Dokument dotyczący instalacji produktu Canon Legria Hv40

Canon Legria HV40 to wielofunkcyjne urządzenie do przechowywania i przesyłania wideo w wysokiej rozdzielczości. Jest to kamera wideo cyfrowa, która jest wyposażona w wyjątkowy obiektyw o szerokim kącie widzenia i nagrywa filmy w jakości Full HD. Wraz z kamerą otrzymujesz również szereg funkcji, które pozwalają na efektywne korzystanie z urządzenia. Dokument dotyczący instalacji produktu Canon Legria HV40 zawiera wszystkie informacje dotyczące instalacji i konfiguracji urządzenia, aby można było bezproblemowo korzystać z usług tej kamery. Dokument zawiera również instrukcje dotyczące zarządzania i użytkowania kamery, a także informacje dotyczące aktualizacji i ulepszeń oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący instalacji produktu Canon Legria Hv40

Aby użytkować drukarkę podłączoną do komputera, należy zainstalować oprogramowanie ze sterownikami na dysku twardym komputera. Proces instalacji trwa około 20 minut. (Czas instalacji może różnić się w zależności od środowiska komputera i liczby aplikacji, które mają być zainstalowane).
Zamieszczone poniżej ekrany odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”) i Mac OS X 10. 5. x.

WAŻNE

 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Zaloguj się jako administrator (lub jako członek grupy administratorów).
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Podczas instalacji może być wymagane połączenie internetowe. Mogą być pobrane opłaty za połączenie.
 • Podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i podczas ponownego uruchamiania nie wyjmuj dysku Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu. Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja będzie kontynuowana.
 • Środowiska Mac OS 9, Mac OS X Classic ani Mac OS X 10. 3. 8 lub wcześniejsze nie są obsługiwane.

Windows

UWAGA
Jeśli zostanie automatycznie wyświetlone okno dialogowe Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu):

W przypadku podłączenia przewodu USB do drukarki przed zainstalowaniem sterowników zostanie wyświetlony ten ekran.
(1) Odłącz przewód USB podłączony do komputera.
Okno dialogowe może zostać zamknięte. W takim wypadku przejdź do kroku 1.
(2) Aby zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
(3) Przejdź do kroku 1.

 • W przypadku systemu Windows Vista/XP

W przypadku korzystania z programu Internet Explorer 7 lub nowszego, można korzystać z oprogramowania Easy-WebPrint EX służącego do drukowania stron internetowych. Podczas instalacji wymagane jest połączenie internetowe. (Istnieje także możliwość zainstalowania tego oprogramowania później).

1. WYŁĄCZ DRUKARKĘ (A).

WAŻNE

 • Drukarka będzie emitować dźwięki przez 35 sekund do zamknięcia.

2. Uruchom komputer, a następnie włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CDROM) do napędu CD-ROM.
Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. pl/media/G0057170_tcm125-670079. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD-ROM w oknie Computer (Komputer) lub My Computer (Mój komputer). Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM, dwukrotnie kliknij plik MSETUP4. EXE.

3. Windows Vista
Windows XP/2000 -> 4.
Na ekranie AutoPlay (Autoodtwarzanie) kliknij pozycję Run Msetup4. exe (Uruchom Msetup4. exe), a następnie w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
Jeśli okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika) pojawi się ponownie w następnych czynnościach, kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0057636_tcm125-670080. png" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0058795_tcm125-670081. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

5. Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0058796_tcm125-670082. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Ustawienie to pojawi się jedynie w przypadku wybrania Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki lub Azji na ekranie w czynności 4.

6. Kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
Sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe są instalowane jednocześnie. pl/media/G0057637_tcm125-670083. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa).

7. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj).
Aby kontynuować instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. pl/media/G0057638_tcm125-670084. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE
W przypadku systemu Windows Vista/XP

 • W przypadku korzystania z programu Internet Explorer 7 lub nowszego, można korzystać z oprogramowania Easy-WebPrint EX służącego do drukowania stron internetowych.

