Dodatek komunikacyjny Ge Geh 6294

Dodatek komunikacyjny Ge Geh 6294 to najnowsza wersja specjalnego systemu komunikacji dla wszystkich zainteresowanych jego zastosowaniem. System ten zawiera szereg funkcji, które mają na celu zapewnienie użytkownikom jak najlepszych doświadczeń z komunikacją. Dodatek komunikacyjny Ge Geh 6294 zawiera zaawansowany, wielojęzyczny system komunikacji, który pozwala użytkownikom wybrać język komunikacji, który najbardziej odpowiada ich potrzebom. System ten umożliwia także korzystanie z różnych typów połączeń, takich jak Wi-Fi, SMS, radio, telefon i innych. Dodatek komunikacyjny Ge Geh 6294 oferuje również szeroki wybór usług, takich jak poczta głosowa, głosowe połączenia pośrednie, połączenia bezpośrednie i inne.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek komunikacyjny Ge Geh 6294

Dodatek do gazu ziemnego w 2023 przewiduje ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych. Dla kogo jaki dodatek do gazu ziemnego? Jak i gdzie złożyć wniosek? Od kiedy dodatek do gazu?

Spis treści

 1. Jaki dodatek do gazu ziemnego w 2023?
 2. Dla kogo dodatek do gazu w 2023?
 3. Wniosek o dodatek do gazu

W 2023 obowiązuje ustawa, której konsekwencją jest zamrożenie cen gazu w 2023 na poziomie 2022. Zgodnie z przepisami, od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi stosować cenę maksymalną za gaz w wysokości 200, 17 zł/MWh.

"Dodatkowo, w celu zapewnienia możliwie największej efektywności rozwiązań mitygujących ryzyko wzrostu cen paliw gazowych, wprowadzono rozwiązanie, w którym ww. grupy odbiorców będę uiszczać opłatę za usługi dystrybucyjne na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 r. " - wskazano.

 • Ceny gazu w 2023 dla gospodarstw domowych wzrosną o 23%, ale nie dla wszystkich

Jaki dodatek do gazu ziemnego w 2023?

Chodzi o ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ochrona dotyczy gospodarstw domowych, ale także odbiorców wrażliwych, jak szkoły, przedszkola, placówki medyczne, wspólnoty mieszkaniowe itp. Jak ma wyglądać wsparcie dla tych, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania gazem?

 • Zamrożenie cen gazu 2023 dla gospodarstw domowych i firm?
 • Ceny gazu w 2023 będą zamrożone dla wszystkich do poziomu cen z 2022 roku, czyli 200, 17 zł/MWh. Jednocześnie VAT na gaz od stycznia powróci do poprzedniej stawki. Aktualnie, w ramach tarczy antyinflacyjnej VAT na gaz wynosi 0%. Od stycznia 2023 ceny gazu pójdą zatem w górę o wartość VAT, czyli 23%, ale nie dla wszystkich.

  Ustawa przewiduje dla najuboższych dodatek gazowy równowartości podatku VAT.

  Dla kogo dodatek do gazu w 2023?

  Wsparcie przewidziane jest dla osób o najniższych dochodach. Progi dochodowe będą analogiczne jak w przypadku dodatku osłonowego, czyli:

 • 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.
 • Wniosek o dodatek do gazu

  Żeby dostać dodatek do gazu, trzeba będzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

  Wzór wniosku udostępniony będzie przez ministra właściwego do spraw energii udostępni w Biuletynie Informacji publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

  Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

 • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

 • Zwrot VAT za gaz w 2023 - dla kogo? Jak dostać zwrot pieniędzy? Od kiedy wniosek?
 • 

  Dodatek do gazu to nowa forma dofinansowania od rządu dla osób, które ogrzewają domy gazem i osiągają niskie dochody. Oprócz tego rządzący wprowadzili zamrożenie cen gazu w 2023 roku dla wszystkich. Wyjaśniamy, dla kogo jest przeznaczony dodatek gazowy, a także, czy trzeba złożyć wniosek, aby otrzymać pieniądze.

  Dodatek do gazu uchwalony przez Sejm!

  Sejm uchwalił w czwartek (1 grudnia) ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

  Zawiera ona dwa elementy tzw. dodatek gazowyzamrożenie cen gazu.

  Co dokładnie znalazło się w ustawie? O tym przeczytasz poniżej.

  Dodatek gazowy i zamrożenie cen gazu w 2023 roku

  Nowy dodatek gazowy jest efektem rządowego projektu o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. Projekt został w piątek przyjęty przez rząd w tzw. trybie obiegowym, zaś w poniedziałek został opublikowany na stronie internetowej Sejmu. 

  Założeniem projektu jest zamrożenie cen gazu na poziomie tych z 2022 r. Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach oraz podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m. in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

  Dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, w projekcie ustawy zaproponowano mechanizm refundacji podatku od towarów i usług, poniesionego przez tych odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. Dodatek gazowy zatem będzie miał formę zwrotu kosztów poniesionych na podatek VAT.

  Należy wiedzieć, że VAT na gaz od stycznia powróci do poprzedniej stawki. Obecnie, za sprawą tarczy antyinflacyjnej wynosi 0 proc., od stycznia będzie natomiast wynosił 23 proc.

  "Refundacja podatku VAT, zgodnie z przedstawionym projektem, będzie przysługiwać gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a którego przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego" - napisano w uzasadnieniu.

  Zgodnie z projektem, jako podmioty odpowiedzialne za weryfikacje wniosku, wydanie decyzji o przyznaniu refundacji oraz wypłatę refundacji określono wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

  Dodatek gazowy - dla kogo i ile wyniesie?

  Dodatek gazowy jest przeznaczony dla osób najuboższych. Wprowadzono dwa progi dochodowe - w przypadku gospodarstw jednoosobowych jest to 2100 zł, a dla wieloosobowych - 1500 zł.

  Jak mówiła w poniedziałek, 28 listopada, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, wszyscy, którzy będą się mieścili w progu dochodowym będą otrzymywać w urzędzie gminy zwrot podatku VAT.

  - Będą mogli otrzymać zwrot VAT-u w formie specyficznego dodatku gazowego w takim tempie, w jakim te faktury będą do rodzin wpływały - zapewniła minister. 

  Anna Moskwa zaznaczyła, że będzie się to odbywało według schematu dodatku osłonowego.

  - Wnioski, które do końca października już wpływały do gmin, weryfikacja dochodów, to się niedawno stało, więc gminy będą mogły łatwo przeprowadzić ten proces i na bieżąco, po otrzymaniu środków od wojewodów, zwracać VAT tym wszystkim, którzy w tej grupie dochodowej się mieszczą".

  W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) podano, że szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tysięcy. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł i określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200, 17 zł/MWh.

  Dodatek gazowy a wniosek. Czy trzeba będzie składać wniosek, żeby otrzymać dodatek do gazu? 

  Zgodnie z powyższym, żeby otrzymać dodatek do gazu nie trzeba będzie składać wniosku. Wystarczy przedstawić w urzędzie gminy fakturę za gaz. Zgodnie z zapowiedziami minister klimatu, wszystkie faktury wystawione w 2023 roku będzie można zanieść do urzędu i na tej podstawie urzędnicy zwrócą nam zapłacony podatek VAT.

  Poland Go! Bezpieczeństwo gazowe w dobie kryzysu energetycznego

  Dodatek komunikacyjny Ge Geh 6294

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek komunikacyjny Ge Geh 6294

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek komunikacyjny Ge Geh 6294