilanie Pobór mocy Trwałość baterii Sygnał słabej baterii Elektromechaniczny Szary, cyfrowy, z podświetleniem A PID 2 baterie alkaliczne AA 1. 5 V 3 μw w stanie gotowości 1, 2 W podczas pracy 2 lata Zakres temperatury otoczenia 0 do 40 C Zakres temperatury podczas transportu -20 do 65 C Maksymalna temperatura wody 90 C Zakres nastaw temperatury 4 do 28 C Częstotliwość pomiarowa Dokładność zegara Ruch trzpienia Poziom hałasu Migająca ikona baterii na wyświetlaczu. Gdy poziom baterii jest krytycznie niski, miga cały wyświetlacz. Pomiar temperatury co minutę +/- 10 min/rok Liniowy, do 4, 5 mm, maks. 2 mm na zaworze (1 mm/s) <30 dba Kategoria bezpieczeństwa Typ 1 Funkcja otwarte okno Waga (wraz z bateriami) Klasa IP Aktywowana przy spadku temperatury o ok. 0, 5 C w ciągu 3 minut 177 g (z adapterem RA) 20 (tego termostatu nie należy wykorzystywać w instalacjach niebezpiecznych ani w miejscach, w których będzie narażony na kontakt z wodą) Certyfikaty, oznaczenia itp. Intertek Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

12 3. 1 Ekran główny Po naciśnięciu przycisku zostaje wyświetlonyekran główny zawierający podstawowe informacje dotyczące programów i działania termostatu: Czas jest wyświetlany przy użyciu okręgu z kreskami. Każdy odcinek na okręgu oznacza 30 minut. Czarne odcinki = okresy z komfortową temperaturą. Białe odcinki = okresy obniżonej temperatury. Migający odcinek = aktualny czas. Wybrany program P0, P1, P2, (wyjazdowy) lub (ochrona przeciwzamrożeniowa) Dzień tygodnia Ustawiona temperatura* * Termostat wyświetla ustawioną temperaturę, a nie zmierzoną temperaturę pomieszczenia. 2 Menu programowania obniżeń Aby wybrać menu programu: Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk, a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków zmieniaj programy. Naciśnij przycisk, aby zatwierdzić. Wybrany program będzie migał. Okres komfortu jest pokazywany na wyświetlaczu. Przy użyciu przycisków wybierz dni. Gdy będzie migał symbol, naciśnij przycisk, aby potwierdzić /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

13 Symbole wyświetlane w menu programu P 0 P 1 P 2 Program bez automatycznego obniżania temperatury. Ten program utrzymuje stałą temperaturę przez cały dzień i całą noc. Program oszczędnościowy, który domyślnie obniża temperaturę do 17 C w nocy (od 22:30 do 06:00). Można dowolnie konfigurować czas i temperaturę. Rozszerzony program oszczędnościowy, który domyślnie zmniejsza temperaturę do 17 ⁰C w nocy (od 22:30 do 06:00) i podczas dnia w dni powszednie (od 08:00 do 16:00). Program wyjazdowy, który obniża temperaturę podczas nieobecności w domu. Symbol ochrony przeciwzamrożeniowej wskazuje, że wybrano najniższe ustawienie temperatury w termostacie. Termostat utrzyma stałą temperaturę pomieszczenia równą 4-10 C w celu zapewnienia ochrony przeciwzamrożeniowej. Uwaga! Aktywne symbole migają. 3 Menu funkcji Aby wybrać menu funkcji:, a następnie przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 sekundy. Przy użyciu przycisków zmieniaj funkcje. Symbole wyświetlane w menu funkcji Podczas montażu lub demontażu termostatu tryb instalacji musi być zawsze włączony. Termostat może zostać nieodwracalnie uszkodzony, jeśli siłownik termostatu nie będzie ustawiony we właściwym położeniu podczas instalacji. Blokada przycisków patrz rozdział 5. 4. MAX MIN Ustawia maksymalny i minimalny zakres temperatur patrz rozdział 5. Ustawia czas i datę patrz rozdział 5. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