 • Ważne informacje dotyczące instalacji

- Wyrównywanie głowicy drukującej
Załaduj załączony arkusz specjalnego papieru (Matte Photo Paper MP-101/Matowy papier fotograficzny MP-101) na tylną tacę (A) i kliknij przycisk Execute (Wykonaj). Podczas drukowania nie należy otwierać górnej pokrywy (B). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz [ Ładowanie papieru].
Jeśli wcześniej został załadowany inny papier, należy go wyjąć i załadować papier MP-101. pl/media/G0057639_tcm125-670085. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Aby przeprowadzić automatyczne wyrównywanie głowicy drukującej, należy koniecznie skorzystać z papieru MP-101.
 • Papier MP-101 nie może być podawany z kasety. Załaduj go do tacy tylnej.
 • MP-101 posiada dwie różne strony. Załaduj go tak, aby odcięty róg (C) znalazł się w prawym górnym rogu.

UWAGA

 • Upewnij się, że przedłużenie tacy wyprowadzania papieru (D) jest wyciągnięte.

Drukowanie wzoru widocznego na ilustracji (E) oznacza, że procedura wyrównywania głowicy drukującej została zakończona.
W systemie Windows: w oknie Print Head Alignment (Wyrównywanie głowicy drukującej) kliknij przycisk Next (Dalej).

 • Zaczekaj na zakończenie drukowania wzoru testu (około 5 minut).

WAŻNE

 • Jeśli kontrolka Alarm (F) miga na pomarańczowo, naciśnij na drukarce przycisk RESUME/CANCEL (WZNÓW/ANULUJ) (G), aby usunąć stan błędu, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Po zakończeniu instalacji przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej zgodnie z procedurą opisaną w punkcie [ Kontrolka ALARM miga na pomarańczowo].

UWAGA

 • Wzór jest drukowany przy użyciu czarnego i niebieskiego atramentu.

- Informacje wymagane do rejestracji użytkownika
Podczas rejestrowania produktu wymagany jest jego numer seryjny. Numer seryjny jest umieszczony wewnątrz drukarki (jak pokazano na ilustracji). pl/media/G0057176_tcm125-670087. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE

 • Jeśli zasilanie urządzenia jest włączone, podczas otwierania górnej pokrywy uchwyt głowicy drukującej przesunie się automatycznie.

- Informacje na temat programu Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety)
Aby wyrazić zgodę na program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety), kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany (Nie ma to wpływu na funkcjonalność drukarki). pl/media/G0057640_tcm125-670088. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Ten ekran nie zostanie wyświetlony w systemie Mac OS X w wersji 10. 9.

8. Kliknij przycisk Exit (Zakończ), aby zakończyć instalację.
Jeśli został wyświetlony przycisk Restart (Uruchom ponownie), postępuj zgodnie z instrukcją, aby uruchomić komputer ponownie.
Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu. pl/media/G0057641_tcm125-670089. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Macintosh

1. Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
Upewnij się, że drukarka jest włączona. pl/media/G0057180_tcm125-670090. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA

 • Port USB znajduje się z tyłu drukarki po prawej stronie. pl/media/G0057181_tcm125-670091. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  3. Dwukrotnie kliknij ikonę Setup (Instalacja) w folderze dysku CD-ROM, aby przejść do następnego ekranu. Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
  Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk Help (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. pl/media/G0057642_tcm125-670092. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA

  • Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM na pulpicie.

  4. Załaduj go tak, by odcięty róg (C) znalazł się w prawym górnym rogu. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

  Wybierz posiadaną kamerę LEGRIA poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego produktu LEGRIA.

  Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

  Inne przydatne pozycje...

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

  Canon iD

  Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

  Naprawa

  Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

  lub

  Kamera cyfrowa nagrywająca materiał video w rozdzielczości HDV - 1080i. Została wyposażona w wysokiej klasy obiektyw Canon HD z 10-krotnym zoomem optycznym, przetwornik CMOS o rozdzielczości 2. 96 mln pikseli oraz procesor Digic DV II. Wykonywane kamerą zdjęcia zapisywane są na kartę pamięci miniSD.

