Dokumentacja i instrukcje Honeywell Ff Sps47tre

Honeywell FF SPS47TRE to oprogramowanie zaprojektowane z myślą o zarządzaniu wytwarzaniem i utrzymaniu ruchu. Oprogramowanie to jest przeznaczone do szerokiego zakresu produkcji i usług w branży, w tym w szczególności w motoryzacji, lotnictwie i przemyśle energetycznym. Jego funkcje obejmują zarządzanie przepływem produkcji, zarządzanie zasobami, planowanie zadań i zarządzanie zmianami. Dokumentacja i instrukcje Honeywell FF SPS47TRE obejmują szczegółowe opisy różnych funkcji oprogramowania, w tym konfiguracji, instalacji, używania, aktualizacji i wsparcia. Instrukcje te są dostępne w formacie PDF lub online i są dostosowane do różnych wersji oprogramowania. Użytkownicy mogą skorzystać z instrukcji, aby zrozumieć, jak korzystać z oprogramowania i jak wykorzystać jego wszystkie funkcje.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja i instrukcje Honeywell Ff Sps47tre

Listy kontrolne konserwacji - Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 5 min

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Lista kontrolna konserwowanego składnika majątku jest konfigurowana w obrębie typów zadań konserwacji. Listy kontrolne konserwowanego składnika majątku są wypełniane w ramach procesu ukończenia zlecenia produkcyjnego. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skonfigurować listy kontrolne konserwowanego składnika majątku w obrębie typów zadań konserwacji na stronie Ustawienia domyślne typu zadania konserwacji, zobacz Kategorie typów zadań obsługi i typy zadań serwisowych, warianty typu zadań obsługi, zawody zadań konserwacji oraz listy kontrolne konserwacji.

Podczas pracy z listami kontrolnymi konserwowanych składników majątku na zleceniu pracy można wypełnić wstępnie zdefiniowane listy kontrolne, które są związane z typami zadań konserwacji. Można również dodać więcej list kontrolnych konserwowanych składników majątku.

Wypełnianie listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku

 1. Kliknij Zarządzanie składnikami majątku > Zlecenia pracy > Wszystkie zlecenia pracy lub Aktywne zlecenia pracy.

 2. Wybierz zlecenie produkcyjne, a następnie w okienku akcji na karcie Zlecenie pracy, w grupie Wiersze wybierz pozycję Lista kontrolna konserwowanego składnika majątku.

 3. Strona Lista kontrolna konserwowanego składnika majątku zadania zlecenia pracy są wyświetlane listy kontrolne wszystkich zadań związanych z zleceniem pracy. Jeśli zadania zlecenia pracy mają różne typy zadań konserwacji, listy kontrolne konserwowanego składnika majątku mogą się różnić w poszczególnych zadaniach zlecenia pracy. Wybierz zadanie zlecenia pracy, które ma być używane z pokrewną listą kontrolną obsługi technicznej. Szczegóły wybranego wiersza listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku są wyświetlane na skróconej karcie Szczegóły wiersza.

 4. Wypełnij wszystkie wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku, pojedynczo, w kolejności, w jakiej są wyświetlane. Wiersz listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku można wypełnić, wypełniając pola na skróconej karcie Szczegóły wiersza. Informacje wymagane do wypełnienia wiersza mogą się różnić w zależności od jego typu. Na przykład w wierszu typu Tekst jest dodawana notatka opisującą wynik kontroli. W wierszu typu Miara jest wprowadzana wartość licznika odczytana na sprzęcie, a w razie potrzeby można również dodać notatkę. Wiersz listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku typu Nagłówek jest używany jako nagłówek do grupowania wierszy listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku wyświetlanych pod nagłówkiem. Nagłówka nie trzeba wypełniać. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych typów wierszy listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku do wiersza typu Nagłówek można dodać notatkę.

 5. Jeśli instrukcje są powiązane z wierszem listy kontrolnej obsługi, jest zaznaczone pole wyboru instrukcje, . Przeczytaj instrukcje dotyczące wybranego wiersza listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku w polu Instrukcje na skróconej karcie Szczegóły wiersza.