14 3. 4 Menu opcji zaawansowanych 1. 2 Aby wybrać menu opcji zaawansowanych:, a następnie przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 sekundy, aby otworzyć menu funkcji. Przytrzymaj naciśnięte oba przyciski przez 3 sekundy, aby otworzyć menu opcji zaawansowanych. Symbole wyświetlane w menu opcji zaawansowanych Powrót. Potwierdzenie wyboru. Symbol niskiego poziomu baterii. Ustawienie okresu dla programu wyjazdowego. Wyłącza/włącza funkcję automatycznej zmiany czasu patrz rozdział 5. Dostosowuje termostat do warunków grzejnika/pomieszczenia rozdział 5. 7. Wyłącza/włącza sterowanie adaptacyjne (prognozowanie) patrz rozdział 5. 9. Wybór umiarkowanej lub szybkiej regulacji ogrzewania patrz rozdział 5. 5. Uwaga! Aby aktywować symbol, musi on migać /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

15 4. Ustawienia programów i temperatury 4. 1 Ustawianie temperatury komfortu. Przy użyciu przycisków podnieś lub obniż temperaturę komfortu (temperatura domyślna to 21 C). Termostat zapamięta nową temperaturę komfortu po okresach obniżonej temperatury. Jeśli podczas okresu obniżonej temperatury zostanie zmieniona temperatura (domyślna temperatura to 17 C), nowa temperatura będzie ważna tylko w tym okresie. Aby stale zmienić temperaturę okresu obniżonej temperatury, zapoznaj się z rozdziałem cm Jeśli zostanie ustawiona najniższa temperatura komfortu, zostanie wyświetlona ikona ochrony przeciwzamrożeniowej wskazująca, że termostat utrzyma stałą temperaturę pomieszczenia równą 4-10 C. Termostat mierzy temperaturę przy użyciu dwóch wbudowanych czujników jednego znajdującego się za wyświetlaczem oraz drugiego w pobliżu zaworu. Temperatura pomieszczenia jest obliczana na podstawie odczytów z obu czujników dla obszaru o wielkości około 20 cm przed wyświetlaczem. Dzięki temu termostat może bardzo dokładnie kontrolować rzeczywistą temperaturę pomieszczenia. Należy pamiętać, że właściwe działanie termostatu mogą zakłócać źródła ciepła lub zimna, takie jak kominek, bezpośrednie światło słoneczne lub przeciągi. Uwaga! Jeśli ustawiona temperatura zostanie podniesiona o więcej niż 1 C, termostat zwiększy ciepło wydzielane przez grzejnik w celu szybszego osiągnięcia nowej temperatury. Będzie można poczuć, że zawór i grzejnik stają się cieplejsze. Niewielkie zmiany temperatury nie spowodują zwiększenia ilości wydzielanego ciepła, dlatego wprowadzane zmiany nie są natychmiast zauważalne. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

16 4. 2 Domyślne ustawienia programu Program P 0 Ten program nie umożliwia automatycznego obniżania temperatury. Utrzymuje on stałą temperaturę komfortu przez całą dobę. Domyślna temperatura komfortu to 21 C, ale można ją zmienić na dowolną temperaturę z zakresu od 6 do 28 C C Program P 1 To domyślny program oszczędnościowy, który utrzymuje temperaturę komfortu wynoszącą 21 C i jeden okres obniżonej temperatury w godzinach od 22:30 do 6:00 o temperaturze wynoszącej 17 C. Czas oraz temperaturę można skonfigurować zarówno w przypadku okresów komfortu, jak i obniżonej temperatury C 21 C 17 C Program P 2 Rozszerzony program oszczędzania o okresie obniżonej temperatury w godzinach od 22:30 do 6:00 rano oraz dodatkowym okresie obniżonej temperatury w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni powszednie. Można skonfigurować czas i temperaturę zarówno w przypadku okresu komfortu, jak i obniżonej temperatury. Dni powszednie: Weekend: 17 C 21 C 17 C 21 C 17 C C 21 C 17 C Program wyjazdowy Ten program utrzymuje obniżoną temperaturę (domyślnie jest to 17 C) przez całą dobę. Dzięki temu programowi możesz oszczędzać energię, gdy nie ma Cię w domu. Można dowolnie konfigurować czas i temperaturę C Ochrona przeciwzamrożeniowa Ten program utrzymuje niską temperaturę (domyślnie jest to 6 C) przez całą dobę. Program ten zapobiega uszkodzeniu grzejnika, gdy nie ma Cię w domu. Temperaturę można konfigurować C 16 09/2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