  Następca HV30, model HV40 łączy w sobie wszystkie cechy umożliwiające nagrywanie wysokiej, jakości filmów HDV 1080i - obiektyw Canon HD, przetwornik Full HD CMOS 1/2. 7 cala o rozdzielczości 2. 96 megapiksela oraz procesor obrazu DIGIC DV II. Model rejestruje obraz w naturalnym formacie szerokoekranowym 1080i, na niedrogich i łatwo dostępnych kasetach miniDV. Nowy przycisk programowalny pozwala na przypisanie różnych funkcji na manualnym kole nastaw umieszczonym na przedzie kamery. Analogowe wejście audio-wideo pozwala archiwizować stare, domowe filmy wideo na cyfrowej taśmie w kamerze.

  Znacznie większa rozdzielczość obrazów HD powoduje, że nawet najmniejsze błędy w nastawieniu ostrości są zauważalne. Model wyposażony został w system Instant AF, odpowiedzialny za niezwykle szybkie i precyzyjne nastawienie ostrości. Automatyka Instant AF jest systemem hybrydowym, używającym dwóch czujników. Działa bardzo szybko i dokładnie, pozwalając użytkownikowi skoncentrować się na kadrowaniu i nagrywaniu.

  Znajdowanie elementów operatorskich kamery podczas nagrywania i odtwarzania jest niezwykle proste. Odchylany sterownik (joystick) zapewnia prosty dostęp (jedną ręką), do często wykonywanych nastaw, jak np. poziom nagrywania dźwięku i korekta ekspozycji. Przy jego pomocy wybiera się również zaawansowane opcje nagrywania i fotografowania. Ostrość może być nastawiana ręcznie, gdy nagrywana scena jest wieloplanowa. Odrębny przycisk trybów ostrości oraz pokrętło ręcznego nastawiania ostrości przenoszą sterowanie ostrością z automatyki na koniec palca użytkownika kamery. Ambitni twórcy domowych filmów mogą dołączać do HV40 mikrofony, lampy wideo i inne akcesoria, mocując ich stopkę w wielofunkcyjnym złączu kamery. Zaawansowane funkcje tworzenia obrazów są w modelu HV40 uzupełniane ręcznym regulowaniem poziomu dźwięku oraz dedykowanymi gniazdkami mikrofonowymi i słuchawkowymi - użycie mikrofonu zewnętrznego i słuchawek zapewni większą kontrolę nad zapisem dźwięku.

  HV40 korzysta z doświadczeń Canon, który jest jednym ze światowych liderów w produkcji obiektywów wideo HD dla stacji telewizyjnych. Jej obiektyw z zoom optycznym 10x, specjalnie zaprojektowany dla rozdzielczości HD, posiada dwa elementy asferyczne, przeciwdziałające aberracjom chromatycznym. Specjalne pokrycia soczewek redukują odbicia i odblaski. Stopniowany filtr ND (neutralny szary) pozwala nagrywać z całkowicie otwartą przysłoną nawet przy bardzo silnym oświetleniu.

  Optyczny stabilizator obrazu Canon Super Range łączy dwie technologie wykrywania i kompensowania drgań. Dzięki niemu kamera HV40 kompensuje również powolne drgania, niezauważane przez inne systemy stabilizacji obrazu, na przykład nieznaczne ruchy ciała, będące efektem oddychania. Optyczny stabilizator Super Range jest tak samo skuteczny dla nagrywania jak i fotografowania kamerą.

  Podczas nagrywania, matryca wideo Canon Full HD CMOS działa z rozdzielczością 1920x1080 pikseli - taką samą, jak rozdzielczość najnowszych odbiorników TV, działających w standardzie HD. Opracowana na bazie technologii rozwiniętych w aparatach fotograficznych Canon EOS - najpopularniejszego w świecie systemu lustrzanek cyfrowych - posiada wbudowane układy redukowania zakłóceń oraz filtr kolorów podstawowych RGB z rozmieszczeniem punktów filtrujących według wzoru Bayer’a. Dane uzyskiwane z tej matrycy pozwalają odtworzyć obraz precyzyjnie i w żywych barwach.