 6. Po zakończeniu wiersza listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku zaznacz pole wyboru Sprawdzono w tym wierszu, aby oznaczyć go jako zakończony. Aby odrzucić wiersz listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku, ponieważ nie jest on odpowiedni dla zadania zlecenia pracy, zaznacz pole wyboru N/D w wierszu. Jeśli pole wyboru Wymagany zostało zaznaczone w wierszu listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku, należy zaznaczyć pole wyboru Sprawdzono lub pole wyboru N/D.

Uwaga

Rejestracje listy kontrolnej obsługi można aktualizować tylko wtedy, gdy zlecenie produkcyjne jest w stanie cyklu życia: Aktywne.

Dodaj wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku

Listy kontrolne konserwowanego składnika majątku są tworzone na podstawie definicji domyślnego typu zadania konserwacji i przenoszone do zadania zlecenia pracy. W razie potrzeby można dodać wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku do zadania zlecenia pracy. Wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku, które dodajesz ręcznie, otrzymują oznaczenie Ręczne.

 • Na stronie Lista kontrolna konserwowanego składnika majątku zadania zlecenia pracy wybierz zadanie zlecenia pracy, dla którego chcesz dodać taką listę kontrolną.

 • Na skróconej karcie Wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku wybierz wiersz listy. Następnie — aby wstawić nowy wiersz po wybranym wierszu — naciśnij klawisz ze strzałką w dół. Kolejny numer w sekwencji jest automatycznie wprowadzany w polu Numer wiersza. Aby wstawić nowy wiersz przed wybranym wierszem, wybierz pozycję Dodaj wiersz.

 • W polu Nazwa wprowadź nazwę listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku.

 • W polu Typ wybierz typ wiersza listy kontrolnej konserwacji. Skrócona karta Szczegóły wiersza zawiera powiązane pola dla każdego typu listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku.

  • Tekst — ten typ służy do dodawania wiersza listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku z tekstem opisującym zadanie do wykonania. Można na przykład użyć tego typu, jeśli pracownik chce coś sprawdzić lub zbadać, ale nie oczekujesz określonego (mierzalnego) wyniku. Po wybraniu tego typu wprowadź tekst opisujący zadanie do wykonania na skróconej karcie Szczegóły wiersza w polu Instrukcje.
  • Nagłówek — wiersz listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku tego typu jest używany jako nagłówek do grupowania wierszy listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku wyświetlanych pod nim. ten typ jest przydatny w przypadku kilku wierszy listy kontrolnej obsługi, które można podzielić na określone obszary. Po wybraniu tego typu w polu Nazwa wprowadź opisową nazwę.
  • Szablon — ten typ nie ma zastosowania, jeśli ręcznie dodajesz wiersz listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku w zadaniu zlecenia pracy.
  • Zmienna — ten typ służy do definiowania możliwego wyniku w zakresie w wierszu listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku. Informacje na temat konfigurowania zmiennych na listach kontrolnych konserwowanych składników majątku można znaleźć w temacie Kategorie typów zadań obsługi i typy zadań serwisowych, warianty typu zadań obsługi, zawody zadań konserwacyjnych oraz listy kontrolne konserwacji. Po wybraniu tego typu w polu Nazwa wprowadź nazwę opisującą zmienną. Na skróconej karcie Szczegóły wiersza w polu Zmienna wybierz zmienną. W polu Instrukcje wprowadź tekst opisujący czynności do wykonania.
  • Miara — ten typ służy do rejestrowania określonej miary w wierszu listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku. Po wybraniu tego typu w polu Nazwa wprowadź nazwę miary. Na skróconej karcie Szczegóły wiersza w polach Licznik i Jednostka wybierz odpowiednie wartości.
  • Po zakończeniu ręcznego dodawania wierszy listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku wypełnij wiersze w powyższej sekcji Wypełnianie listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku.

   Na stronie Lista kontrolna konserwowanego składnika majątku zadania zlecenia pracy nie można usuwać wierszy listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku z oznaczeniem Typ zadania. Można usuwać tylko wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku, które zostały utworzone ręcznie przez Ciebie lub innych konserwatorów i które mają oznaczenie Ręczne.

   Na poniższej ilustracji pokazano przykład listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku.

 • Opinia

  Prześlij i wyświetl opinię dla

  Dodatkowe zasoby

  Dokumentacja i instrukcje Honeywell Ff Sps47tre

  Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja i instrukcje Honeywell Ff Sps47tre

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokumentacja i instrukcje Honeywell Ff Sps47tre