17 4. 3 Dostosowywanie okresu obniżonej temperatury, a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków wybierz żądany program. Gdy będzie migać wybrany program, naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Przy użyciu przycisków wybierz żądany okres wybierz między weekendem, wszystkimi dniami powszednimi lub pojedynczym dniem. Gdy wybrane dni będą migać, naciśnij przycisk, aby dokonać wyboru. Czas rozpoczęcia okresu obniżonej temperatury będzie migać powoli. Przy użyciu przycisków przechodź między czasem rozpoczęcia i zakończenia, a następnie naciśnij przycisk, aby dokonać wyboru. Wybrany czas będzie migać szybciej w celu wskazania, że można go modyfikować. Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia przy użyciu przycisków. Po wybraniu czasu naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migać temperatura okresu obniżonej temperatury. Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę, a następnie dokonaj potwierdzenia przy użyciu przycisku. Symbol zacznie migać Aby zmodyfikować kolejny okres obniżonej temperatury, przy użyciu przycisków przejdź do symbolu i naciśnij przycisk. Dokonaj ponownie ustawień przedstawionych na rysunku 2. Gdy będzie migać symbol, naciśnij przycisk, aby potwierdzić cały okres obniżonej temperatury. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

18 4. 4 Tworzenie nowego okresu obniżonej temperatury Termostat umożliwia tworzenie maksymalnie trzech okresów obniżonej temperatury dla każdego dnia., a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Czas rozpoczęcia istniejącego okresu obniżonej temperatury będzie migać powoli. Przy użyciu przycisków zmień czas rozpoczęcia nowego okresu obniżonej temperatury. Gdy będzie migać czas rozpoczęcia nowego okresu obniżonej temperatury, przy użyciu przycisków ustaw czas i naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie Będzie migać czas zakończenia. Przy użyciu przycisków ustaw czas zakończenia i naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Zacznie migać temperatura okresu obniżonej temperatury. Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę i naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

19 4. 5 Usuwanie okresu obniżonej temperatury, a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków wybierz żądane dni, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk. Czas rozpoczęcia zacznie migać szybciej. Przy użyciu przycisków ustaw czas rozpoczęcia na pół godziny przed czasem zakończenia. Po zmianie czasu rozpoczęcia naciśnij przycisk. Zacznie migać symbol. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić usunięcie okresu obniżonej temperatury. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

20 4. 6 Tworzenie programu wyjazdowego Program wyjazdowy utrzymuje obniżoną temperaturę przez okres zdefiniowany przez użytkownika. Program wyjazdowy pozwala na oszczędność energii, gdy nikogo nie ma w domu., a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisku wybierz symbol. Gdy ikona walizki będzie migać, wybierz przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migać bieżąca data. Przy użyciu przycisków ustaw dzień wyjazdu, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Będzie migać bieżący miesiąc. Przy użyciu przycisków ustaw miesiąc wyjazdu, naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Będzie migać dzień powrotu. Przy użyciu przycisków ustaw dzień powrotu, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Zacznie migać miesiąc powrotu. Przy użyciu przycisków ustaw miesiąc powrotu, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę okresu obniżonej temperatury, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie Będzie migać symbol. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić program wyjazdowy. Symbol zostanie wyświetlony na ekranie głównym. W dniu wyjazdu na wyświetlaczu pojawi się symbol:. Ustaw okres nieobecności, a następnie temperaturę okresu obniżonej temperatury /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

21 4. 7 Unieważnianie programu wyjazdowego (wcześniejszy powrót) W przypadku wcześniejszego powrotu możesz zmienić program wyjazdowy na normalny program.. Na wyświetlaczu pojawi się symbol:. Ustaw okres nieobecności, a następnie temperaturę okresu obniżonej temperatury. Naciśnij ponownie przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków wybierz zwykle używany program (P 0, P 1 lub P 2) i naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. 8 Zmiana istniejącego programu wyjazdowego, a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków wybierz symbol, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Przy użyciu przycisków wybierz ikonę, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migać dzień wyjazdu. Zmień go przy użyciu przycisków. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić zmiany, a następnie przejdź do następnej wartości. Po dokonaniu niezbędnych zmian naciśnij przycisk, aby je potwierdzić. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wprowadzone zmiany w programie wyjazdowym. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