  Kamera została wyposażona w procesor obrazowy DIGIC DV II, taki sam, jak zastosowany po raz pierwszy w kamerze XL H1 - wiodącej, profesjonalnej kamerze Full HD. DIGIC DV II realizuje zaawansowane technologie redukowania zakłóceń. Optymalizując zapis kolorów, daje nagrania HD ostre i czyste. Odtwarzane kolory wyglądają tak samo żywo i jasno, jak kolory naturalne. Procesor ten działa również podczas fotografowania kamerą HV40, wyposażoną we wbudowaną lampę błyskową i gniazdko dla drukowania zdjęć w standardzie PictBridge. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby wyświetlić histogram pokazujący rozkład jasności obrazu. Zdjęcia wykonane w trakcie nagrywania mają rozdzielczość ok. 2. 07 megapiksela, a wykonane w dedykowanym trybie "foto" - rozdzielczość ok. 3. 1 megapiksela.

  Wykonywane kamerą zdjęcia zapisywane są na kartach pamięci miniSD. Wśród zaawansowanych funkcji fotograficznych dostępny jest histogram przedstawiający poziomy jasności w obrazie. Dzięki wysokiej szybkości procesora DIGIC DV II i rozdzieleniu w nim ścieżek przetwarzania nagrań i obrazów nieruchomych, 2-megapikselowe zdjęcia mogą być wykonywane bez przerw w nagrywaniu. Zdjęcia można drukować bezpośrednio na drukarce kompatybilnej ze standardem PictBridge.

  Kamera HV40 posiada najnowszy, odchylany ekran o nazwie Multiangle Vivid LCD, z przekątną 2. 7 cala. Ekran ten posiada szeroki kąt widzenia 135°, ułatwiający pokazywanie nagrań bezpośrednio w miejscu ich wykonania. Liczba kolorów wyświetlanych przez ten ekran jest największa spośród wszystkich ekranów zastosowanych w kamerach Canon.

  Ambitnym filmowcom kamera udostępnia możliwość rzeczywistego filmowania w trybie 25P Cinema, dzięki czemu filmy wyglądają jak produkcje kinowe. Ten tryb nagrywania łączy progresywne zapisywanie 25p z trybem przetwarzania obrazu CINE. Progresywny zapis 25p daje nagrania o cechach zbliżonych do charakterystyk zapisu na taśmie filmowej. Dodatkowym efektem jest znaczne zwiększenie czułości kamery, co pozwala nagrywać sceny w naturalnym oświetleniu, we wnętrzach lub wieczorem na otwartej przestrzeni. Tryb przetwarzania obrazu CINE jest oparty o nastawy przetwarzania obrazu, użyte w profesjonalnych kamerach serii XH. Parametr gamma, kinowa matryca kolorów i inne atrybuty obrazu są dobrane w taki sposób, aby nagrywany obraz wyglądał jak zapisany na taśmie filmowej.

  Złącze HDMI i wyjścia komponentów wideo pozwalają podłączać kamerę bezpośrednio do odbiorników telewizyjnych HDTV. Dwukierunkowe gniazdko DV (Firewire) i AV służy do transferu nagranych scen do komputera, a po zmontowaniu ich w film wideo - do transferu z powrotem na taśmę w kamerze. Niektóre komputery są już wyposażane w gniazdko HDMI, pozwalające transferować nagrania oraz odbierać obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym.

  Do kamery HV40 można dołączać nowy akumulator Canon BP-2L24H o dużej pojemności, zapewniający dłuższe czasy nagrywania.

  Kamera cyfrowa nagrywająca materiał video w rozdzielczości HDV - 1080i. Została wyposażona w wysokiej klasy obiektyw Canon HD z 10-krotnym zoomem optycznym, przetwornik CMOS o rozdzielczości 2.

Dokument dotyczący instalacji produktu Canon Legria Hv40

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący instalacji produktu Canon Legria Hv40

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący instalacji produktu Canon Legria Hv40