22 4. 9 Usuwanie programu wyjazdowego, a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Przy użyciu przycisków wybierz pozycję OFF, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór Tworzenie programu ochrony przeciwzamrożeniowej Program ochrony przeciwzamrożeniowej utrzymuje obniżoną temperaturę, dopóki nie zostanie wybrany inny program., a następnie ponownie naciśnij przycisk, aby otworzyć menu programu. Gdy symbol ochrony przeciwzamrożeniowej będzie migać, naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Zacznie migać temperatura ochrony przeciwzamrożeniowej (domyślnie 6 C). Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę ochrony przeciwzamrożeniowej, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Będzie migać symbol. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić program ochrony pzeciwzamrożeniowej. Aby opuścić ochronę przeciwzamrożeniową, po prostu wybierz inny program /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

23 5. Dodatkowe ustawienia 5. 1 Ustawianie czasu, naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Zaczną migać godziny. Ustaw je przy użyciu przycisków i naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Następnie zaczną migać minuty. Ustaw je przy użyciu przycisków, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Zacznie migać data. Ustaw ją przy użyciu przycisków. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Następnie zacznie migać miesiąc. Ustaw go przy użyciu przycisków. Następnie zacznie migać rok. Symbol zacznie migać. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wprowadzone zmiany czasu i daty. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

24 5. 2 Ograniczanie zakresu nastaw temperatury, naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Przy użyciu przycisków wybierz pozycję MAX/MIN. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić. Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę MAX, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. Przy użyciu przycisków ustaw temperaturę MIN i naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie. 3 Wyłączanie funkcji automatycznej zmiany czasu, naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Przytrzymaj naciśnięte oba przyciski przez 3 sekundy. Przy użyciu przycisków wybierz pozycję d5, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migał symbol 1, który oznacza, że automatyczna zmiana na czas letni jest włączona. Przy użyciu przycisków wybierz symbol 0, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migał symbol 0, który wskazuje, że funkcja automatycznej zmiany na czas letni jest wyłączona. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

25 5. 4 Blokada przycisków Aby zapobiec ingerowaniu w ustawienia termostatu, włącz blokadę przycisków., naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Na ekranie głównym zostanie wyświetlony symbol, który wskazuje, że blokada przycisków jest aktywna. Aby wyłączyć blokadę przycisków, przytrzymaj jednocześnie naciśnięte wszystkie trzy przyciski przez 5 sekund. 5 Ustawianie regulacji ogrzewania, naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Przy użyciu przycisków wybierz pozycję Hc, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migać symbol 1, wskazujący wybór umiarkowanej reakcji ogrzewania (zalecane w przypadku centralnego ogrzewania). Będzie migać symbol 0, wskazujący wybór szybkiej reakcji ogrzewania (zalecane w przypadku wszystkich kotłów). Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

26 5. 6 Funkcja otwartego okna Termostat jest wyposażony w funkcję otwartego okna, która zamyka zawór po gwałtownym spadku temperatury pomieszczenia, zapobiegając stracie ciepła. Ogrzewanie zostaje wyłączone na 30 minut, a następnie zostają przywrócone oryginalne ustawienia termostatu living eco. Po zadziałaniu funkcji otwartego okna zostaje ona poddana kwarantannie przez 45 minut. Uwaga! Należy pamiętać, że na działanie funkcji otwartego okna wpływ mają zasłony oraz meble zasłaniające termostat, który w takiej sytuacji nie może wykryć niższej temperatury. 7 Dostosowywanie ustawień do warunków grzejnika/pomieszczenia To ustawienie należy zmienić, jeśli grzejnik jest zbyt duży lub zbyt mały do pomieszczenia. Umożliwi to bardziej wydajną pracę termostatu. Przytrzymaj naciśnięte oba przyciski przez, naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj 3 sekundy. Przy użyciu przycisków wybierz naciśnięty przez 3 sekundy. Symbol zacznie pozycję Pb, a następnie naciśnij przycisk, aby migać. potwierdzić wybór. Będzie migał symbol 2, który wskazuje ustawienie domyślne. Przy użyciu przycisków wybierz symbol 1 (zbyt duży grzejnik) lub symbol 3 (zbyt mały grzejnik) Po wybraniu symbolu 1 lub 3 naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór /2013 VIIDB249 Danfoss Heating Solutions

27 5. 8 Automatyczna ochrona przed zakamienianiem Aby zapobiec zastaniu się zaworu grzejnikowego, termostat automatycznie w każdy czwartek ok. godziny 11:00 wykonuje ruch zaworu przez całkowite otwarcie go, a następnie ponowne przywrócenie do normalnego ustawienia. 9 Wyłączanie sterowania adaptacyjnego (prognozowania) Sterowanie adaptacyjne (prognozowanie) gwarantuje, że termostat osiągnie temperaturę komfortu we właściwym czasie i zgodnie z ustawieniami. Tę domyślną funkcję można wyłączyć., naciśnij ponownie przycisk i przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy. Przy użyciu przycisków wybierz pozycję Fo, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór. Będzie migał symbol 1, który wskazuje, że prognozowanie jest aktywne (ustawienie domyślne). Przy użyciu przycisków wybierz symbol 0, który wskazuje, że prognozowanie jest wyłączone. Danfoss Heating Solutions VIIDB249 09/

28 Instrukcja montażu i podręcznik użytkownika 6. Środki bezpieczeństwa Termostat nie jest przeznaczony dla dzieci i nie wolno go używać jako zabawki. Nie wolno pozostawiać opakowań do zabawy dzieciom, gdyż mogą stanowić poważne zagrożenie. Nie należy podejmować próby rozbierania termostatu na elementy, ponieważ zawiera on części, które nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E1 lub E2 albo wystąpi inna usterka, prosimy zwrócić termostat sprzedawcy. Utylizacja Termostat należy utylizować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Instalator VIIDB249 Danfoss A/S 09/2013

Instrukcje obsługi i podręczniki użytkownika

Czym zajmują się technical writerzy? Tworzą m. in. instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika (ang. user guides, user manuals). A czym zajmują się instrukcje obsługi? I czym właściwie są?

Wikipedia ma odpowiedź i na to pytanie – według tej definicji są to dokumenty mające na celu ułatwić ludziom używanie różnego rodzaju produktów lub rozwiązań (systemów). Można je spotkać w różnych dziedzinach życia i przemysłu – instrukcje obsługi samochodu, pralki, komputera, oprogramowania, zabawek… Tak, tak, to są właśnie te wszystkie dokumenty których prawdziwy fachowiec nigdy nie czyta;).

Tego typu dokumentacja może mieć różnych adresatów – administratorów systemu, wdrożeniowców, użytkowników końcowych… Powoduje to, że tworzymy dla nich różne typy podręczników, na przykład:

  • Podręczniki instalacji (installation guides) – opisujące proces instalacji i aktualizacji (upgrade’u),
  • Podręczniki administracji (administration guides) – dla zarządzających systemem,
  • Podręczniki wdrożenia lub konfiguracji (implementation/configuration guides) – dla wdrożeniowców odpowiedzialnych za przygotowanie i skonfigurowanie systemu do realizacji konkretnych działań (dla konkretnego klienta),
  • Jaktosy (how-to guides) – pokazujące jak użyć produktu w konkretnym celu,
  • Szybkostarty (quick start guides) – opisujące w jaki sposób rozpocząć pracę z urządzeniem (systemem),
  • Inne.

Jak widać, znalezienie polskich odpowiedników dla niektórych typów dokumentacji jest dość trudne – liczymy tutaj na Wasze sugestie i podpowiedzi.

Jak wygląda tego typu dokumentacja z punktu widzenia użytkownika? Zazwyczaj jest to książka – ze stroną tytułową, spisem treści, skorowidzem (index), podzielona na rozdziały wypełnione tekstem, rysunkami i tabelami. Dostarczamy ją w formie papierowej, lub elektronicznej (np. plik PDF). Więcej informacji na temat tego co powinno się znaleźć w instrukcji użytkownika znajdziecie między innymi tutaj.

A w tym miejscu świetny przykład jak nie robić instrukcji obsługi:).


Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Ge Jes1855p

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Ge Jes1855p

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Ge Jes1855p